جواب کارغیر کلاسی

صفحه 72 کتاب کاروفناوری

پایه هفتم پودمان کسب وکار 

سوال :

کار غیرکلاسی

بررسی ویژگی های یک کارآفرین

در گروه خود یک کارآفرین را در شهر یا روستای خود شناسایی کنید و با گفت و گو با او یا با کمک گرفتن از روزنامه و اینترنت جدول زیر را پر کنید و در کلاس ارائه دهید.

کارغیر کلاسی صفحه 72 کاروفناوری هفتم بررسی ویژگی های کارآفرین

جواب در ادامه مطلب

ویژگی های یک کارآفرین

مثال : خیاط

  نتیجه بررسی
هدف ایجاد شغل برای خود و دیگران جهت کسب روزی حلال - کمک به اقتصاد زندگی و معیشت خود و افراد تحت پوشش در کارگاه خیاطی - کمک به رونق اقتصادی شهر و کشور جهت کم کردن واردات پوشاک از کشورهای دیگر و تولید لباس بر مبنای فرهنگ ملی و مذهبی کشور
شغل خیاط و ساخت کارگاه خیاطی و استخدام افراد در کارگاه و آموزش دوخت پوشاک بومی ایرانی بر اساس سلایق مختلف کشور با پارچه تولید داخلی
ویژگی اخلاقی تلاشگر- نوعدوست - مهربان - کاسب روزی حلال - امیدوار - خلاق و ........
دلایل موفقیت اول توکل به خدا و بعد تلاش و کوشش شبانه روزی جهت رسیدن به هدف و ناامید نشدن از شکست احتمالی - تحقیق و بازاریابی درست و استخدام افراد علاقمند و با وجدان و کاری و خلاق در کار
کارغیر کلاسی صفحه 72 کاروفناوری هفتم بررسی ویژگی های کارآفرین

مطالب تکمیلی

نقش و ویژگی های کارآفرینان در جامعه
کارآفرینان به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، نقش ها و ویژگی های مختلف و متنوعی را در جامعه ایفا می کنند که هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی هر کار آفرین بالقوه یا بالفعل، به یک نسبت از این ویژگی ها و قابلیت ها برخوردار نیست. لذا کارآفرینان طیف متنوعی را شامل می شوند که همین باعث تنوع در تعریف کارآفرینی و کارآفرین شده است.

ویژگی های کارآفرینان

نوآوری - خلّاقیت - مخاطره پذیری - اعتماد به نفس - دانش فنّی - استقلال - هدفگرا - عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع - توانایی به ایجاد ارتباطات - توفیق طلبی - تمایل به مسؤولیت پذیری
نقش و آثار کارآفرینان در جامعه
عامل اشتغال زایی - عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری - عامل تعادل در اقتصادهای پویا - عامل تحول و تجدید حیات ملّی و محلی (کارآفرینی فراتر از شغل و حرفه است، بلکه یک شیوه ی زندگی است) - عامل تولید (همانند زمین، نیروی کار و سرمایه) - عامل ساماندهی و سازماندهی منابع و استفاده ی اثربخش از آنها - عامل انتقال تکنولوژی - عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید - عامل نوآوری و روان کننده ی تغییر - عامل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عملگرایی) - عامل تحریک و تشویق حس رقابت - عامل یکپارچگی و ارتباط بازارها


مطالب مرتبط