تحقیق م مطالب تکمیلی در تدریس پودمان کسب وکار

کار آفرین و کارآفرینی

کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید که با ایجاد یک کسب و کار ( کسب و کار خانگی ،کسب و کار اینترنتی، کسب و کار خانوادگی، کسب و کار کوچک و متوسط...) با بهره برداری از منابع که توأم با مخاطره مالی و اجتماعی است، محصول و خدمت جدید به بازار ارائه می نماید.

یک کار آفرین همیشه به دنبال شناسایی فرصتهاست.

فرایندی که طی آن فرد کارآفرین کار خود را به نتیجه مثبت منتهی می کند را کارآفرینی می نامند.

به دلیل نقش و جایگاه ویژه ی کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش می کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شمار هرچه بیش تری از جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و موقعیت ها و ایجاد حرکت درجهت توسعه این موقعیت ها دارند، پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می شوند. آن ها تصدیق می کنند که موفّقیت و بقا در چشم اندازهای برخاسته از فردا، نیازمند چالاکی، قوه ی ابتکار و خلّاقیت است .

تحقیق کاروفناوری کار آفرین کیست ؟ کارآفرینی چیست ؟ مطالب تکمیلی تدریس پودمان کسب وکار

علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری، نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد . براساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصادهای رو به رشدکارآفرینان موتور محرکه ی توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و بالطبع اشتغال زایی یکی از ره آوردهای مهم کارآفرینی می باشد.

کارآفرینان نقش کلیدی در توسعه ی اقتصادی و تحولّات اجتماعی دارند. کارآفرینان به عنوان عناصر اصلی در تسریع توسعه ی کشورهای درحال توسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهای صنعتی مورد توجه و مطالعه بوده اند. در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان که با مسایل و نارسایی های مهمی نظیر بیکاری یا کم کاری به ویژه فارغ التّحصیلان دانشگاه ها و نیروی انسانی متخصص ، عدم تحرک و رشد اقتصادی ناکافی روبه روست ، پرورش و آموزش کارآفرینان کشور از اهمیت مضاعفی برخوردار است .

کلّیات موضوع کارآفرینی

تعاریف و مفهوم کارآفرینی: واژه ی کارآفرینی واژه ای است نو و جدید، که از کلمه اش نمی توان به مفهوم واقعی آن دست یافت . این واژه معادل Entrepreneurship در زبان انگلیسی است و ریشه ی آن از زبان فرانسوی گرفته شده است . به عبارت دیگر هنوز درفارسی معادل دقیقی برای انتقال مفهوم کارآفرینی وجود ندارد و اغلب واژه ی کارآفرینی، شنونده ی نا آشنا به آن را به اشتباه می اندازد.به طور کلّی کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگی حضور داشته و مبنای تحولات و پیشرفت های بشری بوده است . لیکن تعاریف زیاد و متنوعی از آن شده است . با این همه ، مفهوم و ماهیت اصلی کارآفرینی هنوز شناخته شده نیست و نمی توان تعریف استاندارد و جامع و مانعی از آن به دست داد.

پاسخ به پرسش های زیر در شناخت بهتر مفهوم کارآفرینی مؤثّر خواهد :

چه کسی کارآفرینی می کند؟(کارآفرین کیست ؟)

کارآفرین چرا کارآفرینی می کند؟(علل کارآفرینی چیست ؟)

کارآفرین چه کاری را انجام می دهد؟ (کارآفرینی چیست ؟)

کارآفرین چگونه کارآفرینی می کند؟(مکانیسم و فرآیندکارآفرینی چگونه است ؟)

کارآفرینی تحت چه شرایط زمانی و مکانی وقوع می یابد؟(بستر و محیط کارآفرینی باید چگونه باشد؟)

به طور خلاصه ، کارآفرین سازمان دهنده و فعال کننده ی یک واحد اقتصادی (یا غیراقتصادی) و کسب و کار به منظور دستیابی به سود (دستاوردهای) شخصی (یا اجتماعی) است . یک کارآفرین به منظور تحقّق ایده اش عوامل مورد نیاز مانند: زمین ، نیروی کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آورده و با استفاده از قدرت تصمیم گیری، مهارت ها واستعدادهای فردی اش در طرّاحی، سازماندهی، راه اندازی و مدیریت واحد جدید، ایده اش را محقّق می سازد و از این راه به کسب درآمد می پردازد. هم چنین در این راه عدم موفّقیت را به دلیل فعالیت در محیط غیرقابل کنترل و مبهم و با موانع پیش بینی نشد ه می پذیرد .

از نظر علم اقتصاد، کارآفرین فردی است که با صر ف زمان و انرژی لازم ، منابع ، نیروی کار،مواد اولیه و سایر دارایی ها را به گونه ای هماهنگ می سازد که ارزش آن ها و یا محصولات حاصل از آن ها نسبت به حالت اولیه اش افزایش یابد (ایجاد ارزش افزوده کند). همچنین کارآفرین سرمایه دار نیست ولی قادر است از سرمایه ها ی راکد به خوبی استفاده کند .همچنین او مخترع ، عالم ، متخصص و هنرمند نیست ولی توان بهره برداری مناسب از علم ،تخصص و هنر دیگران را دارد.

به طور کلّی؛ کارآفرینی به فرایند شناسایی فرصت های جدید، ایجاد کسب و کار و سازمان های جدید، نوآور و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصت های شناسایی شده اطلاق می شود که در نتیجه ی آن کالاها و خدما ت جدیدی به جامعه عرضه می شود.

اهمیت کارآفرینی

موتور حرکت و رشد اقتصاد یک جامعه کارآفرینان هستند که در محیطی رقابتی و در شرایط عدم تعادل جامعه را به حرکت در می آورند و توسعه می بخشند . کلید مو فّقیت کارآفرینی، یافتن روش های خلّاقانه ای است که با به کارگیری تکنولوژی های جدید یا بازاریابی بهتر، سریعتر و کم هزینه تر کالاهای جدید، خواسته های بشری را به نحو احسن برآورده می سازند. این به معنای تولید کالاهای موجود با هزینه های کم تر یا ارتقای کیفیت آن ها و یا به معنای ایجاد بازارهایی برای کالاهای کاملاً جدید است .

تحقیق کاروفناوری کار آفرین کیست ؟ کارآفرینی چیست ؟ مطالب تکمیلی تدریس پودمان کسب وکار

تعاریفی که از کارآفرینی ارایه شد، مبین آن است که ، کارآفرین منتظر سرمایه گذاری و ایجاد شغل از طرف دولت نیست . او خود با شناخت صحیح از فرصت ها و استفاده از سرمایه های راکد امکاناتی را فراهم نموده و با سازماندهی و مدیریت مناسب منابع ، ایده ی خویش را عملی می نماید. او تنها خودش شاغل نمی شود، بلکه بدون اتّکا به دولت ، در بخش غیردولتی برای تعداد دیگری نیز شغل می آفریند و علاو ه برآن نقش مهمی در تولید و اشتغال مولد دارد. این امر سبب کاهش نرخ بیکاری بدون نیاز به سرمایه گذاری دولت برای ایجاد اشتغال می گردد. البتّه دولت می تواند با ارایه ی تسهیلات و پیگیری سیاست های مناسب ، حرکت کار آفرینان را شدت و شتاب بخشد.

اهمیت کارآفرینی از نظر ایجاد اشتغال

کارآفرینی مترادف ایجاد اشتغال نیست . کارآفرینی در واقع فرآیند ایجاد و تأسیس کسب و کار یا سازمان جدید است، اما یکی از اثرات قابل توجه آن ایجاد اشتغال است .

نکته : در شرایط اقتصادی فعلی و نرخ بالای بیکاری در کشورمان، ناخودآگاه کلمه ی کارآفرینی و کلمه ی اشتغال زایی موارد استفاده ی مشابهی پیدا کرده است و کلمه ی کارآفرینی برای مجموعه اقداماتی که به ایجاد اشتغال می انجامد نیز استفاده می شود. مثلاً به هرگونه سرمایه گذاری که باعث ایجاد اشتغال شود یا هرگونه افزایش مهارت فنّی یا حرفه ای که احتمال اشتغال به کار را افزایش دهد و برای کسی کار ایجاد کند نیز کارآفرینی اطلاق می شود. لیکن هیچ کدام از این ها کارآفرینی که در نظریات توسعه مطرح شده است نمی باشد چرا که براساس نظریات اقتصادی و تجارب حاصله در اقتصاد های روبه رشد کارآفرینان موتور محرّکه ی توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند و در نتیجه اشتغال زایی یکی از فرآورده ها و معلول های مهم آن می باشد.

نقش و ویژگی های کارآفرینان در جامعه

کارآفرینان به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، نقش ها و ویژگی های مختلف و متنوعی را در جامعه ایفا می کنند که هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از طرفی هر کار آفرین بالقوه یا بالفعل ، به یک نسبت از این ویژگی ها و قابلیت ها برخوردار نیست. لذا کارآفرینان طیف متنوعی را شامل می شوند که همین باعث تنوع در تعریف کارآفرینی و کارآفرین شده است .

ویژگی های کارآفرینان

نوآوری - خلّاقیت - مخاطره پذیری - اعتماد به نفس - دانش فنّی - استقلال - هدف گرا - عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع - توانایی به ایجاد ارتباطات - توفیق طلبی و تمایل به مسؤولیت پذیری

نقش و آثار کارآفرینان در جامعه

- عامل اشتغال زایی
- عامل ترغیب و تشویق سرمایه گذاری
- عامل تعادل در اقتصاد های پویا
- عامل تحول و تجدید حیات ملّی و محلّی 
- عامل تولید (همانند زمین، نیروی کار و سرمایه)
- عامل ساماندهی و سازماندهی منابع و استفاده ی اثربخش از آن ها
- عامل انتقال تکنولوژی
- عامل شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید
- عامل نوآوری و روان کننده ی تغییر
- عامل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی)
- عامل تحریک و تشویق حس رقابت
- عامل یکپارچگی و ارتباط بازارها

ضرورت پرورش و آموزش کارآفرینان

به طور سنّتی در جوامع صنعتی و به طور معمول در کشور ما کارآفرینان از طریق سعی و خطا و بقای اصلح انتخاب شده اند. کسانی که در خود توان ایجاد کسب و کار جدید را می بینند با کشف فرصت های موجود در جامعه انجام نوعی مطالعه امکان سنجی فنّی و اقتصادی، بسیج منابع پراکنده و مالی و انسانی، دست یابی به تکنولوژی ها ی مرتبط و بالأخره با قبول خطر شکست وارد میدان کسب و کار می شوند. اما از این میان این گروه معمولاً جمع کوچکی خطر شکست زودرس را پشت سر می گذراند و به مراحل پیشرفته تر کسب و کار می رسند.

کارآفرینانی که بدین نحو وارد عرصه کسب و کار می شوند معمولاً از آموزش ویژه ای جز آن چه در مشاغل قبلی خود آموخته اند برخوردار نیستند. گر چه خصایص ذاتی و موروثی افراد مانند هوش ، خلّاقیت ، عزم و اراده و جسار ت و خطرپذیری، سهم مهمی در شخصیت و عملکرد کارفرمایان داشته است ، لیکن این گونه نیست که هر کس دارای این ویژگی ها باشد حتماً یک کارآفرین است . بلکه او یک کارآفرین بالقوه می باشد.

تحقیق کاروفناوری کار آفرین کیست ؟ کارآفرینی چیست ؟ مطالب تکمیلی تدریس پودمان کسب وکار