آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۴ مطلب با موضوع «طرح درس سالانه و روزانه کاروفناوری» ثبت شده است

بسته طرح درس سالانه کاروفناوری متوسطه اول

بسته طرح درس سالانه

کاروفناوری متوسطه اول

کاری از سایت کاروفناوری کلاله

این بسته طرح درس شامل تعداد 3 طرح درس سالانه برای پایه هفتم - هشتم و نهم می باشد که طبق آخرین تغییرات کتب کاروفناوری در سال تحصیلی 1403-1402 ویرایش شده هر طرح درس در 2 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word نوشته شده است. جهت خرید و دریافت این بسته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بسته طرح درس سالانه کاروفناوری متوسطه اول

فرمت word

قیمت 60,000 تومان


جهت خرید و دریافت بسته طرح درس سالانه کاروفناوری، از طریق یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام، ایتا، شاد یا روبیکا به شماره 09119783168 پیام ارسال فرمایید.

مدیر سایت: سیدسلطان شیخی


مطالب مرتبط
۱۸ آبان ۰۱ - ساعت ۱۰
کاروفناوری کلاله

بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هفتم

بسته طرح درس

ملی و روزانه کاروفناوری هفتم

کاری از سایت کاروفناوری کلاله

این بسته طرح درس شامل تعداد 21 طرح درس ملی و روزانه از تمام پودمان های کتاب کاروفناوری هفتم می باشد که طبق آخرین تغییرات کتاب کاروفناوری هفتم در سال تحصیلی 1403-1402 ویرایش شده و هر طرح درس در 3 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word نوشته شده است. جهت خرید و دریافت این بسته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هفتم

تعداد 21 طرح درس

فرمت word


طرح درس پودمان

نوآوری و فناوری

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

جستجوی اطلاعات و ارتباطات

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

مستندسازی

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

اشتراک گذاری اطلاعات

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

برنامه نویسی

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

کسب و کار

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

نقشه کشی

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

کار با چوب

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

پرورش و نگه داری گیاهان

تعداد طرح درس 3


طرح درس پودمان

پوشاک

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

خوراک

تعداد طرح درس 2


قیمت کل با تخفیف 210,000 تومان

قیمت تکی هر طرح درس 15,000 تومان


جهت خرید و دریافت بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هفتم، از طریق یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام، ایتا، شاد یا روبیکا به شماره 09119783168 پیام ارسال فرمایید.

مدیر سایت: سیدسلطان شیخی


مطالب مرتبط
۰۸ مهر ۰۱ - ساعت ۲۳
کاروفناوری کلاله

بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هشتم

بسته طرح درس

ملی و روزانه کاروفناوری هشتم

کاری از سایت کاروفناوری کلاله

این بسته طرح درس شامل تعداد 15 طرح درس ملی و روزانه از تمام پودمان های کتاب کاروفناوری هشتم می باشد که طبق آخرین تغییرات کتاب کاروفناوری هشتم در سال تحصیلی 1403-1402 ویرایش شده و هر طرح درس در 3 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word نوشته شده است. جهت خرید و دریافت این بسته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هشتم

تعداد 15 طرح درس

فرمت word


طرح درس پودمان

شهروند الکترونیکی 1

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

شهروند الکترونیکی 2

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

برنامه نویسی

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

الکترونیک

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

کار با فلز

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

صنایع دستی بافت

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

پرورش و نگه داری حیوانات

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

امور اداری و مالی

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

ماکت سازی

تعداد طرح درس 1


قیمت کل با تخفیف 150,000 تومان

قیمت تکی هر طرح درس 15,000 تومان


جهت خرید و دریافت بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هشتم، از طریق یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام، ایتا، شاد یا روبیکا به شماره 09119783168 پیام ارسال فرمایید.

مدیر سایت: سیدسلطان شیخی


مطالب مرتبط
۰۱ مهر ۰۱ - ساعت ۲۲
کاروفناوری کلاله

بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری نهم

بسته طرح درس

ملی و روزانه کاروفناوری نهم

کاری از سایت کاروفناوری کلاله

این بسته طرح درس شامل تعداد 21 طرح درس ملی و روزانه از تمام پودمان های کتاب کاروفناوری نهم می باشد که طبق آخرین تغییرات کتاب کاروفناوری نهم در سال تحصیلی 1403-1402 ویرایش شده و هر طرح درس در 3 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word نوشته شده است. جهت خرید و دریافت این بسته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری نهم

تعداد 21 طرح درس

فرمت word


طرح درس پودمان

الگوریتم

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

ترسیم با رایانه

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

سازوکارهای حرکتی

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

برنامه نویسی

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

هدایت تحصیلی

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

برق

تعداد طرح درس 4


طرح درس پودمان

تأسیسات مکانیکی

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

عمران

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

خودرو

تعداد طرح درس 2


طرح درس پودمان

پایش رشد کودک

تعداد طرح درس 1


طرح درس پودمان

برجسته کاری مس

تعداد طرح درس 1


قیمت کل با تخفیف 210,000 تومان

قیمت تکی هر طرح درس 15,000 تومان


جهت خرید و دریافت بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری نهم، از طریق یکی از شبکه های اجتماعی تلگرام، ایتا، شاد یا روبیکا به شماره 09119783168 پیام ارسال فرمایید.

مدیر سایت: سیدسلطان شیخی


مطالب مرتبط
۲۵ شهریور ۰۱ - ساعت ۲۰
کاروفناوری کلاله