وبلاگicon

تحقیق کاروفناوری پروژه کاروفناوری دست سازه کاروفناوری کارکلاسی کاروفناوری پرسش کاروفناوری بارش فکری کاروفناوری پاورپوینت کاروفناوری فیلم کاروفناوری

۲۶ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان هدایت تحصیلی» ثبت شده است

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه شخصیت

کاروفناوری نهمپودمان هدایت تحصیلی

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام اول شناخت خود مولفه شخصیت

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 137 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

حجم 44 مگابایت

 فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۱۷ دی ۹۷ ، ۰۹:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه توانایی

کاروفناوری نهمپودمان هدایت تحصیلی

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام اول شناخت خود مولفه توانایی

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 137 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه توانایی

حجم 12 مگابایت

 فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۱۷ دی ۹۷ ، ۰۹:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت محیط و امکانات و محدودیتها

کاروفناوری نهمپودمان هدایت تحصیلی

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام سوم شناخت محیط و امکانات و محدودیتهای آن

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم،همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 145 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

حجم 38 مگابایت

 فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۱۷ دی ۹۷ ، ۰۸:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه ارزش ها

کاروفناوری نهمپودمان هدایت تحصیلی

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام اول شناخت خود مولفه ارزش ها

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 137 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

حجم 22 مگابایت

 فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۱۷ دی ۹۷ ، ۰۷:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

فیلم مرتبط با پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم گام دوم شناخت نیازهای جامعه

کاروفناوری نهمپودمان هدایت تحصیلی

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام دوم شناخت نیازهای جامعه

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 144 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

حجم 56 مگابایت

فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۱۷ دی ۹۷ ، ۰۱:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

پاورپوینت معیارهای هدایت تحصیلی و حرفه ای پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کاروفناوری نهم

پاورپوینت کاروفناوریپودمان هدایت تحصیلی

دانلود پاورپوینت کاروفناوری - پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کاروفناوری نهم

پاورپوینت معیارهای هدایت تحصیلی و حرفه ای در متوسطه یک

در این پاورپوینت با معیارهای هدایت تحصیلی حرفه ای و با عوامل موفقیت در انتخاب رشته تحصیلی آشنا خواهید شد امیدواریم شما با آشنایی و آمادگی کامل رشته تحصیلی خودتان را انتخاب نمایید

حجم 2 مگابایت

ادامه مطلب...
۱۶ دی ۹۷ ، ۲۲:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

دانلود فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه استعداد

کاروفناوری نهمپودمان هدایت تحصیلی

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : گام اول شناخت خود مولفه استعداد

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 137 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

حجم 12 مگابایت

 فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۱۶ دی ۹۷ ، ۱۹:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم موضوع شناخت خود مؤلفه رغبت

کاروفناوری نهمپودمان هدایت تحصیلی

دانلود فیلم در مورد پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم

موضوع فیلم : مقدمه و گام اول شناخت خود و رغبت ها

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

این فیلم مربوط به صفحه 136 پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای کاروفناوری نهم است.

حجم 40 مگابایت

 فرمت Mp4

ادامه مطلب...
۱۶ دی ۹۷ ، ۰۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله

دانلود پاورپوینت کاروفناوری پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کاروفناوری نهم

پاورپوینت کاروفناوریپودمان هدایت تحصیلی

دانلود پاورپوینت کاروفناوری - پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کاروفناوری نهم

پاورپوینت آشنایی با نحوه انتخاب رشته تحصیلی در متوسطه یک

در این پاورپوینت با نحوه صحیح انتخاب رشته آشنا خواهید شد همچنین با رشته های تحصیلی و زمینه های مرتبط با رشته های متوسطه دو و عوامل و زمینه های موفقیت در انتخاب رشته تحصیلی

پاورپوینت هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

فرمت PPSX

حجم 3 مگابایت

ادامه مطلب...
۱۵ دی ۹۷ ، ۱۷:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کاروفناوری کلاله