آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۲ مطلب با موضوع «مثال ترسیم با ترتل در پایتون» ثبت شده است

ترسیم رنگین کمان و خورشید با کتابخانه ترتل در پایتون Draw a rainbow with Python

آموزش پایتون

ترسیم رنگین کمان در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون نمای رنگین کمان و خورشید را ترسیم کنید.

برای نمایش تصویر با سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

ترسیم رنگین کمان و خورشید با کتابخانه ترتل در پایتون  Draw a rainbow with Python

کد ترسیم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۳ اسفند ۰۱ - ساعت ۱۴
کاروفناوری کلاله

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره ده turtle python drawing

آموزش پایتون

مثال شماره 10

ترسیم شکل گرافیکی در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون شکل گرافیکی زیر را ترسیم کنید.

برای نمایش تصویر با سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره ده turtle python drawing

کد ترسیم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۵ اسفند ۰۱ - ساعت ۲۰
کاروفناوری کلاله

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره نه turtle python drawing

آموزش پایتون

مثال شماره 9

ترسیم شکل گرافیکی در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون شکل گرافیکی زیر را ترسیم کنید.

برای نمایش تصویر با سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره نهم turtle python drawing

کد ترسیم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۹ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۵
کاروفناوری کلاله

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره هشت turtle python drawing

آموزش پایتون

مثال شماره 8

ترسیم شکل گرافیکی در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون شکل گرافیکی زیر را ترسیم کنید.

برای نمایش بزرگتر تصویر روی آن کلیک کنید.

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره هشت turtle python drawing

کد ترسیم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۵ بهمن ۰۱ - ساعت ۱۶
کاروفناوری کلاله

ترسیم نمای جاده و چراغ راهنما با کتابخانه ترتل در پایتون Drawing traffic light with Python

آموزش پایتون

ترسیم خیابان و چراغ راهنما

با کتابخانه ترتل در پایتون نمای جاده و چراغ راهنما را ترسیم کنید.

برای دیدن سایز بزرگ تصویر روی آن کلیک کنید

ترسیم نمای جاده و چراغ راهنما با کتابخانه ترتل در پایتون Drawing traffic light with Python

کد ترسیم در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۴ بهمن ۰۱ - ساعت ۰۰
کاروفناوری کلاله