آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۵ مطلب با موضوع «کاروفناوری هفتم :: پودمان خوراک» ثبت شده است

کارکلاسی صفحه 160 کاروفناوری هفتم بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی

کارکلاسی صفحه 160

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان خوراک

بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی
با هم اندیشی دربارهٔ ویژگی های منطقه، عادات خود و مانند این موارد، خوراکی را که برای ناشتایی مناسب یا نامناسب می دانید در جدول زیر مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.

برای جواب ادامه مطلب را ببینید

کارکلاسی  صفحه 160 کاروفناوری هفتم بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۰ دی ۰۰ - ساعت ۱۵
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالم

کارکلاسیصفحه 161

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کارکلاسی : در جدول زیر برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است.

باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی کنید.

کارکلاسی صفحه 161 کاروفناوری هفتم شناسایی مواد سالم و ناسالم

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۵ دی ۰۰ - ساعت ۲۲
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 169 کاروفناوری هفتم آداب مهمانداری

کارکلاسی صفحه 169

کتاب کاروفناوری پایه هفتم

پودمان خوراک

هم اندیشی
در گروه خود دربارهٔ آدابی که برای مهمانداری مناسب می دانید، گفت وگو کنید و نتیجه را در جدول بنویسید.

کارکلاسی صفحه 169 کاروفناوری هفتم آداب مهمانداری

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۰ دی ۰۰ - ساعت ۱۳
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 171 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالم

کارکلاسی صفحه 171

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کار کلاسی :

سوال :

با هم اندیشی در گروه خود میان وعده های سالم و ناسالم و دلیل گزینش خود را بنویسید.

کارکلاسی صفحه 170 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالم

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۵ دی ۰۰ - ساعت ۲۱
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 174 کاروفناوری هفتم روش نگه داری محصولات کشاورزی

کارکلاسی صفحه 174

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کارکلاسی : نام برخی محصصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها ارزان است را در جدول زیر نوشته و برای جلوگیری از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در دیگر فصل ها روشی پیشنهاد کنید.

کارکلاسی صفحه 174 کاروفناوری هفتم روش نگه داری محصولات کشاورزی

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۱ دی ۰۰ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله