پروژه کاروفناوری پروژه دانش آموزی پروژه دانشجویی دست سازه کاروفناوری

۲۶۱ مطلب با موضوع «کاروفناوری هفتم» ثبت شده است

آشنایی با انواع کود

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

آشنایی با انواع کود

یکی از اصول اساسی تغذیه و رفع نیاز غذایی گیاهان، کود دادن است.

تعریف کود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصلخیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود اطلاق می شود. به طور کلی هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کود و نوع کشت و سیستم آبیاری روش کوددادن تفاوت می کند.کودهای شیمیایی و دامی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هر دو در سبزی و صیفی کاری استفاده می شوند. کود حیوانی شرایط جذب را برای عناصر شیمیایی فراهم می کند اما تمام نیاز گیاه را نمی تواند برآورده کند و این کمبودها باید توسط کودهای شیمیایی مرتفع گردد. استفاده صرف از کودهای شیمیایی نیز درست نیست چرا که سبب کاهش خصوصیات مطلوب خاک می شود.

کودهای آلی: هر ماده آلی که به وسیله میکروارگانیسم های خاک قابل تجزیه باشد به عنوان کود آلی محسوب می شود.

کود حیوانی: منظور از کود حیوانی مجموعه ای از مواد بستری، فضولات جامد و مایع گاو، گوسفند، مرغ یا هر حیوان دیگری است که از محل نگهداری آنها به دست می آید.

کمپوست

مواد حاصل از عمل پوساندن و تجزیۀ بقایای گیاهی، حیوانی و یا زباله های شهری و همچنین لجن فاضلاب که تحت شرایط خاص و روش های گوناگون انجام می گیرد را کمپوست می گویند. این عمل شاید کهن ترین روش بازیافت باشد. مواد آلی موجود در توده مصرفی برای کمپوست از ضایعات کشاورزی، مواد خوراکی و زباله هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک سیاه غنی تبدیل می شوند که به عنوان کود در کشاورزی مصرف می شود. مخلوطی از زباله های خانگی، فاضلاب های عمومی، کاه و بقایای گیاهی و حیوانی را پس از تخمیر می توان به عنوان کمپوست و برای تقویت و حاصلخیزی زمین مورد استفاده قرار داد.

ورمی کمپوست

از انواع کمپوست است که به وسیله نوعی ازکرم های خاکی تولید می شود. این کود در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم نسبی پسمانده های آلی در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می آید. تولید ورمی کمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرم های خاکی است. دلیل استفاده از این کرم ها توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی قابل توجه آنها برای مصرف انواع مواد آلی زائد و تبدیل آنها به یک کود آلی با کیفیت بالا و همچنین آغشته شدن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزیم ها، مواد مخاطی، متابولیت های مختلف، میکروارگانیسم های دستگاه گوارش این کرم ها و بالأخره ایجاد شرایط مناسب برای سنتز اسیدهای هومیک، در مجموع مخلوطی را تولید می کند که خصوصیاتی کاملاً متفاوت با مواد خورده شده به وسیله کرم ها پیدا کرده است.

کود سبز

یکی از انواع کودهای آلی، کود سبز است. اصطلاح کود سبز به مواد گیاهی پوسیده نشده که به زیر خاک می رود، اطلاق می شود. برای این منظور گیاهان علفی و سریع الرشدی که دارای شاخ و برگ زیاد هستند را در مزرعه کشت نموده و پس از اینکه به حد قابل توجهی از رشد رسیدند، آن را به وسیله گاو آهن برگردان دار زیر خاک می کنند. این عمل باعث پوسیدن گیاه در خاک شده، تولید هوموس می کند و ضمن بهبود خاصیت فیزیکی خاک، موجب بازگشت مواد معدنی جذب شده به خاک می گردد.

عمل آوری کود حیوانی

هرچه تجزیه اولیه کود بیشتر بوده باشد ارزش کود بیشتر است. برای تجزیه کود و تبدیل آن به هوموس نیاز به تهویه؛ حرارت و رطوبت کافی می باشد. البته اگر شرایط پوسیدگی یا به اصطلاح عمل آوری کود به شکل صحیح تری صورت گیرد، نتیجه کار رضایت بخش تر خواهد بود.

مزایای روش عمل آوری کود حیوانی :

الف) کود حیوانی در عرض چهار الی پنج ماه کاملاً پوسیده می شود.

ب) تمامی لارو حشرات و بذرهای علف های هرز و حتی اسپور قارچ ها از بین می رود.

ج) به جهت اضافه کردن آب فضولات دامی بر روی آن، تجزیه سریع تر انجام و حتی کیفیت مواد آلی محلول در کود بالا می رود.

د) نوع کود به دست آمده با این روش با توجه به مسائل بهداشتی و کیفیت فوق العاده قوی آن و حتی ارزان بودن قیمت فضولات دامی تازه نسبت به فضولات پوسیده و عمل آوری مطمئن آن، مقرون به صرفه می باشد.

 

کودهای شیمیایی

کودهای ازته

سولفات آمونیم

ازت به صورت های نیترات، یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیم 33 درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت (ازت نیتراتی و ازت آمونیمی) آن قابل جذب گیاه می باشند. چون ازت دارای بار منفی است، بنابراین جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو قرار می گیرد. اوره رایج ترین کود ازت در ایران است. اوره از ترکیبات آلی به شمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد. از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود. نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته وکمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند.

این کودها غالباً در محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند. اوره کمتر از سایر کودهای ازته (نظیر نیترات آمونیم) از خاک شسته می شود، سولفات علاوه بر خاصیت اصلاح کنندگی خاک جذب گیاه هم می شود. سولفیت آمونیم بهترین کود ازتی برای خاک های قلیایی و آهکی ایران شناخته شده است چون هم اسیدزا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است . درصد تلفات نیترات آمونیم به صورت آمونیم کمتر از اوره است و در کشت سبزی ها و صیفی ها در مناطق سردسیر، مصرف نیترات آمونیم بر اوره ارجح می باشد. ارجحیت کود اوره بر سایر کودهای ازته را می توان در درصد ازت بیشتر و اختلاط فیزیکی بهتر آن با کودهای فسفاته و پتاسیمی و قابل مصرف بودن آن به کمک آب آبیاری دانست.

 

کودهای فسفاته

سوپرفسفات

هزینه ساخت سوپر فسفات تریپل (غلیظ)بیشتر از نوع معمولی آن است، اما بالا بودن عیار فسفر آن، کاهش میزان مصرف، کاهش هزینه حمل و نقل را به دنبال دارد.

سوپرفسفات تریپل (غلیظ):

به این سوپر فسفات از آن جهت تریپل (غلیظ)می گویند که فسفر محلول آن تقریباً سه برابر سوپر فسفات ساده است. سوپر فسفات کود اسید زا است ولی اسیدزایی آن در مقایسه با کودهای ازته ناچیز است. در خاک آهکی مصرف فسفات تقریباً تأثیری در pH خاک ندارد ولی در خاک خنثی و کمی اسیدی این کود تا حدودی روی pH خاک اثر کاهنده دارد. قبلاً سوپر فسفات ساده به عنوان یکی  از پرمصرف ترین کودهای فسفری جهان بود ولی در حال حاضر بزرگ ترین رقم مصرف کود فسفری، سوپر فسفات تریپل است.

فسفات آمونیم:

کود فسفره ای است که به خاک داده می شود. مصرف این کود در سال اول به صورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سال های آینده قابل جذب گیاه می گردد. میزان استفاده این کود به روش کوددهی، بافت و ترکیب خاک، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود بستگی دارد. چون میزان محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است، می بایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک داد و آنها را مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد.

کودهای پتاسیم دار

کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول نیز مشاهده می گردد. اغلب کودهای پتاسیم دار در آب محلول هستند و نحوه اضافه کردن آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد. کلرورپتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است. کلرورپتاسیم دارای مقدار زیادی پتاسیم می باشد. با این حال مصرف کلرورپتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست، زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی کلر پیش می آید. با اینکه مقدار کمی کلر برای محصولاتی مانند توتون و پنبه لازم است، اما زیادی کلر در خاک موجب آبدار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد. نیترات پتاسیم دارای 44 درصد اکسید پتاسیم است، اما کودی گران قیمت می باشد.

سولفات پتاسیم معمول ترین کود پتاسیم است. پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم به شمار نمی رود، زیرا پتاسیم به وسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. پتاسیم واقع در محلول خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم خاک محسوب می شود، در صورتی که شدت تثبیت زیاد باشد، می بایستی پتاسیم را به صورت نواری و قبل از کاشت به خاک اضافه نمود.

کودهای مخلوط (کامل)

عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرف می شوند. گاهی کودهای تجارتی را به صورت مخلوطی از عناصر فوق تهیه می کنند. درصد عناصر این کودها معمولاً پایین است و قسمت اعظم حجم کود را مواد دیگری به غیر از عناصر فوق تشکیل می دهد. ترکیب این گونه کودها را با درصد ازت اکسید فسفر و اکسید پتاسیم و به همین ترکیب ذکر می کنند مثلاً کود 10 - 10 - 20 دارای 20 درصد ازت، 10 درصد اکسید فسفر و 10 درصد اکسید پتاسیم می باشد، گاهی درصد گوگرد را نیز به صورت عدد چهارم ذکر می نمایند مانند 5- 10 - 10 - 15 که 5 درصد گوگرد دارد. کود مخلوط ممکن است فاقد یکی از سه عنصر اصلی باشد. مانند 44 - 0 - 13 که فاقد فسفر است و در حقیقت همان نیترات پتاسیم است و یا فسفات دی آمونیم که می توان آن را به صورت 0 - 46 - 18 بیان نمود.

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

نکاتی در مورد کار با برنامه نقاشی ویندوز Paint

نکاتی در مورد کار با برنامه نقاشی ویندوز Paint

 

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

1- کشیدن یک دایره کامل

برای کشیدن یک دایره کامل در برنامه Paint ابتدا باید از قسمت Shapes روی بیضی کلیک کنید وآن را انتخاب کرده و سپس با گرفتن کلید Shift می توانید یک دایره کامل در محیط برنامه بکشید.

2- کشیدن یک مربع کامل

برای کشیدن یک مربع کامل در برنامه Paint ابتدا باید از قسمت Shapes روی مستطیل کلیک کنید وآن را انتخاب کرده و سپس با گرفتن کلید Shift می توانید یک مربع کامل در محیط برنامه بکشید.

لازم به یادآوری است که شما تمام اشکالی که در قسمت Shapes نرم افزار آمده را می توانید با گرفتن کلید Shif بطور کاملا دقیق بکشید طوری که طول وعرض آنها متناسب هم باشند. 

3- مهر زدن قسمتی از عکس در تمام محیط برنامه Paint

برای این کار ابتدا مستطیل Select را انتخاب و روی قسمت مورد نظر تصویر می کشیم سپس کلید Ctrl را نگه می داریم و قسمت مستطیل انتخابی را روی قسمت های دیگر تصویر درگ و کلیک می کنیم مشاهده می شود که این تصویر انتخابی مانند مهر زدن مرتب تکرار می شود.

4- ساییدن قسمتی از عکس  در تمام محیط برنامه Paint

برای این کار ابتدا مستطیل Select را انتخاب و روی قسمت مورد نظر تصویر می کشیم سپس کلید Shif را نگه می داریم و قسمت مستطیل انتخابی را روی قسمت های دیگر تصویر درگ می کنیم مشاهده می شود که این تصویر انتخابی مرتب روی تصویر ساییده می شود.

5- بزرگ کردن اندازه پاک کن و نوک مداد و انواع قلم ها و براش ها درمحیط برنامهPaint

برای اینکار ابتدا پاک کن یا مداد را انتخاب کرده و سپس با گرفت هم زمان کلید های Ctrl و + مقدار اندازه نوک آن را زیاد کرد یا با گرفتن کلید های  Ctrl و - مقدار اندازه نوک آن را کم کرد.

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

کارکلاسی صفحه 28 کتاب کاروفناوری پایه هفتم بررسی شبکه ها ودلایل نیاز به آنها

کارکلاسی صفحه 28 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی - بررسی شبکه ها ودلایل نیاز به آنها 

در گروه خود،شبکه ها ودلایل نیاز به آنها را بررسی کنید و در جدول زیر بنویسید.

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

شبکه

نیازها

تلفن

ارتباط کلامی وشنیداری

نامه - کتاب - روزنامه

ارتباط نوشتاری

تلوزیون

ارتباط صوتی وتصویری

ابنترنت

ارتباط کلامی - نوشتاری - صوتی - تصویری - شنیداری و...

 
۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

آشنایی با ساختار یک آدرس اینترنتی

آشنایی با ساختار یک آدرس اینترنتی

در اینترنت سازمان ها و افراد، اطلاعات مورد نظر خود را با روش ها و قالب های مختلف ارائه می کنند. یکی از این روش ها، شبکه گسترده جهانی World Wide Web یا به اختصار وب www است.

دسترسی به صفحات وب:

در اینترنت دسترسی به پایگاه و صفحات وب از طریق آدرس آن انجام می شود.هر پایگاه دارای آدرسی است که در آدرس تمام صفحات متعلق به آن پایگاه تکرار می شود. هر صفحه وب نیز دارای آدرس منحصر به فرد است.آدرس ها دارای ساختار استاندارد هستند که شامل سه بخش مجزا است.

مثال آدرس اینترنتی      http://www.google.com

قرارداد ارسال صفحات http :

نوع قرارداد ارسال صفحات را نشان می دهد.

نوع سرویس www  :

نشان دهنده این است که سرویس مورد استفاده اینترنت و صفحه وب است.

نام دامنه google. com :  نام دامنه شامل یک نام و یک پسوند است که پسوند نام دامنه، نوع پایگاه را مشخص می کند. جدول زیر برخی از انواع دامنه ها را مشخص می کند.

suherfe.blogfa.com

۲۶ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری چرا خوردن شیر به بعضی ها نمی سازد

تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی پودمان خوراک

چرا شیر به بعضی ها نمی سازد

پرا بعضی افراد به شیر حساسیت دارند - تحقیق کاروفناوری - پودمان خوراک کاروفناوری هفتم

شیر برای بسیاری از ما نوشیدنی خوش‌طعمی است که صبح یا عصر، آن را با لذت، همراه با تکه‌هایی از یک کیک یا بیسکوییت می‌نوشیم اما برای خیلی‌ها، همین نوشیدنی گوارا، مایه دردسر و دل‌درد است؛ طوری که ترجیح می‌دهند برای درد نکشیدن، دور شیر و بقیه لبنیات را خط بکشند…

اینکه می‌گویند بعضی‌ها عدم تحمل لاکتوز شیر دارند، یعنی چه؟ این مشکل به چه علتی پیش می‌آید؟ عدم تحمل لاکتوز یک مشکل متابولیسمی ژنتیکی و مادرزادی است که باعث می‌شود به طور طبیعی، آن آنزیمی که قند شیر را به گلوکز و فروکتوز می‌شکند (آنزیم لاکتاز)، در بدن تولید نشود.

از آنجا که قند اصلی شیر، لاکتوز است؛ وقتی این افراد شیر می‌نوشند، نمی‌توانند این قند را به ترکیبات ساده‌تر بشکنند و مقدار زیادی از این قند که از طریق شیر و لبنیات وارد دستگاه گوارش‌شان می‌شود و امکان هضم ندارد، باقی می‌‌ماند و توسط میکروارگانیسم‌های موجود در دستگاه گوارش تخمیر می‌شود و در نتیجه، ترکیبات حد واسطی ایجاد می‌شوند که فشار اسمزی ایجاد می‌کنند و این به اسهال و نفخ می‌انجامد. این بیماری می‌تواند بسیار شدید باشد و جذب موادمغذی را مختل کند و نهایتا به مشکلات متابولیسمی و سوءتغذیه منجر شود. اما بعضی‌ها در دوران شیرخوارگی به راحتی شیر را هضم می‌کنند اما در سنین بالاتر دچار این عدم تحمل می‌شوند!

عدم تحمل به لاکتوز ممکن است به شکل سازشی هم به وجود آید. به عبارت دیگر، کسانی که تا ۲ سالگی مصرف شیر مادر در برنامه غذایی‌شان هست و بعد از این سن شیر را به طور کامل حذف می‌کنند و به مدت طولانی مصرف نمی‌کنند، اگر در سنین دیگر (مثلا در دوران دبیرستان) مجددا بخواهند به دلیل نقش شیر در رشد و نمو و تامین کلسیم و حتی توصیه‌های والدین و مربیان یک دفعه شیر مصرف کنند، از آنجا که ژن‌هایی که در بدن، سنتز این آنزیم را برعهده دارند، برای مدت طولانی خاموش بوده‌اند، سنتز لاکتوز و آنزیم مربوط به آن در بدنشان به اندازه کافی نخواهد بود و ممکن است عوارضی مشابه افرادی که به‌طور ژنتیکی، این آنزیم را از بدو تولد نداشته‌اند، در آنها دیده شود. یعنی افرادی که مبتلا به این ناراحتی هستند، مجبورند شیر و لبنیات را به کلی از برنامه غذایی‌شان حذف کنند

پرا بعضی افراد به شیر حساسیت دارند - تحقیق کاروفناوری - پودمان خوراک کاروفناوری هفتم

بهترین انتخاب برای تمام آنها مصرف شیر کم‌لاکتوز یا بی‌لاکتوز است. در صنایع غذایی به کمک دستگاه‌های مخصوصی لاکتوز را از شیر حذف یا کم کرده‌اند و آن را به قندهای تشکیل‌دهنده آن (گلوکز و فروکتوز) شکسته‌اند و به این ترتیب، دیگر نیازی به هضم قند لاکتوز در بدن نیست..

افرادی که حتی با خوردن شیر بدون لاکتوز هم دچار دل‌درد می‌شوند، چه کار باید بکنند؟ بعضی‌ها وقتی برای مدت زمان بسیار طولانی یک ماده غذایی را مصرف نکنند، ممکن است به ترکیبات مختلف موجود در آن نیز حساسیت نشان دهند. ناسازگاری‌هایی نظیر دل‌درد مربوط به عدم استفاده طولانی‌مدت از یک ماده غذایی است. بنابراین مصرف کم و تدریجی این ماده غذایی می‌تواند بدن را سازگار و مشکلات را رفع کند.

پس دسته دوم که مشکل ژنتیکی عدم تحمل به لاکتوز ندارند، می‌توانند دوباره شیر معمولی بخورند. بله؛ این دسته از افراد اگر شیر را به مقدار کم به برنامه‌غذایی خود اضافه کنند، می‌توانند کم‌کم مشکل خود را برطرف کنند تا آنزیم‌های مورد نیاز آنها به‌تدریج بازسازی شود آیا این افراد می‌توانند سایر مواد لبنی یا شیرهای مخلوط را مصرف کنند؟

لاکتوز قند شیر است و مخلوط کردن آن با کاکائو، شکلات یا انواع میوه‌ها هیچ تغییری در نوع قند آن به وجود نمی‌آورد. البته این افراد مشکلی در مصرف ماست و پنیر ندارند چون در ماست فرآیند تخمیر انجام می‌شود و طی آن قند لاکتوز به اسیدلاکتیک تبدیل می‌شود که برای هضمش نیازی به آنزیم لاکتاز نیست.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری واکاری چیست ؟

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

واکاری

معمولاً پس از رویش بذرها یا مستقر شدن نشاها در صورتی که مشاهده شود قسمتی از مزرعه بوته کافی ندارد و کشت کاملاً یکنواخت نیست، باید آن قسمت ها را واکاری کرد. برای این کار با کاشتن نشا و یا مقداری بذر خیسانده شده، می توان بوته های مورد نیاز را تأمین کرد.

معمولاً این کار در زمین های کوچک انجام می گیرد. اگر در مواقعی، در اثر پایین بودن قوه نامیه بذر، حمله آفات (ملخ و کرم) و سرمازدگی، قسمت اعظم مزرعه بدون گیاه باشد، لازم است که به فوریت تمام مزرعه دوباره از همان بذر و یا بذر دیگر کاشته شود.

کاشتن دوبارۀ قسمت هایی از زمین را که به تعداد کافی در آن گیاه سبز نشده، واکاری گویند.

واکاری عملی عکس تنک کردن است.

عوامل اقلیمی که در کاشته نشدن قسمتی از مزرعه دخیل هستند عبارتند از:

1 سرما و یخبندان

اگر اغلب سبزی های فصل گرم (بادمجان، کدو و گوجه فرنگی) را در اوایل بهار زودتر کشت کنید، هوای سرد و یخبندان مانع سبز شدن گیاهان می شود. کلم یکی از سبزی های فصل سرد است و سرما را تا حدودی تحمل می کند.

2- تگرگ

تگرگ یکی از عوامل اقلیمی سبز نشدن یا از بین رفتن گیاهان است.

3- خشکی و گرمای هوا

اثر خشکی و گرمای بیش از حد برای بسیاری از سبزی های فصل سرد مناسب نمی باشد و باعث از بین رفتن و یا زودتر به گل نشستن آنها می شود. بادمجان یکی از گیاهان فصل گرم است و گرمای هوا را تا حدودی تحمل می کند.

4- رطوبت زیاد

رطوبت زیاد باعث پوسیدن ریشۀ گیاه و توسعۀ بیماری های قارچی می شود.

5 اثر باد

خسارت باد بر محصول سیب زمینی

عوامل گیاهی که در کاشته نشدن قسمتی از مزرعه دخیل هستند عبارتند از:

ضعف قوه نامیه یا قدرت نامیه کم در سبز شدن بذرهای بسیار مؤثر است.

بذرهای بعضی از گیاهان ممکن است پوک بوده باشند و به همین دلیل بعد از استقرار در خاک یا اصلاً جوانه نمی زنند یا ممکن است جوانه زده ولی سر از خاک در نیاورند.

عوامل جانوری که در کاشته نشدن قسمتی از مزرعه دخیل هستند عبارتند از:

جوندگان از آفات مضر محسوب می شوند برخی از پرندگان مثل کلاغ بذرهای گیاهان را می خورند.

آبدزدک از ریشه و طوقه و مورچه بذرها را خورده یا جمع آوری می کنند.

عوامل خاکی که در کاشته نشدن قسمتی از مزرعه دخیل هستند عبارتند از:

در زمین سله بسته بذر سبز نمی شود. سله شکنی به ویژه در زمین های رسی ضروری است. همیشه باید پیش از کشت بذر یا نشا زمین را به خوبی تسطیح کنیم. در غیر این صورت ، در موقع واکاری باید عمل تسطیح به دقت انجام گیرد و بعداً اقدام به کشت مجدد شود.

عوامل مکانیکی که در کاشته نشدن قسمتی از مزرعه دخیل هستند عبارتند از:

1- منظم نبودن ماشین های کارنده یا ردیف کار

2- عدم استقرار بذر

راهکار : بررسی و یافتن علت سبز نشدن بذرها. برای جلوگیری از کاهش عملکرد و هدر رفتن هزینه و وقت تنظیم ماشین و یا واکاری.

زمان واکاری:

بلافاصله بعد از سبز کردن بذرها یا اطمینان از خشک شدن نشاها در زمین اصلی

۲۶ تیر ۹۷ ، ۱۹:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با ویژگی های پارچه

مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

ویژگی های پارچه

وزن

وزن پارچه که بیانگر میزان سنگینی یا سبکی پارچه است، معمولاً به صورت وزن متر مربع (وزن واحد سطح )بیان می شود. برای تعیین وزن متر مربع پارچه، ابتدا یک نمونهٔ مربع شکل از پارچه را به ابعاد مشخص مثلاً 10 سانت یمتر در 10 سانتی متر می برند و وزن آن توسط ترازو تا دقت یک رقم اعشار تعیین می شود سپس عدد وزن به دست آمده، در 100 ضرب می شود. برای مثال، اگر وزن نمونه، 7/5 گرم باشد وزن متر مربع آن 750 گرم می باشد.

تراکم

اصطلاح تراکم برای نشان دادن میزان نزدیکی نخ ها به یکدیگر در پارچه به کار می رود. تراکم پارچه عبارت است از تعداد نخ ها در یک سانتی متر از طول یا عرض پارچه. در پارچه های تاری  پودی، تراکم پارچه به صورت تراکم تاری و تراکم پودی بیان می شود. مثلاً اگر در یک سانتی متر از عرض پارچه، 30 نخ تار وجود داشته باشد، تراکم تاری پارچه 30 است و اگر در یک سانتی متر از طول پارچه 20 نخ پود وجود داشته باشد، تراکم پودی پارچه 20 است. هر چه تعداد نخ ها در یک سانتی متر از طول یا عرض پارچه بیشتر باشد، فضای میان نخ ها کمتر و بافت پارچه متراکم تر است. بر عکس، هر چه تعداد نخ ها در یک سانتی متر از طول یا عرض پارچه کمتر باشد، فضای میان نخ ها بیشتر است و بافت پارچه بازتر به نظر می رسد.

در پارچه های حلقوی، تعداد رج ها و ردیف ها در یک سانتی متر از طول یا عرض پارچه، تراکم پارچه را مشخص می کند. تعداد ردیف ها در یک سانتی متر از عرض پارچه ،تراکم ردیف و تعداد رج ها در یک سانتی متر ازطول پارچه، تراکم رج را مشخص می کنند. هر چه تعداد رج ها و ردیف ها در یک سانتی متر از طول یا عرض پارچه بیشتر باشد، فضای میان حلقه ها کمتر و بافت پارچه متراکم تر است.

تراکم پارچه با وسیله ای به نام پود شمار تعیین می شود. این وسیله به یک صفحهٔ مدرج و یک ذره بین مجهز است و با استفاده از آن می توان تعداد نخ ها یا تعداد رج ها و ردیف ها را در یک سانتی متر از پارچه شمرد و تراکم پارچه را تعیین نمود.

ضخامت

فاصلهٔ بین دو سطح پارچه (سطح رویی و زیری ) بیانگر ضخامت پارچه است. ضخامت پارچه بر گرمی پارچه اثر می گذارد. ساختار پارچه ها به گونه ای است که به دلیل وجود فواصل میان الیاف و نخ ها، فضاهای خالی که توسط هوا اشغال می شوند، در پارچه به وجود می آید. این هوای محبوس شده در پارچه نقش عایق حرارتی دارد و از بدن در برابر گرما و سرما محافظت می نماید. در پارچه های ضخیم، میزان هوای محبوس شده در پارچه، از پارچه های نازک بیشتر است. در نتیجه پارچهٔ ضخیم، محافظ و عایق ضخیم تری بین پوست و محیط به وجود می آورد. لذا، گرمای بیشتری را برای بدن فراهم می کند.

زیر دست

زیر دست پارچه، واکنش حسی شخص به هنگام لمس پارچه با دست است. برای بیان این واکنش حسی، از توصیف هایی مانند صاف ، زبر ، نرم  و سفت  استفاده می شود. آنگونه که پارچه در زیِر دست احساس می شود زمینهٔ برداشتی می گردد که در خرید پارچه مورد استفاده قرار می گیرد. با وجود اهمیتی که زیر دست پارچه دارد، این ارزیابی پارچه جزء سخت ترین برداشت های قابل اندازه گیری است و روش استانداردی برای تعیین آن به دست نیامده است. به طور سنتی، تولیدکنندگان، فروشندگان و خریداران پارچه، این خصوصیت را به صورت برداشت شخصی و با توجه به تجربه، ارزیابی می نمایند.

صافی یا زبری، احساسی است که به هنگام کشیدن دست روی سطح پارچه تجربه می شود. زبری پارچه به دلیل ناهمواری سطح پارچه است. وجود این ناهمواری ها اصطکاک بین دست و پارچه را هنگام لمس پارچه ایجاد می کند و در نتیجه به احساس لیزی و صافی منجر نمی شود. نرمی و سفتی، احساسی است که به هنگام خم کردن پارچه بین انگشتان دست تجربه می شود. در صورتی که پارچه سفت یا اصطلاحاً شق و رق باشد، در برابر خَمِش  مقاومت می کند. به عبارت دیگر، چنین پارچه ای به راحتی بین انگشتان دست خم نمی شود و در نتیجه به احساس نرمی، انعطاف پذیری و تا شوندگی نمی انجامد.

آویزش

توانایی پارچه در تشکیل چین خوردگی های زیبا و خوش فرم به هنگام آویزان شدن تحت وزن خودش را آویزش می نامند. آویزش پارچه، به خصوص در مورد پرده و دامن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بر خوش فرمی ظاهری آنها بسیار تأثیر می گذارد.

آویزش به میزان خمش پارچه و همچنین وزن پارچه بستگی دارد. برای اینکه پارچه به راحتی آویزش یابد، باید در برابر خمش، مقاومت کمی داشته باشد. به عبارت دیگر، از انعطاف پذیری زیادی برخوردار است و به راحتی خم شود. همچنین پارچه های سنگین در مقایسه با پارچه های سبک، راحت تر و بهتر آویزش می یابند.

چروک پذیری و برگشت پذیری از چروک

چروک عبارت است از خطوطی که در حین پوشیدن پوشاک، در برخی از نواحی آن ایجاد می شود و ظاهر ناخوشایندی در پوشاک به وجود می آورد این خطوط در اثر تا شدن و خم شدن پارچه و تحت فشار قرار گرفتن آن، در پارچه به وجود می آیند.

آستین و پاچهٔ شلوار، قسمت هایی از پوشاک هستند که بیشتر در معرض چروک شدن قرار دارند. در اثر خم شدن آرنج و زانو، پوشاک نیز در این نواحی خم می شود. در نتیجه خطوط و تاهایی در پارچه در ناحیهٔ پشت زانو و داخل آرنج، که تحت فشار قرار دارند، ایجاد می شود. پس از صاف کردن زانو و آرنج و برداشته شدن فشار از روی پارچه، خطوط ایجاد شده در پارچه به تدریج از بین می روند و چروک آن باز می شود.

بنابراین، برگشت پذیری از چروک عبارت است از قابلیت پارچه در از دست دادن خطوط و تاهای ناخوشایند ایجاد شده در آن. به منظور کاهش چروک شدن پارچه و جلوگیری از آن، معمولاً بر روی پارچه، عملیات تکمیلی ضد چروک انجام می گیرد.

یک روش ساده و کاربردی برای تشخیص میزان چروک شدن پارچه، که در هنگام انتخاب و خرید پارچه می تواند کمک کننده باشد، این است که قسمتی از پارچه را در دست خود مچاله کنید و مدتی آن را نگه دارید. سپس، با باز کردن دست خود، پارچه را رها کنید. اگر خطوط و چرو کهای ایجاد شدهٔ در پارچه زیاد باشند و بعد از گذشت چند ثانیه از بین نروند، نشان دهندهٔ این است که چروک پذیری پارچه زیاد و برگشت پذیری از چروک آن کم است.

برای تعیین دقیق میزان چروک پذیری پارچه، از دستگاه چروک استفاده می شود. روش کار این دستگاه به این صورت است که نمونهٔ پارچه را به صورت مچاله شده در دستگاه قرار می دهند و توسط وزنه ای روی آن فشار اعمال می شود. پس از زمان معینی، نمونهٔ پارچه را از دستگاه خارج می کنند و به مدت مشخصی آزاد گذاشته می شود تا از حالت چروک شده بازگشت نماید. سپس با مقایسهٔ پارچهٔ مذکور با نمونه یا تصاویر استاندارد موجود، میزان چروک پذیری پارچه مشخص می شود.

پرزدانه

در اثر سایش پوشاک، حین مصرف و شستشوی آن، الیاف موجود در سطح پارچه از سطح پارچه بیرون می زنند و در اثر ادامهٔ عمل سایش، در هم گره می خورند و به شکل گلوله های کوچک و محکم چسبیده به سطح پارچه نمایان می شوند. به این گلوله های کوچک الیاف پرزدانه می گویند.

تشکیل پرزدانه در سطح پارچه به زیبایی ظاهری آن آسیب می رساند. پرزدانه ها اغلب در قسمت هایی از پوشاک که سایش آنها بیشتر است مانند زیر بازو، سر آستین، داخل دور یقه، جیب های بغل و پشت شلوار و........ ایجاد می شوند. گفتنی است پارچه های تهیه شده از الیاف پشم، پلی استر، نایلون و اکریلیک بیش از پارچه های دیگر در ایجاد پرزدانه مستعد هستند.

راحتی

راحتی ، حس مطبوعی است که در اثر هماهنگی روانی و فیزیکی بین انسان و محیط ایجاد می شود. راحتی پوشاک را از سه جنبه می توان بررسی کرد:

راحتی لمسی - راحتی حرارتی - راحتی رطوبتی

راحتی لمسی

راحتی لمسی، بیان کنندهٔ چگونگی احساسی است که از تماس پارچه یا لباس با پوست به دست می آید. این احساس شامل زبری یا صافی، سفتی یا نرمی وانعطاف پذیری، سردی یا گرمی خارش، سوزش (احساس سوزن سوزن شدن)، چسبیدن لباس به بدن در اثر الکتریسیته ساکن و چسبیدن لباس به بدن هنگام نمناک بودن است.

راحتی حرارتی

پوشاک، نقش مهمی در محافظت بدن در برابر گرما و سرما ایفا می نماید. وظیفهٔ پوشاک، فراهم کردن راحتی بدن در شرایط آب و هوایی مختلف است. به عبارت دیگر، پوشاک باید مانند یک محافظ یا عایق حرارتی بین بدن و محیط اطراف عمل نماید.ساختار پارچه ها به گونه ای است که به دلیل وجود فواصل میان الیاف و نخ ها، فضاهای خالی که توسط هوا اشغال می شوند، در پارچه به وجود می آید. به عبارت دیگر، بخشی از حجم کل پارچه را هوا تشکیل می دهد. این هوای محبوس شده در پارچه، در نقش عایق حرارتی عمل می کند و از بدن در برابر گرما و سرما محافظت می نماید. هرچه هوای محبوس شده در پارچه بیشتر باشد، تبادل حرارتی بین بدن و محیط کمتر می شود و پوشاک، از بدن در برابر سرما و گرما بهتر محافظت می نماید.

علاوه بر هوای محبوس شده در پارچه، عامل دیگری نیز در محافظت بدن در برابر گرما و سرما مؤثر است و آن قابلیت عبورهوا از پارچه است. هرچه قابلیت عبور هوا از پارچه بیشتر باشد، گرما و سرمای محیط بیشتر و راحت تر به بدن منتقل می شود. به عبارت دیگر، هرگاه تبادل حرارتی بین بدن و محیط بیشتر باشد نقش پوشاک در محافظت بدن در برابر گرما و سرما کمتر خواهد بود. میزان هوای محبوس شده در پارچه و همچنین قابلیت عبور هوا از پارچه، به عوامل مختلفی از قبیل جنس الیاف، ساختار پارچه، تراکم بافت، ضخامت پارچه و... بستگی دارد.

راحتی رطوبتی

در اثر انجام فعالیت های شدید بدنی، مانند ورزش، دمای بدن افزایش می یابد و بدن عرق می کند. در چنین شرایطی، با تبخیر رطوبت روی پوست و عرق، بدن خنک می شود، زیرا حرارت لازم را برای تبخیر شدن از بدن دریافت می کند. سپس رطوبت تبخیر شده از سطح پوست، از فواصل هوایی موجود میان الیاف و نخ های پارچه عبور می کند و خارج می شود. بنابراین، یکی از ویژگی های مهم پارچه در حفظ راحتی رطوبتی پوشاک، قابلیت عبور بخار آب از پارچه است. پارچه ای که قابلیت عبور بخار آب از آن کم است، قادر نیست عرق بدن را به اندازهٔ کافی عبور دهد، در نتیجه موجب تجمع عرق در پوشاک می شود و احساس ناراحتی را در شخص به وجود می آورد.

در شرایطی که میزان تعریق زیاد است یا شرایط محیطی مرطوب است و امکان تبخیر عرق وجود ندارد، پوست بدن کاملاً خیس می شود و شخص احساس ناراحتی می کند. در چنین شرایطی باید پوشاک از قابلیت جذب رطوبت مناسبی برخوردار باشد تا با جذب عرق، سطح پوست را خشک و راحتی را برای بدن فراهم کند. به همین جهت تأکید می شود که لباس زیر از الیافی تهیه شود که قابلیت جذب رطوبت را داشته باشد. پس از جذب رطوبت توسط پوشاک، عرق جذب شده، از سطح پوشاک تبخیر می شود.

آب رفتگی و جمع شدگی

معمولاً پارچه پس از تولید، در حین تولید پوشاک و پس از شستشو، با کاهش ابعاد (جمع شدگی) یا به عبارت دیگر آب رفتگی مواجه می شود. آب رفتگی موجب ناخشنودی مصرف کنندگان می گردد. زیرا عیوبی مانند کم رنگ شدن پارچه یا ایجاد پرزدانه، هرچند در پوشاک ظاهر ناخوشایندی ایجاد می کند اما آن را بی مصرف نمی سازد. در حالی که آب رفتگی، در همان اوایل مصرف باعث بی مصرف شدن پوشاک می گردد.

علل جمع شدگی پارچه عبارت اند از:

جمع شدگی ناشی از استراحت پارچه

جمع شدگی ناشی از تورم

جمع شدگی ناشی از نمدی شدن پارچه

جمع شدگی ناشی از حرارت.

توضیحات تکمیلی :

جمع شدگی ناشی از استراحت پارچه

در هنگام بافت پارچه توسط ماشین های بافندگی، نخ ها به ویژه نخ های تار، شدیداً در معرض کشیدگی  قرار می گیرند. هنگامی که پارچه بافته شده از روی ماشین بافندگی برداشته می شود، چون پارچه آزاد می شود و دیگر تحت کشیدگی ماشین نیست، تمایل دارد ازدیاد طول های ایجاد شده در خود را جبران کند. به همین جهت پارچه در جهت طول و عرض و بیشتر در جهت طول و امتداد نخ های تار جمع می شود. به عبارت دیگر، پارچه ای که از روی ماشین بافندگی برداشته می شود دارای ابعادی ناپایدار است. بخشی از این ناپایداری، پس از خارج کردن پارچه از ماشین بافندگی، بعد از مدت کوتاهی از بین می رود.

چنانچه پارچه کاملاً خیس و شسته شود و سپس روی یک سطح صاف پهن گردد و خشک شود، پایداریِ ابعادی بیشتری در آن بوجود می آید. بنابراین، دلیل کاهش ابعاد (جمع شدگی)پارچه، پس از تولید، قرار گرفتن پارچه در حالت آزاد، یا اصطلاحاً در حالت استراحت است.

جمع شدگی ناشی از تورم

این جمع شدگی در اثر شستشو و در مورد پارچه های جاذب رطوبت، بخصوص پارچه های پنبه ای، روی می دهد و علت آن متورم شدن الیاف در اثر جذب رطوبت است. در اثر تورم الیاف، قطر الیاف و در نتیجه قطر نخ ها در پارچه افزایش می یابد و در نتیجه نخ ها در پارچه به یکدیگر نزدیک تر می شوند. به همین جهت ابعاد پارچه کاهش می یابد و این کاهش ابعاد (آب رفتگی)در جهت طول پارچه بیشتر از جهت عرض پارچه است.

میزان آب رفتگی پارچه به میزان جذب رطوبت الیاف و میزان تورم الیاف بستگی دارد. هرچه جذب رطوبت و تورم الیاف بیشتر باشد، آب رفتگی پارچه نیز بیشتر خواهد بود. تراکم پارچه نیز بر میزان آب رفتگی پارچه تأثیر می گذارد. در پارچه های تاری  پودی با تراکم بافت کم، به دلیل فضای بیشتر میان نخ ها، میزان تورم الیاف و نخ ها بیشتر از پارچه های با تراکم بافت زیاد است. لذا، میزان آب رفتگی پارچه های با تراکم بافت کم،بیشتر از پارچه های با تراکم بافت زیاد است.

همان گونه که ذکر شد، شدت این نوع جمع شدگی در پارچه های پنبه ای از سایر پارچه ها بیشتر است. برای جلوگیری از آب رفتگی پارچه های پنبه ای، قبل از دوخت آنها را شستشو می دهند و آب رفتگی اولیه را در آنها ایجاد می کنند تا در شستشوهای بعدی دچار آب رفتگی نشوند.

جمع شدگی ناشی از نمدی شدن پارچه

این جمع شدگی در پارچه های پشمی بوجود می آید و دلیل آن، وجود فلس در سطح الیاف پشم است. در اثر رطوبت، حرارت و فشار، فلس ها از سطح لیف پشم بلند می شوند. در این حالت اگر پشم، در معرض مالش یا فشار قرار گیرد این فلس ها در هم می روند و گره می خورند و پشم حالت نمدی پیدا می کند. چون این حالت نمدیِ ایجاد شده در پشم، برگشت پذیر نیست، کاهش ابعاد و جمع شدگی پارچه نیز به صورت دائمی در پارچه باقی می ماند.

 

 

جمع شدگی در اثر حرارت

این جمع شدگی، در پارچه های تهیه شده از الیاف مصنوعی و در دمای بالاتر از 21 درجهٔ سانتی گراد بوجود می آید. با انجام عملیات تثبیت حرارتی بر روی نخ ها و پارچه های تهیه شده از الیاف مصنوعی می توان از ایجاد این نوع جمع شدگی جلوگیری کرد. در صورت تثبیت نشدن حرارت و استفاده از اتوی داغ یا بخار شدید (اتوی بخار) در مراحل مختلف تولید پوشاک، احتمال جمع شدگی پارچه وجود خواهد داشت.

کشسانی

هنگامی که پارچه تحت کشش قرار می گیرد، ابعاد پارچه تغییر می کند. به این ترتیب که در جهت اعمال کشش، اندازهٔ پارچه بیشتر می شود و در جهت عمود بر آن کاهش می یابد. برای مثال، اگر پارچه در امتداد طولش تحت کشش قرار گیرد، طول پارچه افزایش و عرض آن کاهش می یابد. به عبارت دیگر، پارچه در جهت طول، کش می آید و در جهت عرض، جمع می شود. حال، اگر پارچهٔ تحت کشش را رها کنیم و پارچه آزاد شود، پارچه تمایل دارد که به ابعاد اولیه اش برگردد. اما معمولاً در پارچه ها این پدیده رخ نمی دهد و مقداری از تغییر ابعاد ایجاد شده در پارچه در اثر کشش، باقی می ماند. مقدار تغییر ابعادی که در اثر کشش در پارچه بوجود می آید و همچنین میزان برگشت پذیری پارچه به ابعاد اولیه اش، پس از حذف کشش، به مقدار نیروی کشش اعمال شده به پارچه، ساختار پارچه و به قابلیت کشسانی آن بستگی دارد.

در یک پارچهٔ مشخص، با افزایش نیروی کشش، تغییرات ابعاد پارچه بیشتر می شود. همچنین، پارچه های حلقوی در مقایسه با پارچه های تاری  پودی، ابعادشان در اثر اعمال کشش، بیشتر تغییر می کند. به عبارت دیگر، بیشتر کش می آیند. از طرف دیگر، پس از رها شدن پارچه از کشش، برگشت پذیری کمتری به ابعاد اولیه دارند و در نتیجه پارچه شل می شود و ظاهر ناخوشایندی پیدا می کند. البته تا حدودی می توان این مشکل ظاهری پارچه را با شستشوی آن برطرف کرد.

پارچه هایی که کشسانی آنها بسیار زیاد است، وقتی تحت کشش قرار می گیرند، بیش از 30 تا 50 درصد، کش می آیند. این پارچه ها، پس از رها شدن از کشش نیز به ابعاد اولیهٔ خود بر می گردند. این پارچه های کشسان (کشی)، برای لباس اسکی، لباس شنا و لباس های ورزشی مناسب هستند. زیرا در لباس های ورزشی، چسبیدن لباس به بدن به منظور فراهم کردن آزادی حرکت ورزشکار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

پارچه هایی که از کشسانی مناسب برخوردار نباشند، وقتی تحت کشش قرار گیرند، تغییر ابعاد می دهند و پس از حذف کشش چون به ابعاد اولیهٔ خود بر نمی گردند، تغییر شکل ایجاد شده در خود را نگه می دارند. نمونه ای از این تغییر شکل، گشاد شدگی و جا افتادگی پارچه در سر زانو، محل نشستن در شلوار و همچنین سر شانه و آرنج پیراهن است.

۲۶ تیر ۹۷ ، ۰۰:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

کارکلاسی صفحه 27 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کارکلاسی صفحه 27 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کار کلاسی - تعیین منابع جمع آوری اطلاعات

در گروه خود، منابع جمع آوری اطلاعاتمورد نظر را تعیین کنید و در جدول بنویسید.

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

روش

منابع

اینترنت

سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - سایت های جستجوگر

اطلاعات کتابخانه ای

کتاب – مقاله – کتاب های الکترونیکی – پایان نامه ها

مصاحبه با افراد آگاه

افراد باتجربه - افرادبومی - متخصصین - صاحبنظران محققین

تحقیق

استفاده از روش های مختلف تحقیق کردن

 
۲۵ تیر ۹۷ ، ۲۲:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با انواع نخ دوخت

مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

انواع نخ دوخت

امروزه انواع مختلفی از نخ های دوخت عرضه می شوند، که هریک برای دوخت پارچه های خاصی مناسب هستند. انواع نخ های دوخت عبارت اند از:

نخ دوخت پنبه ای

نخ دوخت پلی استری

نخ دوخت ابریشمی

نخ دوخت نایلونی

نخ دوخت پلی استری با روکش پنبه

نخ کوک

نخ دوخت فلزی

در مطالب زیر به طور اجمالی با این نخ ها آشنا می شوید.

نخ دوخت پنبه ای

نخ دوخت پنبه ای، برای دوخت پارچه های پنبه ای، پشمی، کتانی و ویسکوزریون مناسب است. چون نخ پنبه ای خاصیت کشسانی ندارد، برای دوخت پارچه های تریکو و پارچه های استرچ یا کشی مناسب نیست. زیرا نخ پنبه ای کش نمی آید و در صورت استفاده از آن در دوخت پارچه های تریکو و استرچ، بخیه ها پاره می شوند.

نخ دوخت پلی استری

نخ دوخت پلی استری از استحکام و کشسانی زیاد برخوردار است و برای دوخت تمام پارچه ها، به خصوص پارچه هایی از جنس الیاف مصنوعی و همچنین پارچه های تریکو و استرچ (کشی )، مناسب است.

نخ دوخت ابریشمی

نخ دوخت ابریشمی که از درخشندگی زیادی برخوردار است، برای دوخت پارچه های ابریشمی و پشمی مناسب است. همچنین، به دلیل خاصیت کشسانی نخ ابریشمی، این نخ برای دوخت پارچه های تریکو نیز مناسب است.

نخ دوخت نایلونی

نخ دوخت نایلونی، نخی ظریف و محکم است و برای دوخت پارچه های از جنس الیاف مصنوعی، به خصوص پارچه های از جنس نایلون، مناسب است.

نخ دوخت پلی استری با روکش پنبه

این نخ دوخت از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مرکزی آن از نخ پلی استر یک سره و قسمت رویه آن از جنس پنبه است. پلی استر موجب می شود استحکام و کشسانی نخ دوخت افزایش یابد. پنبه هم موجب نرمی سطح نخ دوخت می شود و مقاومت آن را در برابر حرارت افزایش می دهد. این نوع نخ، برای دوخت تمام پارچه ها، از جمله پارچه های تریکو و استرچ، مناسب است.

نخ کوک

نخ کوک، که نخ پنبه ای است فاقد استحکام لازم است و صرفاً برای دوخت موقت (کوک زدن ) مورد استفاده قرار می گیرد.

نخ دوخت فلزی

نخ های دوخت فلزی از جنس طلا یا نقره اند و برای دوخت های تزئینی مورد استفاده قرار می گیرند. این نخ ها در برابر حرارت و بخار حساس اند، لذا هنگام اتو کردن دوختهٔ آنها باید از اتوی خشک و نیمه گرم استفاده کرد.

۲۵ تیر ۹۷ ، ۱۹:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

بارش فکری صفحه 16 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

بارش فکری صفحه 16 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

درباره آموزش الکترونیکی گفت وگو کنید.

آموزش الکترونیکی چیست؟

آموزش الکترونیکی آموزشی است که در آن از نرم افزارهای درسی و آموزشی - انواع رایانه و تبلت - شبکه های اینترنت آنلاین و آفلاین و تجهیزات مربوط به آن استفاده شود.

همچنین دبیر مربوطه و دانش آموزان نیز باید با نحوه استفاده از این تجهیزات آشنا باشند. برای این آموزش باید از رایانه و نرم افزار های آموزشی و یا خط اینترنت استفاده کرد. در آموزش الکترونیکی می توان از فیلم ، نرم افزار ، اسلاید ،نرم افزار و ............... نیز بهره گرفت . ازسایر تجهیزات نیز می توان در این آموزش استفاده کرد مانند:

تخته هوشمند - ویدئو پروژکتور - انواع رایانه دبیر و دانش آموز - نرم افزار های آموزشی و ...........

suherfe.blogfa.com

۲۴ تیر ۹۷ ، ۱۴:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با خواص کتان

مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

شناسایی خواص کتان

کتان جزء الیاف گیاهی ساقه ای است که از ساقهٔ گیاهی به نام فلاکس استخراج می شود. گیاه فلاکس دارای ساقه ای باریک است و حداکثر ارتفاع یک متر و نیم می رسد. گلهای گیاه فلاکس به رنگ های آبی، بنفش و قرمز  روشن وجود دارد

فلاکس

الیاف کتان به صورت دسته ای، به موازات ساقهٔ گیاه فلاکس توسط مادهٔ چسبنده ای به نام پکتین درون ساقه قرار دارند. برای کندن ساقهٔ گیاه کتان معمولاً آن را به روش دستی یا ماشینی از ریشه در می آورند تا قسمتی از طول الیاف شکسته نشود. پس از چیدن بوته های کتان، الیاف کتان را از ساقهٔ گیاه استخراج می کنند.

مراحل استخراج الیاف کتان از ساقه عبارت اند از:

۱- خشک کردن بوته های کتان در هوای آزاد

۲- شکستن بوته های خشک شده، به منظور جدا کردن برگ، میوه و دانه از ساقهٔ گیاه

۳- قرار دادن ساقه ها در آب، به منظور جداسازی الیاف از ساقه و مادهٔ چسبنده

۴- شانه کردن الیاف به منظور جداسازی الیاف ضخیم از الیاف نازک و موازی کردن الیاف.

پس از شانه کردن الیاف و موازی کردن آنها، الیاف برای تبدیل شدن به نخ ریسندگی آماده می شوند

از ویژگی های الیاف کتان، وجود گره هایی است که در طول لیف دیده می شود. مشاهدهٔ این گر ه ها در ظاهر نخ و پارچه های کتانی به سادگی میسر است

خصوصیات الیاف کتان

زبری - درخشندگی طبیعی - جذب رطوبت زیاد - قابلیت جذب و دفع سریع رطوبت - استحکام زیاد 2 تا 3 برابر استحکام الیاف پنبه - افزایش استحکام در حالت مرطوب کشسانی قابلیت ارتجاعی کم

در نگهداری از پارچه های کتانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

شستشوی پارچه های کتانی

پارچه های کتانی را می توان با ماشین لباسشویی شست یا خشکشویی و یا بخار شویی کرد. پارچه های کتانی، معمولاً پس از شستشو نرم تر می شوند و درخشندگی طبیعی آنها افزایش می یابد.

برای شستشوی پارچه های کتانی می توان از صابون یا پودرهای شوینده استفاده نمود. آبرفتگی پارچهٔ کتانی نسبت به پارچهٔ پنبه ای در اثر شستشو کم است.

اتو کشی پارچه های کتانی

پارچه های کتانی را باید به صورت مرطوب اتو کرد تا چروکهای آن کاملاً صاف شود.

اتوپذیری پارچهٔ کتانی 200 - 180 درجهٔ سانتی گراد است.

اثر عوامل محیطی

از قرار دادن پارچه های کتانی در معرض نور خورشید به مدت طولانی باید خودداری نمود. زیرا نور خورشید موجب می شود استحکام پارچهٔ کتانی کاهش یابد و رنگ آن زرد شود.

به منظور جلوگیری از رشد قارچ و کپک باید پارچه های کتانی را در جای خشک و خنک نگهداری کرد.

موارد استفاده از الیاف کتان

کاشت و پرورش گیاه فلاکس مشکل است و به زمان زیادی نیاز دارد. از سوی دیگر، کشسانیِ کم الیاف کتان، موجب بروز مشکلاتی در مرحلهٔ بافندگی می گردد و لذا تولید پارچهٔ کتانی هزینه برتر از تولید پارچهٔ پنبه ای است. مجموعهٔ این دلایل مانع از تولید پارچهٔ کتانی در کشور شده و به دلیل قیمت بالای این نوع پارچه، واردات آن نیز محدود گردیده است.

از موارد استفاده از کتان می توان به انواع پوشاک، روبالشی، ملحفه، رومیزی، پرده، پارچهٔ رومبلی، حوله، دستمال سفره، چادر صحرایی و نخ دوخت اشاره کرد

موارد استفاده و مصرف کتان

۲۴ تیر ۹۷ ، ۰۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با خواص الیاف پنبه

مطالب کمک درسی پودمان پوشاک کاروفناوری هفتم

شناسایی خواص پنبه

پنبه پرمصرف ترین لیف گیاهی است که به دلیل داشتن خواص ویژه، از قبیل استحکام و جذب رطوبت زیاد، بیشترین کاربرد را در صنایع نساجی و پوشاک دارد.

پنبه جزء الیاف گیاهی دان های است. ارتفاع گیاه پنبه گاهی به 3 متر می رسد. برگ های آن دارای بریدگی است و گلهای آن به رنگ سفید، زرد و صورتی است

میوهٔ گیاه پنبه به غوزه معروف است. دانه های پنبه - پنبه دانه ها - درون غوزه قرار دارند و الیاف پنبه به صورت انبوه در سطح پنبه دانه ها رشدمی کنند.غوزهٔ بستهٔ پنبه را به همراه غوزهٔ باز شدهٔ پنبه نشان می دهد.

چیدن پنبه به روش ماشینی یا دستی صورت می گیرد. در روش ماشینی، ماشین مخصوصی الیاف پنبه را از غوزه جدا و جمع آوری می کند، بدون اینکه به گیاه پنبه آسیبی برسد. در روش دستی، این کار توسط کارگر صورت می گیرد. امروزه در کشورهای پیشرفته چیدن پنبه به روش ماشینی رواج دارد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه هنوز از روش دستی استفاده می شود. پس از چیدن پنبه، با استفاده از ماشین پنبه پاک کنی دانه های پنبه را از الیاف پنبه جدا می کنند. به این عمل پنبه پاک کنی می گویند.

پس از پنبه پاک کنی، الیاف پنبه را به صورت به هم فشرده به شکل بسته های مکعب مستطیل، که به آن عدل می گویند، آماده می کنند و روی آن را با پارچهٔ کنفی یا چتایی می پوشانند. سپس به منظور تبدیل الیاف به نخ، عدل ها را به کارخانجات ریسندگی منتقل می کنند.

الیاف پنبه کیفیت های مختلف و متنوعی دارد. عامل تعیین کنندهٔ کیفیت الیاف پنبه، طول و ظرافت الیاف است. هر چه الیاف پنبه بلندتر و ظریفتر باشد استحکام و نرمی آن بیشتر و کیفیت آن بالاتر است.

شناسایی الیاف پنبه

روش میکروسکوپی - روش سوزاندن - روش حلالیت

روش میکروسکوپی

روش سوزاندن

پنبه در برابر شعله به سرعت می سوزد و هنگام سوختن بوی کاغذ سوخته می دهد همچنین بعد از سوختن خاکستر نرم و خاکستری رنگ از خود به جای می گذارد.

موارد استفاده از الیاف پنبه

از موارد استفاده از پنبه می توان به انواع پوشاک، لباس زیر، پوشاک کودکان، ملحفه، حوله، تور ماه یگیری، طنابهای مورد استفاده در دریانوردی، پرده، چادر صحرایی و نخ دوخت اشاره کرد.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۸:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

کارکلاسی صفحه 11 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان نوآوری وفناوری

کارکلاسی صفحه 11 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان نوآوری وفناوری

با بررسی شکل و راهنمایی دبیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

 suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

1 - دانۀ چه گیاهی در شکل نشان داده‌شده است؟

 گیاه بابا آدم یا زردان تصویر این گیاه در ابتدای قسمت فناوری و نوآوری آورده شده است.

 2 - چه محصول فناوری مصنوعی از روی این دانه ساخته‌شده است؟ 

 چسب خود چسب یا چسب نر و ماده یا ولکرو

3 - کاربرد محصول فناوری نشان داده‌شده چیست؟

 در لباس ها و وسایل مختلف ورزشی پزشکی، کفش ها،فشارسنج،کمربند طبی و ...........

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۸:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

کارکلاسی صفحه 18 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارکلاسی صفحه 18 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

در شکل مقابل جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

چگونگی نشستن درست هنگام کار با رایانه

suherfe.blogfa.com

هنگام نشستن روی صندلی باید از صندلی مخصوص استفاده کرد و فاصله چشم از مانیتور بین 50 تا 60 سانتیمترباشد.

ارتفاع صندلی را باید متناسب با قد افراد تنظیم کرد و درهنگام نشستن بایدکمر وپشت را به پشتی صندلی چسباند.

زاویه مچ دست - زانو - وکمر همواره باید 90 درجه باشد.

هنگام کار با دست مچ ها را آزاد نگهدارید وبه آنها فشار نیاورید.

هر یک ساعت کار با رایانه مدت 15 دقیقه استراحت و به فاصله دور نگاه کنید

۲۲ تیر ۹۷ ، ۱۸:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

عکس گرفتن از محیط کامپیوتر بوسیله Word 2013

عکس گرفتن از محیط کامپیوتر بوسیله Word 2013

اگر بخواهید از محیط Desktop یا سایر پنجره های باز رایانه خود عکس بگیرید و آن تصویر گرفته شده را به سند کاری خود در برنامه Word 2013 اضافه کنید احتیاج به نصب نرم افزار خاص یا فشردن کلید Print screen نیست زیرا در برنامه Word 2013 این امکان وجود دارد. چگونه ............

شما ابتدا پنجره ای که می خواهید از آن عکس بگیرید را باز کنید سپس برنامه Word 2013 را اجرا نمایید. از منوی Insert بر روی گزینه screenshot کلیک کنید در این پنجره پنجره های باز را می توانید ببینید که با کلیک روی آنها تصویر آن پنجره به برنامه ما اضافه می شود.

اما اگر بخواهیم از Desktop عکس بگیریم در پنجره باز شده از ابزار screenshot بر روی Screen clipping کلیک میکنیم تصویر دسکتاپ باز می شود و مکان نمای موس به شکل به علاوه در آید که با درگ کردن روی محیط مورد نظر عکس آن به سند ما اضافه می شود.

suherfe.blogfa.com

۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۸:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با الیاف کشمیر

مطالب کمک درسی پودمان پوشاک

شناسایی خواص الیاف کشمیر

کشمیر

کشمیر جزء الیاف حیوانی است که از رویش موئین بُز کشمیر به دست می آید. بدن این حیوان دارای دو پوشش است. یکی پوشش الیاف ظریف و لطیف سطح بدن که به کُرک کشمیر معروف است و دیگری موهای زِبر بلند خارجی.

http://suherfe.blogfa.com

الیاف چیده شده از سطح بدن بز کشمیر به صورت توده های درهم رفته کُرک و موهای زبر بلند است. پس از جداسازی الیاف کُرک از الیاف مو، الیاف کُرک برای تهیه پارچه کشمیر و الیاف مو برای تهیه پارچه های لایی مویی مورد استفاده قرار می گیرند.

کشمیر یکی از ظریف ترین و لطیف ترین الیاف حیوانی است.

خصوصیات کُرک کشمیر که شبیه پشم است، عبارت اند :

درخشندگی، نرمی، گرمی، کشسانی زیاد، جذب رطوبت زیاد، قابلیت جذب و دفع سریع رطوبت، عایق حرارت، عایق صدا، مقاومت در برابر حرارت زیاد.

کُرک کشمیر بسیار ظریف تر از الیاف پشم است. کُرک کشمیر جزء الیاف گران قیمت است و میزان تولید آن در جهان بسیار کم است. به همین دلیل پارچه های تولیده شده از کشمیر بسیار گران قیمت اند.

http://suherfe.blogfa.com

روش نگهداری از پارچه های کشمیر

در نگهداری از پارچه های کشمیر نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:

شستشوی پارچه های کشمیر

بهتر است لباس های کشمیر را خشک شویی کرد. در غیر این صورت باید آنها را با دست و با آب سرد و شویندهٔ معمولی شست.

لباس های کشمیر را باید با آب سرد آبکشی کرد و با فشار ملایم، آب اضافی آن را خارج کرد. از چلاندن لباس های کشمیر باید خودداری کرد.

برای خشک کردن لباس های کشمیر باید آنها را روی یک سطح صاف قرار داد تا در جریان هوای آزاد خشک شوند.

اتو کشی پارچه های کشمیر

لباس های کشمیر را باید، در حالت مرطوب بودن و در حالی که یک پارچهٔ پنبه ای تمیز روی آنها قرار دارد، اتو کرد.

برای اتو کردن لباس های کشمیر به منظور جلوگیری از برق افتادگی، باید سطح داخلی پشت لباس را اتو کرد.

موارد استفاده از الیاف کشمیر

از موارد استفاده از الیاف کشمیر می توان به انواع پوشاک پیراهن، پلیور، پالتو، جوراب، دستکش، شالو............ و پتو اشاره کرد

http://suherfe.blogfa.com

۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۸:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

مراحل تعویض خاک گلدان

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان کاروفناوری هفتم

مراحل تعویض گلدان

برای تعویض گلدان باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱-  ابتدا از وجود سوارخ در ته گلدان مطمئن شوید.

۲- اگر از گلدان سفالی استفاده می کنید، بر روی سوراخ ته آن تک های کوچک از گلدان شکسته قراردهیدو لایه ای خرده سنگ بریزید.ا گر ازگلدان پلاستیکی استفاده می کنید مقداری خرده سنگ درته گلدان و بر روی سورا خهای موجود بریزید. این لایه هنگام خروج آب اضافى مانع از شست وشوی خاک از ته گلدان م یشود و عمل زهکشی (خروج آب) را آسان می کند.

۳-  بر روی لایه ی خرده سنگ لایه ای شن ریز برای زهکشی و جلوگیری از شسته شدن خاک گلدان بریزید.

۴- بر روی لایه ی شن ریز لایه ای زغال چوب خرد شده بریزید. این زغال،که داراى منافذ و خاصیت جذب کنندگی شدید است، بعضی از مواد مضر در آب را ( مثل کلر و سایر مواد سمی ترشح شده از ریشه) جذب مى کند و مانع جمع شدن آن ها در محیط ریشه می شود و از مسموم شدن ریشه و در نهایت پوسیدگی آن جلوگیری می کند.

۵- بر روی لایه های ماسه و زغال چوب، به ضخامت سه تا چهارسانتی متر خاک آماده شده را بریزید و سطح خاک را یکنواخت کنید.

۶-  گلدان محتوی گیاه آپارتمانی را، که یک ساعت قبل از تعویض کاملاً آبیاری کرده اید، با دست چپ طوری بگیرید که بوته ی گیاه بین دو انگشت وسط و اشاره قرار گیرد وبا دست راست ته گلدان را بگیرید و برگردانید و لبه ی گلدان را به آرامی به کنار میز یا هر چیز محکم دیگری بزنید به طوری که خاک اطراف ریشه از گلدان جدا شود و بعد با کمک دست چپ آ نها را نگه دارید.

۷-  چنانکه گیاه به صورت واژگون در دست چپ شما قرار دارد، با دقت و با کمک دست راست ریشه ی متراکم ته گیاه را از حالت تراکم درآورید تا تارهای کشنده، به صورت آویزان درآیند.

۸- سپس گیاه را در داخل و وسط گلدان قرار دهید، به طوری که گیاه در مرکز گلدان قرار گیرد و به تدریج با بیلچه خاک آماده شده را به فضای خالیِ بین توده ی ریشه و خاک و جدار گلدان اضافه کنید.

۹- به تدریج که خاک را اضافه می کنید، چندین بار گلدان را تکان دهید و به آرامی کف آن را به زمین بکوبید تا هواى منافذ خاک خارج شود و خاک به ریشه بچسبد. در این حالت سطح خاک کمی پایین می رود که می توانید آن را مجدداً با خاک پر و سطح خاک را با دست صاف کنید.

10 - گلدان را به آرامی آبیاری کنید و مدت چند روز تا یک هفته آن را در محلی سایه دار و خنک ( برای جلوگیری از عمل تبخیر از سطح بر گها) نگه دارید تا ریشه به راحتی بتواند در خاک جدید رشد و نفوذ کند. بعد از سپری شدن این مدت می توانید گلدان را به محل اصلی منتقل کنید.

توجه :  هنگامِ ریختن خاک باید دقت کنید که سطح خاک با لبه ی گلدان هم سطح نشود. چون در این حالت آبیاری با مشکل مواجه خواهد شد، یعنی فضایی برای تجمع آب بر روی خاک نمانده، در نتیجه آب از لبه ی گلدان سرریز می شود و نمی تواند در داخل خاک نفوذکند. از طرفی ممکن است خاک شسته شود. پس برای جلوگیری از این حالت باید سطح خاک یک تا دو سانتی متر از لبه ی گلدان پایین تر باشد تا بدون اینکه آب از لبه ی گلدان سرریزکند فضایی برای تجمع آب و در نتیجه نفوذ بهتر به داخل خاک به وجود آید.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس طول عمر

مطالب کمک درسی پودمان پرورش و نگه داری گیاهان

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس طول عمر

گیاهان یک ساله: گیاهانی هستند که چرخه ی زندگیشان، از جوانه زدن تا تولید بذر را در یک فصل رشد یا حداکثر در یک سال انجام می دهند مانند انواع غلات و حبوبات.

گیاهان دو ساله: گیاهانی هستند که چرخه زندگی دو ساله دارند. این گیاهان در سال اول رشد رویشی دارند و در سال زراعی بعدی، گیاه به گل رفته و تولید بذر می کند. مانند: چغندر، پیاز، هویج

گیاهان چندساله: گیاهانی هستند که دوره ی رشد و نمو آن ها چندین سال طول می کشد و می توان چندین سال از آن ها محصول برداشت نمود. مانند: یونجه، اسپرس، تاج الملوک و درختان.

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس عملیات داشت

گیاهان وجینی:

گیاهانی هستند که بوته های آن ها به فضای بیشتری احتیاج دارند. به همین دلیل آن ها را با فاصله و به صورت ردیفی کشت می کنند. علف های هرز فاصله بین ردیف ها را با وسایل مکانیکی وجین می کنند به همین دلیل به آن ها گیاهان وجینی می گویند مانند سیب زمینی، ذرت، چغندرقند، کلم و کاهو. عملیات داشت در این گروه از گیاهان به صورت مکانیزه قابل انجام است.

گیاهان غیروجینی:

گیاهانی هستند که بوته ی آن ها حجم زیادی ندارند. بنابراین، این گیاهان به صورت متراکم و نزدیک به هم کشت می شوند. مانند: گندم، جو، یونجه، تره، شاهی و تربچه.

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس فصل رشد

گیاهان پاییزه : این نوع گیاهان نسبت به سرما نسبتاً مقاوم اند و کنترل علفهای هرز در این گیاهان به صورت مکانیزه مقدور نمی باشد برخی از آنها برای گل دادن به یک دوره ی سرما یا بهاره کردن احتیاج دارند. این گیاهان، در هوای خنک بهتر رشد می نمایند و اغلب بلند روز هستند. مانند گندم و جو پاییزه، جعفری، نخودفرنگی و ... .

گیاهان بهاره: گیاهانی هستند که نسبت به سرما مقاومت کمتری دارند و برای گل دادن هم به سرما نیاز ندارند. رشدشان در هوای معتدل بهتر است. مانند ذرت، پنبه، نیشکر، گندم بهاره، گوجه فرنگی، فلفل، طالبی و ... .

گروه بندی گیاهان زراعی و باغی براساس حرارت مطلوب

گیاهان سرمادوست:

این گیاهان بهترین رشد خود را در هوای خنک انجام م یدهند و از هوای گرم خسارت می بینند. مانند گندم، جو، سیب زمینی، کتان، چغندرقند، سیر، گل کلم، ریواس و اسفناج.

دمای مطلوب برای آن ها بین 32 - 16 درجه سانتی گراد است.

گیاهان گرمادوست:

این گیاهان، در هوای نسبتاً گرم بهتر رشد می کنند و بر اثر یخبندان از بین می روند. دمای مطلوب برای رشد این گیاهان ۳۸ - ۳۰ درجه سانتی گراد است ذرت، نیشکر، خیار، بادمجان، طالبی، هندوانه و ... .

۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۱:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

حالت های نمایش سند در Microsoft Word 2013

حالت های نمایش سند در Microsoft Word 2013

در برنامه ی Word ، برای نمایش محتوای یک سند روش های مختلفی وجود دارد و می توانید با توجه به نوع کاری که با سند دارید، حالت نمایشی خاصی را انتخاب کنید. در محیط Word برای دسترسی به هریک از این حالات می توان از گزینه های گروه Document Views در سربر گ View یا آیکن های واقع در ناحیه ی سمت راست نوار وضعیت درقسمت پایین استفاده کنید.

http://suherfe.blogfa.com

نمای Print Layout

در این نما، سند به گونه ای که در هنگام چاپ بر روی یک صفحه ی کاغذ به نظر می رسد نشان داده می شود. این حالت برای تغییر دادن حاشیه ی صفحه ها و ستو ن ها، ویرایش سرصفحه ها و پاصفحه ها و پاورقی ها و کار با اشیاءِ ترسیمی مناسب است.

نمای Full Screen Reading

این حالت نمایشی برای خواندن راحت تر سندها طراحی شده است. طرح صفحه های سند متناسب با اندازه ی صفحه نمایش، در این نما تغییر می کند، سربر گ ها حذف می شوند و نوار ابزارهایی برای پیمایش و کنترل متن ظاهر می شوند. همچنین سند به گونه ای که در صفحه های کاغذ چاپ می شود نمایش داده نمی شود مگر اینکه از منوی View Options گزینه ی Show Printed Page را فعال کنید. اگر از همین منو گزینه ی Allow Typing را انتخاب کنید، در این نما امکان ویرایش متن نیز وجود دارد و با انتخاب دکمه ی Close می توان از آن خارج شد.

نمای Web Layout

این حالت نمایشی سند را همانند یک صفحه ی وب نمایش می دهد. این حالت برای نمایش و ویرایش متن و طراحی تصویرهای گرافیکی موجود بر روی یک صفحه ی وب مناسب است.

نمای Outline

در این حالت نمایشی، ساختار متن های سند شامل سرفصل ها، تیترها و بدنه ی متن به ترتیب اهمیت آنها نشان داده می شود و کاربر می تواند از این نما برای مشاهده، جابه جایی، کپی کردن و شناسایی متن سند استفاده کند.

نمای Draft

این نما، حالت نمایشی است که فقط برای نوشتن، ویرایش و قالب بندی متن سند به کار می رود و برای صفحه آرایی متن سند مناسب نیست.

۲۲ تیر ۹۷ ، ۰۰:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

کارکلاسی صفحه 54 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار

کارکلاسی صفحه 54 کتاب کاروفناوری پایه هفتم پودمان کسب وکار

کار کلاسی: طرح کسب وکار

نمونه یک طرح کسب وکار

نام طرح : تهیه ترشی،خیارشور،مربا

suherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.comsuherfe.blogfa.com

هدف از ایجاد کسب وکار: ایجاد کار و به دست آوردن درآمدحلال از راه تهیه و تولید ترشی،شور،مربا

مزیت های رقابتی: با تولید فراورده های مختلف و بهداشتی می توانم از رقیا پیشی بگیرم

وضعیت بازار: خوشبختانه با توجه به فرهنگ استفاده از ترشیجات و مخلفات با غذا در ایران هرچه تولید ما بیشتر باشد تقاضا نیز زیاد است و وضعیت بازار عالی است

میزان اشتغال زایی طرح: 5 نفر

مشتریان: همه ی افراد و خانواده ها

ظرفیت تولید: تولید فراورده های مختلف در ماه

مدت زمان پیش بینی شده برای را ه اندازی کار: 10 روز

مواد و ابزار لازمسبزیجات - انواع میوه - نمک - شکر - اجاق گاز و .............

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۳:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی