آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۷ مطلب با موضوع «مطالب آموزشی کاروفناوری :: آموزش هدایت تحصیلی» ثبت شده است

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه ارزش ها

فیلم پودمان هدایت تحصیلی

کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام اول شناخت خود مولفه ارزش ها

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه ارزش ها

حجم 22 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۹ خرداد ۰۰ - ساعت ۰۷
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی موضوع شناخت خود مؤلفه رغبت

دانلود فیلم در مورد پودمان

هدایت تحصیلی و حرفه ای

کاروفناوری نهم

گام اول شناخت خود و رغبت ها

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری موضوع شناخت خود مؤلفه رغبت

حجم 40 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۳۰ ارديبهشت ۰۰ - ساعت ۰۸
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی نهم گام دوم شناخت نیازهای جامعه

فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان هدایت تحصیلی

کاروفناوری نهم

گام دوم شناخت نیازهای جامعه

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

فیلم پودمان هدایت تحصیلی نهم گام دوم شناخت نیازهای جامعه

حجم 56 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۷ ارديبهشت ۰۰ - ساعت ۰۶
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه توانایی

فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان هدایت تحصیلی

کاروفناوری نهم

گام اول شناخت خود مولفه توانایی

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه توانایی

حجم 12 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۷ ارديبهشت ۰۰ - ساعت ۰۵
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی نهم موضوع شناخت خود مؤلفه شخصیت

فیلم پودمان هدایت تحصیلی

کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام اول شناخت خود مولفه شخصیت

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

فیلم پودمان هدایت تحصیلی نهم موضوع شناخت خود مؤلفه شخصیت

حجم 44 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۵ ارديبهشت ۰۰ - ساعت ۱۰
کاروفناوری کلاله