آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۳ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان هدایت تحصیلی» ثبت شده است

کارکلاسی پرسش صفحه 60 کاروفناوری نهم شخصیت تحصیلی حرفه ای چیست ؟

پرسش صفحه 60

کتاب کاروفناوری نهم

پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای

سوال :

شخصیت تحصیلی حرفه ای چیست؟

چرا باید شخصیت خودتان را بشناسید؟

کارکلاسی پرسش صفحه 62 کاروفناوری نهم شخصیت تحصیلی حرفه ای چیست ؟

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۰ دی ۰۰ - ساعت ۰۶
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی پرسش صفحه 61 کاروفناوری نهم رغبت تحصیلی حرفه ای چیست؟

پرسش صفحه 61

کاروفناوری پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای

رغبت تحصیلی حرفه ای چیست؟

چرا باید رغبت های خودتان را بشناسید؟

کارکلاسی پرسش صفحه 63 کاروفناوری نهم رغبت تحصیلی حرفه ای چیست؟

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۷ دی ۰۰ - ساعت ۰۹
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی پرسش صفحه 61 کاروفناوری نهم توانمندی تحصیلی حرفه ای

پرسش صفحه 61

کتاب کاروفناوری پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای

سوال:

توانمندی تحصیلی حرفه ای چیست؟

چرا باید توانمندی های خودتان را بشناسید؟

کارکلاسی پرسش صفحه 63 کاروفناوری نهم توانمندی تحصیلی حرفه ای

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۷ دی ۰۰ - ساعت ۱۷
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی پرسش صفحه 63 کاروفناوری نهم استعداد چیست؟

پرسش صفحه 63

کتاب کاروفناوری نهم

پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای

به نظر شما استعداد چیست؟

چرا باید استعداد خودتان را بشناسید؟

کارکلاسی پرسش صفحه 65 کاروفناوری نهم استعداد چیست؟

جواب در ادامه طلب

ادامه مطلب
۰۱ دی ۰۰ - ساعت ۰۹
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی پرسش صفحه 63 کاروفناوری نهم ارزش چیست؟

پرسش صفحه 63

کاروفناوری پایه نهم

پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای

به نظر شما ارزش چیست؟

چرا باید ارزش های خودتان را بشناسید؟

کارکلاسی پرسش صفحه 65 کاروفناوری نهم ارزش چیست؟

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۴ آذر ۰۰ - ساعت ۱۰
کاروفناوری کلاله