تحقیق کاروفناوری پروژه کاروفناوری دست سازه کاروفناوری کارکلاسی کاروفناوری پرسش کاروفناوری بارش فکری کاروفناوری پاورپوینت کاروفناوری فیلم کاروفناوری

۳۹ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان برق» ثبت شده است

روش های آزاد سازی الکترون ها و تولید برق

تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی و آموزشی پودمان کار با برق کاروفناوری

روش های آزاد سازی الکترون ها و تولیدبرق

با وارد کردن نیرو یا دادن انرژی می توان الکترون ها را از مدارهایشان خارج کرد. روشهای انجام این کار را می توان به ۶ دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

۱- اثر تریبوالکتریک

۲- الکتروشیمی

۳- پیزوالکتریک

۴- ترموالکتریک

۵- فوتوالکتریک

۶- الکترومغناطیس

اثر تریبوالکتریک باعث می شود که الکترون های سطح یک جسم در اثر مالش آزاد شوند آزاد سازی الکترون بر اثر اعمال انرژی تولید شده از اصطکاک است.

در روش الکتروشیمیایی ترکیب موادشیمیایی با بعضی از فلزات به واکنش هایی می انجامد که بر اثر آن الکترون ها انتقال می یابند وبار الکتریکی وجریان به وجود می آید.

به اثر فشار برای تولید بارهای الکتریکی اثر پیزو الکتریک می گویند. پیزو الکتریک اثر فشار برای تولید بارالکتریکی وآزاد سازی الکترون ها است. این اثر خود را بیشتر درکریستال ها نشان می دهد.

ترموالکتریک اثر حرارت بر۲ فلز نا مشابه است که به تولید بارهای مخالف در ۲ فلز منجر می شود. هنگامی که انرژی نورانی به صورت فوتون با بعضی اجسام برخورد می کند،این اجسام الکترون را آزاد می کنند.

تشعشع نورانی : انرژی فوتون،الکترون های یک سطح را درلامپ خلاء تخلیه می کند وسطح دیگری درلامپ،این الکترون ها راجمع آوری می کند.

فوتوولتابیک: انرژی نورانی بر روی یکی از دو صفحه ی متصل شده باعث تخلیه ی الکترون به دیگری می شود.در نتیجه،دوصفحه مانند یک باطری عمل می کند.

هدایت نوری:چنانچه به بعضی اجسام انرژی نورانی بدهیم،به صورت هادی های بهتری عمل خواهندکرد.

الکترومغناطیس:استفاده از اثرمیدان مغناطیسی برای به حرکت در آوردن الکترون ها است.

۳۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۲۳ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
سیدسلطان شیخی

آشنایی با مدارات برق ساختمان

تحقیق کاروفناوری پودمان کار با برق کاروفناوری نهم

آشنایی با مدارات برق ساختمان

http://suherfe.blogfa.com

کلید یک پل

از این مدار برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن لامپها در اتاق های کوچک ، انباری ، حمام ، آشپزخانه و توالت استفاده می شود.

طریقه اتصال کلید یک پل: در این مدار ابتدا سیم فاز به کنتاکت تخت فیوز وصل و سپس از کنتاکت سر فیوز به جعبه تقسیم می رود. سیم فاز از جعبه تقسیم به یکی از ترمینال های کلید یک پل وصل می شود. از ترمینال دوسیم کلید یک پل ، سیم برگشت به یکی از ترمینالهای سرپیچ وصل و سیم نول به ترمینال بدنه ی سرپیچ متصل می شود.


 
کاربرد کلید دوپل: این مدار در محلهایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود. مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته دیگری از لامپها و در موقع دیگر دو دسته لامپها روشن شوند.
 
طریقه اتصال کلید دوپل: سیم فاز را بعد از عبور از فیوز به جعبه تقسیم برده و از آنجا به پیچ مشترک کلید دوپل که معمولا به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است وصل می کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید دو سیم به نام سیمهای برگشت فاز به ته دو سرپیچ برده و به آن وصل می کنیم. سرپیچ ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می نماییم.
چنانچه تعداد لامپها بیشتر از دوتا باشد. سرپیچها به دو دسته تقسیم می شوند که هر دسته دویا چند سرپیچ باهم موازی شده اند. در این صورت سیم برگشت و هم چنین سیم نول به نقطه ی اتصال مشترک سرپیچها وصل می شوند.
 

کلید تبدیل:

کاربرد کلید تبدیل: از کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا برای راهروها ، راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز واحدهای مسکونی استفاده می شود.

طریقه اتصال کلید تبدیل: سیم فاز بعد از عبور از فیوز به پیچ مشترک یکی از کلیدها وصل می شود. از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم برگشت به دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم می رود. از پیچ مشترک کلید دوم یک سیم به طرف ته سر پیچ برده می شود و سیم نول به طور مستقیم به طرف دوم سرپیچ لامپ متصل می شد.


 رله راه پله:

کاربرد رله راه پله:

این مدار برای خاموش و روشن کردن لامپ راه پله ها از چندین نقطه مورد استفاده قرار می گیرد.

طریقه اتصال رله راه پله: چون رله راه پله دارای یک کلید سه وضعیتی و یک رله (سیم پیچ) و کنتاکت (کلید) وصل است، باید به صورت زیر عمل کرد: سیم فاز به مشترک کلید سه وضعیتی وصل می شود و از پیچ شماره یک سیمی به شستی ها برده می شود. برگشتی شستی ها را به رله (سیم پیچ) متصل می کنیم و از طرف دیگر سیم پیچها را به سیم نول وصل می کنیم. از همان نقطه شماره یک به کلید اتصال دهنده رله برده (این عمل معمولا در داخل رله انجام شده) و بازگشت فاز را به ته سرپیچهای لامپ متصل می کنیم.

هرگاه کلید در حالت یک باشد با فشار دادن شستی ها ، لامپها برای زمان تنظیمی روشن مانده و بعد از گذشت آن زمان مدار قطع می شود. برای اینکه بتوانیم به طور دایم لامپها را روشن نگه داریم سیمی از پیچ شماره دو گرفته و به ته سرپیچها می بریم. باید توجه داشت که کارخانه سازنده رله راه پله ، طریقه اتصال آن رله را رسم کرده ، روی بدنه آن نصب می کند که باید در موقع استفاده از آن به نقشه آن توجه کرد.


 کلید صلیبی:

کلید صلیبی و کاربرد آن: از این کلید در جاهایی استفاده می شود که بخواهند یک یا چند لامپ از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روشن و خاموش کنند. برای این کار ، باید در ابتدا و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آنها یک یا چند کلید صلیبی قرار داد.

طریقه اتصال کلید صلیبی: از دو پیچ کلید صلیبی به دو سر یک کلید تبدیل و از دو پیچ دیگر به کلید تبدیل بعدی وصل می کنیم. معمولا دو پیچ کلید صلیبی را برای ورودی و دو پیچ دیگر را برای خروجی در نظر می گیرند که در هیچ شرایطی این پیچها به هم ارتباط نداشته باشند. این دو پیچ را می توان بوسیله یک اهم متر تشخیص داد. سپس یک مشترک کلید تبدیل را به فاز و از مشترک کلید تبدیل بعدی به لامپ وصل می کنیم.

دو نوع کلید صلیبی موازی و کلید صلیبی متقاطع وجود دارد که عملکرد آنها یکی است. ولی از نظر ساختمان و سیم کشی با یکدیگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سیم ورودی به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند وارد می گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند، دو سیم خروجی گرفته می شود.


کلید فتوسل:

فتوسل:

برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک لامپهای خیابانها و محوطه های عمومی از این مدار استفاده می شود. در این مدار فتوسل از طریق تقویت کننده به رله ای فرمان قطع یا وصل را می دهد. یک کلید یک پل دوراهه می تواند کل مدار را قطع کند. در صورتی که کلید وصل باشد اگر با فرمان فتوسل رله نیز وصل شود، کنتاکت باز رله سیته شده و چراغ ها روشن می شوند. در این مدار تقویت کننده نیز باید از طریق شبکه تغذیه شوند.


دیمر:

دیمر و کاربرد آن: دیمر وسیله ای است که توسط آن می توان شدت نور لامپ را کم یا زیاد کرد. دیمر معمولا در سالن های نمایش مورد استفاده قرار می گیرد.

طریقه اتصال دیمر: ابتدا سیم فاز به ترمینالی که فیوز داخل دیمر پشت آن قرار دارد، وصل می شود. سپس از ترمینال دیگر دیمر سیم برگشت فاز به سرپیچ لامپ می رود. سیم نول نیز مستقیما به سرپیچ وصل می شود.


 کلید کولر:

کلید کولر و کاربرد آن:
از این کلید برای روشن و خاموش کردن کولر و تغییر دور موتور آن و خاموش و روشن کردن پمپ کولر استفاده می شود.

طریقه اتصال کلید کولر: فاز را به پیچ کلید یک پل روشن و خاموش برده و همان محل به کلید یک پل پمپ اتصال می دهیم. از پیچ دیگر کلید پمپ سیمی به پمپ کولر برده و طرف دیگر پمپ کولر را به سیم نول وصل می نماییم. برگشت فاز از کلید روشن و خاموش به مشترک کلید تبدیل (جهت تند و کند کردن دور کولر) برده می شود (این عمل معمولا در خود کلید انجام گرفته است). از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل به موتور کولر سیم کشی می نماییم و یکی را به Hi (تند) و دیگری را به Lo (کند) وصل می کنیم و Com (مشترک) موتور کولر را به سیم نول اتصال می دهیم.


رله ضربه ای:

رله ضربه ای و کاربرد آن:
برای راه پله ها و محل هایی که مصرف کننده باید از چندین محل خاموش و روشن شود مورد استفاده قرار می گیرد. بدون اینکه زمان مطرح باشد یعنی به طور اتوماتیک مدار قطع نشود.

طریقه اتصال رله ضربه ای: بعد از اتصال فاز به شستی ها سیم بازگشتی از همه آنها به بوبین رله وصل می شود و طرف دوم سیم پیچ رله مستقیما به نول اتصال پیدا می کند. در ضمن سیمی را از فاز به یکی از پیچ های کلید رله اتصال داده و بازگشت آن را به ته لامپ می بریم. ترمینال دیگر سرپیچ توسط سیمی به طور مستقیم به نول متصل می شود.

۲۹ تیر ۹۷ ، ۱۱:۲۱ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
سیدسلطان شیخی

لامپ های کم مصرف را بیشتر بشناسید

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

لامپ های کم مصرف را بیشتر بشناسید

در بیشتر کشورها عمر مفید لامپ های کم مصرف CFLs از 5 تا 10 هزار ساعت عنوان شده است و مصرف کننده پس از پایان زمان عمر مفید آن را به مراکز بازیافت تحویل می دهند تا به روشهای خاصی معدوم شود ولی در ایران به دلیل نبود آیین نامه ها یا پروتکل ملی و جهانی تا زمان شکسته نشدن از آن استفاده می کنند. و سپس انداختن در زباله دان !!!!!!!!!!!!!!

http://suherfe.blogfa.com

جزئیات لامپ های کم مصرف

جیوه عنصر ضروری و تشکیل دهنده لامپ های کم مصرف است. و مقدار جیوه در لوله ی شیشه ای لامپ کم مصرف وجود دارد و هر لامپ کم مصرف عادی دارای 2/5 میلی گرم جیوه است.

اینکه استفاده از لامپهای CFL در منازل بی خطر است یا خیر باید گفت که ما می توانیم با رعایت نکات ایمنی در نحوه برخورد با جیوه موجود در لامپ های فلورسنت، در بیمارستان ها، محیط های کار، مدارس و یا آسایشگاه هااز لامپهای کم مصرف استفاده کنیم.

لامپهای CFL یا کم مصرف متشکل از لوله های شیشه ای هستند که در صورت وارد آمدن ضربه، می شکنند لذا همواره باید از پایه لامپ آن را باز و بسته کرد و هیچگاه با فشار زیاد این نوع لامپها را داخل سوکت با استفاده از لوله هایش نچرخانید زیرا احتمال شکسته شدن شیشه آن وجود دارد. ضمن آنکه هنگام خرید لامپ کم مصرف نیز باید به مرغوبیت و استاندارد بودن آن توجه شود.

http://suherfe.blogfa.com

اگر لامپ شکسته شود :

از آنجا که مقدار اندکی جیوه در لامپ های کم مصرف وجود دارد بزرگترین ریسکی که ناشی از شکستگی لامپ وجود دارد بریدگی ناشی از لبه های تیز شیشه یا حباب لامپ است. تحقیقات نشان داده است که خطر برای سلامت مصرف کننده در صورت شکستگی لامپ وجود دارد و باید شکستگی ها را به طور درست و مناسب جمع آوری کرد.

- اگر در اتاق کوچکتر از 3 در 3 متر مربع است 15 دقیقه آنجا را ترک کنید.

- در صورت امکان پنچره ها را باز کنید تا هوای اتاق تهویه شود.

- همه خرده شیشه ها و ذرات ریز بدون استفاده از جاروبرقی جمع آوری شود چرا که جارو برقی می تواند جیوه را در هوا منتشر کند.

- اگر مجبور به استفاده از جارو برقی هستید پنجره های اتاق را باز کنید و پس از جارو کشیدن کیسه جارو برقی را تخلیه کرده و داخل محفظه را با دستمال مرطوب تمیز کنید.

- خرده های شکسته شده را در کیسه پلاستیکی در بسته قرار دهید و محدوده را با پارچه مرطوب پاک کنید تا هرگونه ریزه های بسیار کوچک و ظریف شیشه پاک شود. پارچه به کار رفته را نیز در ظرف پلاستیکی قرار دهید.

- در صورتی که قطعات لامپ شکسته شده بر روی فرش ریخته باشد قطعات آن را با استفاده از دو مقوا از روی فرش جمع آوری کنید و قطعات ریز را با نوار چسب از سطح فرش جمع آوری کنید. در صورت امکان فرش را در فضای آزاد تکان دهید تا ذرات آن کاملا ریخته شود.

- برای دفع زباله حاصله اجزا را داخل کیسه نایلونی قرار داده و در آن را ببندید و در سطل زباله قراردهید.

http://suherfe.blogfa.com

۲۸ تیر ۹۷ ، ۱۸:۱۷ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
سیدسلطان شیخی

آشنایی با پلان روشنایی ساختمان

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق درس کاروفناوری

کاروفناوری نهم

آشنایی با پلان روشنایی ساختمان

محتوای نقشه ها

برای سیم کشی برق در هر ساختمان باید به نقشه های آن مراجعه کرد. نقشه ها از اجزایی تشکیل شده اند. اجزای هر نقشهٔ کامل برق شامل موارد زیر می باشد.

1- علایم    2- نقشهٔ پلان    3- نمودار تابلوها    4- نمودارهای رایزر    5- جزییات    6- توضیحات

 

 

در طراحی و ترسیم نقشه ها توجه به مقررات ملی ساختمان ضروری است، به همین دلیل در ادامه به بندهایی از این مقررات اشاره می کنیم. رعایت این مقررات توسط طراح، ترسیم کننده و همچنین اجرا کننده الزامی است.

مقررات ملی ساختمان ( مبحث 13 )

1- نقشه های نشان دهندهٔ محل فیزیکی لوازم، وسایل و دستگاه ها، باید در زمینه نقشه معماری به نام پلان تجهیزات پیاده شود. مقیاس نقشه ها نباید کمتر از یک صدم باشد.

2- نقشه ها و نمودارها باید خوانا و واضح باشد و به نحوی تهیه شده باشد که بین خطوط و اجزای برقی و زمینه نقشه معماری هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.

3- نمودارها، جزییات، توضیحات، رایزر و جداول که احتیاج به پلان معماری ندارند باید بر روی نقشه های
مجزا و یا در صورت وجود حواشی خالی، در کنار پلان ها ترسیم شوند.

4- در ساختمان هایی که آپارتمان های مشابه در طبقات دارند می توان به تهیه نقشه برق یک طبقه اکتفا کرد و لزومی به طرح نقشه های مختلف برای طبقات دیگر نیست.

5- برای نمایش اجزاء نقشه های برق باید از علایم ترسیمی استاندارد مطابق (IEC) استفاده شود و اندازه علایم باید متناسب با مقیاس نقشه های زمینه (پلان) انتخاب شود.

6- درکنار علایم باید قدرت مصرفی و سایر مشخصات مهم دستگاه ذکر شود این کار می تواند با استفاده از نوعی کد قبلاً در جدول علایم ذکر گردد.

7- هر مدار روشنایی نباید بیش از ۱۲ چراغ یا نقطه روشنایی را تغذیه کند.

8- مدارهای تغذیه کننده چراغ ها یا نقاط روشنایی نباید پریزها یا هر گونه وسیله دیگر را تغذیه کنند.

برای دانلود کتاب کامل مقررات ساختمان کلیک کنید.

1- علایم

در نقشه ها، هر وسیله و یا عنصر برقی با یک نشانه یا علامت اختصاری نشان داده می شود. برای اینکه در خواندن نقشه ها تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی نسبت به یک وسیلهٔ برقی وجود نداشته باشد باید کلیه علایم از یک استاندارد پیروی کنند تا به این ترتیب زبانی مشترک در بین ترسیم کنندگان و کسانی که نقشه ها را می خوانند وجود داشته باشد. به این منظور در رشته برق استانداردی توسط کمیته بین المللی الکتروتکنیک تهیه شده است که همهٔ علایم ترسیمی باید با آن استاندارد مطابقت داشته باشد. برای ترسیم مدارات در نقشه ها از شمای فنی (تک خطی) استفاده می کنند.

2- نقشه پلان

در نقشه های تأسیسات برقی می بایست به نقشه ای که به نام پلان تجهیزات می شناسیم توجه خاص داشت. چرا که  در این پلان نحوهٔ قرار گرفتن وسایل منزل به خوبی مشخص است. این امر در برق رسانی به آنها بسیار مهم است. مثلاً در محلی که احتمالاً تخت خواب قرار دارد کلید مناسب و در محلی که تلویزیون قرار دارد پریز برق و پریز آنتن مناسب و… قرار گیرد.

شکل زیر بخش های مختلف یک پلان معماری (شامل آشپزخانه، اتاق خواب، حمام و دست شویی) را که نحوهٔ قرار گرفتن تجهیزات بر روی آن مشخص شده است را نشان می دهد. همان گونه که از شکل مشاهده می شود محل قرارگیری کمد دیواری، روشویی توالت، دوش حمام، تخت خواب، اجاق گاز، سینک ظرف شویی و ماشین لباس شویی همچنین شرایط محل ها از قبیل خشک یا نمناک بودن نقش مهمی در محل قرار گیری تجهیزات الکتریکی دارد.

از آنجایی که ترسیم تمام مسیرهای مختلف سیم کشی از قبیل روشنایی، پریزهای برق، تلفن و آنتن بر روی یک پلان باعث شلوغی و اشتباه در نقشه خوانی می شود بنابراین هر یک از سیم کشی ها را بر روی یک پلان جداگانه ترسیم می کنند. این پلان ها عبارتند از:

 1- پلان روشنایی     2- پلان پریز برق     3- پلان پریز تلفن و آنتن

پلان روشنایی: در پلان روشنایی ابتدا محل قرارگیری تجهیزات و وسایل الکتریکی مانند کلیدها و چراغ ها
مشخص می شود. و پس از آن ارتباط این تجهیزات با هم و با تابلوی تقسیم معین خواهد شد.

- محل قرارگیری چراغ: در اتاق ها روشنایی های سقفی باید در وسط اتاق قرار گیرد. برای این منظور قطرهای اتاق را در فضاهای مفید (بدون احتساب کمد دیواری) رسم می کنند و محل برخورد قطرها وسط سقف را نشان می دهد این نقطه مناسب ترین محل برای نصب یک چراغ سقفی در اتاق است.

شکل زیر اتاق خوابی را نشان می دهد که با همین روش چراغی برای آن رسم شده است. البته اگر فضای اتاق، بزرگ و یا مانند بعضی پذیرایی ها شکل باشد این کار را باید  برای دو بخش آن انجام داد

- محل قرارگیری کلید: درب اکثر اتاقها به داخل باز می شود و باز شدن آن به روی یکی از دیوارها ختم می شود. بر همین اساس در رسم محل قرارگرفتن کلیدها باید به گونه ای عمل کرد تا با باز شدن درب هیچ کلید برقی در ورودی اتاق، پشت در اتاق نماند.در شکل زیر محل قرارگیری صحیح و غلط کلید و پریز نمایش داده شده است. باید دقت داشت کلید در محلی که پنجره وجود دارد نصب نمی شود.

توجه: در ترسیم نقشه نمی توان مسیر سیم کشی را از میان ستون های ساختمان عبور داد. همچنین نمی توان کلید یا پریز و یا چراغ دیواری را بر روی آن نصب کرد. شکل زیر محل قرار گرفتن یک کلید و یک چراغ دیواری بر روی ستون و همچنین عبور نادرست مسیر لوله از داخل ستون بتنی را نشان می دهد.

در ضمن باید در تعیین روشنایی فضاهای مختلف به شدت روشنایی مورد نیاز در آن فضا دقت کرد. جدول زیر شدت روشنایی مورد نیاز برای هر فضای یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد. (واحد شدت روشنایی لوکس است.)

اتاق خواب: در اتاق خواب می توان چراغ سقفی را با کلید تبدیل کنار درب ورودی روشن و با کلید تبدیل کنارتخت خاموش کرد. همچنین باید بتوان از کنار تخت خواب نیز با یک کلید، چراغ تزیینی دیواری بالای تخت را روشن کرد. همچنین می توان لامپ وسط اتاق را با یک کلید یک پل روشن و خاموش کرد.

 

آشپزخانه: آشپزخانه دارای چراغ سقفی و دیواری است که هر کدام با یک کلید یک پل کار می کند این چراغ می تواند لامپ فلورسنت و کم مصرف انتخاب شود. برای قوس آشپزخانه و زیر قفسه های کابینت نیز از چراغ های سقفی نوع توکار با لامپ هالوژن یا کم مصرف استفاده می شود. کلیدها در فضای آشپزخانه در بعضی مواقع داخل و در بعضی مواقع بیرون آن نصب می شوند علت این امر آن است که گاهی در ورودی آشپزخانه ها محل مناسبی (دیوار) برای نصب کلیدها، موجود نمی باشد.

شکل زیر محل نصب کلید ها را در ورودی آشپزخانه به همراه چراغ سقفی و لامپ های هالوژن داخل آرک و کابینت ها را نشان می دهد. در فضای آشپزخانه برای هود نیز که توسط کارخانه های سازنده سیم کشی داخلی شده است باید مسیر برقی پیش بینی شود.

هال و پذیرایی: روشنایی هال و پذیرایی با چراغ لوستر به همراه کلید دو پل اجرا می شود. از آنجایی که لوستر ها معمولاً دو گروه لامپ دارند توسط کلید دوپل کنترل می شوند. در این فضا از چراغ مهتابی به صورت دیواری نیز استفاده می شود.

اگر پذیرایی بزرگ و از دو بخش تشکیل شده باشد ( L شکل )  می توان برای هر بخش یک کلید دوپل با لوستر در نظر گرفت. نزدیکترین محل نصب بعد از ورودی آپارتمان می تواند محل یکی از کلیدهای دوپل باشد. در هال و پذیرایی با وجود لوستر به جهت وجود نور موضعی و افزایش زیبایی محیط علاوه بر روشنایی عمومی از چراغ تزیینی دیواری نیز استفاده می شود. در این فضا گوشی آیفون و زنگ واحد نیز قرار می گیرد. در شکل زیر نحوهٔ قرارگیری کلید و لامپ را در بخشی از یک پذیرایی مشاهده می نمایید.

 

سرویس های بهداشتی: در حمام و توالت، کلید را در محل ورودی در قرار می دهند تا قبل از ورود بتوان فضای داخل آنها را روشن کرد. چراغ دیواری را نیز می توان، پشت به پشت کلید نصب کرد. در کنار روشویی نیز یک کلید یک پل برای روشنایی بالای روشویی قرارمی گیرد. چراغ نصب شده در حمام و دست شویی باید از نوع حباب دار باشد.

ورودی آپارتمان: درب های ورودی آپارتمان ها در نقشه معمولاً دو لنگه و مطابق شکل می باشند محل درست قرار گرفتن کلید یک پل برای روشن کردن لامپ ورودی نشان داده شده است. از مدارهای دیگری که معمولاً در پلان روشنایی رسم می شود مدار زنگ اخبار ورودی واحد آپارتمان است. شستی زنگ در بیرون و کنار درب ورودی است، اما زنگ اخبار در داخل واحد آپارتمان قرار می گیرد. در شکل زیر نحوهٔ قرارگیری وسایل الکتریکی را در ورودی آپارتمان مشاهده می کنید.

 

راه پله: در راه پله ها و در هر پاگرد یک عدد چراغ قرار می گیرد این چراغ ها به یکدیگر متصل شده و از هر پاگرد توسط یک شستی روشن و خاموش می شوند. محل مناسب قرارگیری شستی کنار درب ورودی واحد آپارتمان است. شستی زنگ هر واحد نیز نزدیک درب ورودی، کنار شستی تایمر راه پله قرار می گیرد.

در شکل زیر نحوه قرارگیری وسایل الکتریکی در فضاهای مختلف یک آپارتمان که  قبلا به صورت تفکیک شده بررسی شد، به صورت کامل نشان داده شده است.

۲۸ تیر ۹۷ ، ۱۷:۵۸ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
سیدسلطان شیخی

آثار برق گرفتگی در انسان و کمک های اولیه در برق گرفتگی

تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی و آموزشی پودمان کار با برق کاروفناوری

آثار برق گرفتگی

عبور جریان بیش از 50 میلی آمپر با ولتاژ65 ولت از بدن انسان می تواند باعث برق گرفتگی شود.شوک الکتریکی که ناشی از تماس بدن با مدارهای الکتریکی یا اثرات رعد وبرق است تکان دهنده مصدوم معمولاً دچار احساس ضربه و تکان هایی شده و اگر ولتاژ به قدر کافی زیاد باشد بی هوش خواهد شد و احتمال دارد که روی پوست او و در محل تماس سوختگی شدیدی ایجاد شده و ماهیچه ها دچار تشنج موضعی شوند.

در این صورت شخص دستگاه و یا سیمی را که باعث ایجاد حادثه شده است بیش تر به خود می چسباند و دیگر نمی تواند آن را رها کند در این صورت ممکن است مصدوم باتوقف قلب یا توقف تنفس وبا هر دوی آن ها رو به رو شود گاهی ممکن است که شوک به اعصاب آسیب رساند وماهیچه ها را به تدریج روبه تحلیل ببرد به طوری که هفته ها وماه ها طول بکشد تا شخص برق گرفته به حالت اول برگردد.

مراقبت از مصدوم برق گرفته

1- مصدوم را سریعا از محل تماس با برق دور کنیم اما خور را به خطر نیندازید.

این عمل را می توان به طرق زیر انجام داد.

الف – اگر نزدیک کلید هستید آنرا قطع کنید در غیر این صورت برای قطع جریان از چوب خشک یا طناب یا کمربند چرمی کت پتو و یا هر وسیله ی غیر رسانای برق استفاده کنید.

ب – سیم ها وکابل ها را از منبع برق جدا کنیم

ج – اگر مصدوم هنوز نفس می کشد او را در وضعیت راحت روی زمین دراز کنید و بندها و دکمه های لباس او را باز کنید

د – مصدوم را روی پهلو ها حرکت ندهید چون قلب او ضعیف شده است

ه – پزشک را خبر کنید

و – اگر مصدوم نفس نمی کشد لازم است به او تنفس مصنوعی بدهید حتی اگر ظاهراً مرده به نظر برسد

تنفس مصنوعی

اول : دهان مصدوم را از اشیاء خارجی پاک کنید

دوم : مصدوم را به پشت بخوابانید و گردن او را بالا ببرید و یک کت یا پتو تا شده زیر شانه هایش قرار دهید و سرش را به عقب کج کنید .

سوم : دهان مصدوم را باز کنید و سوراخ بینی مصدوم را با فشار انگشتان شصت و سبابه ببندید سپس نفس عمیقی بکشید و دهان نتان را روی دهان مصدوم بگذارید و در دهانش بدمید تا سینه ی مصدوم بالا بیاید

چهارم :دمیدن در دهان را رها کنید و بگذارید مصدوم به راحتی نفس بکشد.

پنجم : شش ها را برای بزرگ سالان تقریبا 12 بار در دقیقه و برای کودکان 20 بار در دقیقه باد می کنند و این عمل را آن قدر ادامه می دهند تا مصدوم به طور طبیعی شروع به تنفس کند

۲۶ تیر ۹۷ ، ۲۱:۰۱ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با سیستم های جریان ضعیف در ساختمان

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق درس کاروفناوری

کاروفناوری نهم

سیستم های جریان ضعیف در ساختمان

این سیستم ها جهت رفاه و آسایش بیشتر و برقراری ایمنی و حفاظت بالاتر در جهت حفظ جان و اموال به کار برده می شود.سیستم هایی که در این بخش بررسی می شوند شامل موارد زیر است:

۱ - سیستم دوربین مدار بسته

۲ - درب بازکن اتوماتیک

۳ - سیستم اعلام سرقت

۴ - سیستم برق اضطراری

1- آشنایی با سیستم دوربین مداربسته

امروزه در منازل مسکونی، مراکز اداری وآموزشی جهت نظارت بر محیط فیزیکی در جهت کنترل و مدیریت بهتر از سیستم های تلویزیونی مداربسته استفاده می شود. برای اجرای این سیستم ها ابتدا دوربین را در محل مناسب نصب و سپس ولتاژ تغدیه ای که معمولاً ٢٢٠ ولت متناوب یا 12 ولت DC می باشد به دوربین وصل می کنند. تصویربرداری  توسط دوربین انجام می شود و تصویر گرفته شده توسط کابل کواکسیال برای نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال داده می شود.

در سیستم های تلویزیونی مداربسته تجهیزات زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد:

الف) انتخاب کننده (Switcher) : با توجه به محدود بودن تعداد ورودی های ویدیویی تلویزیون و یا مانیتور اگر تعداد دوربین های نصب شده در یک سیستم زیاد باشد برای مشاهده تصویر دوربین ها به صورت یکی پس از دیگری از دستگاهی بنام انتخاب کننده استفاده می شود.

ب) کواد (QUAD): این وسیله با تقسیم صفحه تلویزیون به چهار قسمت امکان نشان دادن تصویر چهار دوربین را یک جا بر روی صفحه تلویزیون به وجود می آورد. 

ج) ضبط کننده (RECORDER) : برای ضبط تصاویر گرفته شده از دوربین از دو نوع ضبط کننده ویدیویی کاست و ضبط کننده دیجیتالی استفاده می شود.

د) کنترل کننده (controller) : به وسیله یک کنترل کننده می توان دوربین سقفی متحرک یا پایه متحرک دوربین ها را کنترل نمود.

2- دربازکن اتوماتیک

درب بازکن های اتوماتیک جهت رفاه بیشتر و همچنین با اهداف حفاظتی و امنیتی بر روی انواع گوناگون درب ها مانند درب گاراژ، درب حیاط، درب ورودی ساختمان نصب می گردد. بعد از نصب این سیستم ها می توان تنها با فشار دادن شستی روی یک ریموت کنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد.

برای باز و بسته کردن انواع مختلف درب ها سیستم هایی با مکانیسم های متفاوت طراحی شده است ولی اکثر سیستم ها از نوع الکترومکانیکی می باشند. در این سیستم ها از موتورهای الکتریکی استفاده می شود.

3- سیستم اعلام سرقت

جهت کنترل و حفاظت در برابر ورود غیر مجاز به ساختمان و اطلاع دادن به نگهبان و به صدا در آوردن آژیر خطر در صورت بروز سرقت در مواقع تعطیلی وعدم فعالیت در اماکن و ساختمان ها سیستم هایی نصب می گردد که قادرند حرکت انسان را توسط حس گرما تشخیص داده و با گزارش دادن آن به یک مرکز کنترل الکترونیکی باعث به صدا در آمدن آژیرها و تلفن زدن به افراد یا محل های از پیش تعیین شده می شوند.

تجهیزات اصلی که در این سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر می باشند:

الف) آشکارساز حرکتی: این آشکارساز، در سیستم های اعلام سرقت برای تشخیص حرکت در یک منطقه مشخص که تحت پوشش دید آشکارساز قرار دارد حس گرما مادون قرمز مورد استفاده می گیرد.

ب) آژیرها: آژیرهایی که درسیستم اعلام سرقت استفاده می شود از نظر محل نصب شامل آژیر داخلی  (in door) و بلندگوی بیرونی (door out) است. بلندگوی بیرونی برای حفاظت در برابر عوامل جوی داخل  قاب فلزی قرار می گیرد.

ج) تلفن کننده: برای اینکه بتوان هنگام بروز سرقت به محل ها یا افراد خاصی اطلاع داد معمولاً سیستم های اعلام سرقت مجهز به یک دستگاه تلفن کننده هستند.

د) تابلوی کنترل مرکزی: تمامی تجهیزات ذکر شده در فوق به این تابلو الکترونیکی وصل می شوند. در بعضی از این تابلوها مدار کنترل از راه دور و تلفن کننده در داخل تابلوی مرکزی وجود دارند.

توجه: در تمامی سیستم های جریان ضعیف یک تابلوی مرکزی وجود دارد. محل نصب این تابلو در مکان های پر تردد ،پیلوت و یا نگهبانی است.

4- سیستم برق اضطراری:

برخی ازسیستم های حساس ومهم در منازل و اماکن عمومی یا در ادارات باید هنگام قطع برق شهر به طریقی از یک منبع تغذیه دیگر استفاده کنند و به کار خود ادامه دهند.منابع تغذیه ای که وظیفه تأمین برق را در هنگام قطع برق شبکه به عهده دارند منابع تغذیه اضطراری نامیده می شوند. این منابع بسته به سیستم مورد تغذیه خصوصیات متفاوتی دارند.برخی از منابع برق اضطراری که از باتری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند فقط قادرند برای مدت محدودی مصرف سیستم مورد تغذیه برق را تأمین نمایند ولی برخی دیگر قادرند به مدت نا محدودی تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر برق اضطراری را تأمین نمایند.

در ادامه نمونه هایی از منابع تغذیه اضطراری و محل مورد استفاده آنها ذکر می گردد:

برق اضطراری سیستم های ایمنی وحفاظتی: در سیستم های ایمنی وحفاظتی نظیر سیستم اعلام حریق، سیستم تلویزیون مدار بسته یاسیستم اعلام سرقت باتری های اضطراری جزو ضروریات سیستم می باشند. در این سیستم ها باتری های خشک رابرای برق اضطراری در نظر می گیرند. این نوع باتری ها نیاز به نگهداری ندارند.

برق اضطراری برای کامپیوترها: برای کامپیوترها وسایر دستگاه هایی که در صورت قطع برق امکان از دست رفتن اطلاعات درآنها وجود دارد یا برای مواردی مانند تجهیزات اتاق عمل که نیاز به اعمال برق اضطراری بدون تأخیر به سیستم می باشد از منابع تغذیه اضطراری بدون تأخیر UPS استفاده می گردد. در UPS ها برق باتری ها به ولتاژ متناوب AC و 220 ولت تبدیل می شود و در صورت قطع برق شهر دراختیار سیستم قرار می گیرد.

برق اضطراری برای منازل واماکن بزرگ : در منازل و در مکان های عمومی مانند فروشگاه ها، هتل ها، بیمارستان ها و یا در قسمت هایی از ادارات وکارخانجات که نیاز به برق اضطراری دارند به دلیل بالا بودن مصرف نمی توان از باتری استفاده کرد.در این گونه موارد باید توسط یک مولد، برق اضطراری را تأمین کنیم.برای به گردش درآوردن این مولدها از موتورهای مکانیکی استفاده می شود.

تامین روشنایی اضطراری: برخی مواقع فقط می خواهیم از برق اضطراری برای تأمین روشنایی استفاده کنیم. در محوطه بیرونی ساختمان یا در راهروهای عمومی هتل ها و خوابگاه ها و یا راه پله آپارتمان ها می توان از این نوع سیستم روشنایی به طور موقت و در صورت ضرورت و تا زمان برقراری برق اضطراری استفاده کرد.

برق اضطراری برای منازل واماکن بزرگ: در منازل و در مکان های عمومی مانند فروشگاه ها، هتل ها، بیمارستان ها و یا درقسمت هایی از ادارات وکارخانجات که نیاز به برق اضطراری دارند به دلیل بالا بودن مصرف نمی توان از باتری استفاده کرد.در این گونه موارد باید توسط یک مولد، برق اضطراری را تأمین کنیم. برای به گردش درآوردن این مولدها از موتورهای مکانیکی استفاده می شود.

تأمین روشنایی اضطراری: برخی مواقع فقط می خواهیم از برق اضطراری برای تأمین روشنایی استفاده کنیم . در محوطه بیرونی ساختمان یا در راهروهای عمومی هتل ها و خوابگاه ها و یا راه پله آپارتمان ها می توان از این نوع سیستم روشنایی به طور موقت و در صورت ضرورت و تا زمان برقراری برق اضطراری استفاده کرد.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۶ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
سیدسلطان شیخی

طرز ساخت سیم سیار ساده - پریز سیار

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق کاروفناوری نهم

طرز ساخت سیم سیار ساده - پریز سیار

توجه : هنگام کار با برق دقت و احتیاط را فراموش نکنید.!!!!!!!!!!!!!!

http://suherfe.blogfa.com

لوازم مورد نیاز

1– سیم رابط دو رشته با دو شاخه غیرقابل تعویض 1 عدد

2– پریز سیار 1 عدد

3– سیم چین 1 عدد

4– فاز متر 1 عدد  

پس از روکش برداری، سر سیم های رابط را با یک سیم چین به اندازه ی موردنیاز کوتاه کنید.

با یک پیچ گوشتی مناسب  پیچ دو سوی پریز را باز کنید تا پریز از هم جدا شود.

http://suherfe.blogfa.com

با باز شدن پیچ، پریز از وسط به دو  نیم می شود که در این حالت ترمینال ها و بست رفع کشش به خوبی قابل دیدن است.

http://suherfe.blogfa.com

سرسیم های رابط را از زیر بست رفع کشش عبور دهید تا جایی که روکش اصلی سیم رابط زیر بست رفع کشش قرار گیرد.  

http://suherfe.blogfa.com

پس از قرار گرفتن روکش اصلی سیم رابط در زیر بست رفع کشش، پیچ های آن را محکم کنید.  

http://suherfe.blogfa.com

سرسیم های رابط را در زیر پیچ های ترمینال پریز قراردهید. پس از قرار گرفتن سر سیم ها در زیر پیچ های ترمینال، آ نها را با یک پیچ گوشتی مناسب محکم کنید.  

دقت کنید که سر سیم های رابط  قدری بلندتر در نظر گرفته شوند. در شکل زیر، به خوبی اندازه ی روکش کابلی که در زیر بست رفع کشش قرار گرفته دیده می شود.  

دو طرف پریز را روی هم قرار دهید و با بستن پیچ آن، کار ساخت سیم سیار را تمام کنید.    

 

۲۵ تیر ۹۷ ، ۲۱:۵۲ ۰ نظر موافقين ۰ مخالفين ۰
سیدسلطان شیخی