آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۱ مطلب با موضوع «کاروفناوری هفتم :: پودمان کسب وکار» ثبت شده است

کارکلاسی صفحه 72 کاروفناوری هفتم شناخت دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت ها

پرسش صفحه 72

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان کسب وکار 

سوال :

آیا تاکنون به دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت های خود در زمینۀ کار آیندۀ خود اندیشیده اید؟

کارکلاسی صفحه 72 کاروفناوری هفتم شناخت دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت ها

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۹ فروردين ۰۱ - ساعت ۲۰
کاروفناوری کلاله

کارغیر کلاسی صفحه 72 کاروفناوری هفتم بررسی ویژگی های کارآفرین

جواب کارغیر کلاسی

صفحه 72 کتاب کاروفناوری

پایه هفتم پودمان کسب وکار 

سوال :

کار غیرکلاسی

بررسی ویژگی های یک کارآفرین

در گروه خود یک کارآفرین را در شهر یا روستای خود شناسایی کنید و با گفت و گو با او یا با کمک گرفتن از روزنامه و اینترنت جدول زیر را پر کنید و در کلاس ارائه دهید.

کارغیر کلاسی صفحه 72 کاروفناوری هفتم بررسی ویژگی های کارآفرین

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۵ فروردين ۰۱ - ساعت ۰۱
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 74 کاروفناوری هفتم شناسایی مشاغل

کارکلاسی صفحه 74

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

شناسایی مشاغل

سوال :

درگروه خود چند شغل را شناسایی کنید سپس جدول زیر را برای این شغل ها پر کنید.

کارکلاسی صفحه 74 کاروفناوری هفتم شناسایی مشاغل

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۲ فروردين ۰۱ - ساعت ۰۶
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 76 کاروفناوری هفتم روش های خرید کالا

کارکلاسی صفحه 76

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

شما تاکنون کدام گزینۀ زیر را برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود به کار برده اید؟ دربارۀ چگونگی کاربرد هر یک از گزینه های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.

کارکلاسی صفحه 76 کاروفناوری هفتم روش های خرید کالا

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۰ فروردين ۰۱ - ساعت ۰۷
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 76 کاروفناوری هفتم مزایا و معایب خرید اینترنتی

کارکلاسی صفحه 76

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

کار کلاسی : خرید اینترنتی

مزایا و معایب خرید اینترنتی را در گروه خود مشخص کنید.

کارکلاسی صفحه 76 کاروفناوری هفتم مزایا و معایب خرید اینترنتی

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۵ فروردين ۰۱ - ساعت ۱۲
کاروفناوری کلاله