پروژه کاروفناوری پروژه دانش آموزی پروژه دانشجویی دست سازه کاروفناوری

۴۵ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان سازوکارهای حرکتی» ثبت شده است

تعریف ماشین تعریف اجزاء ماشین طبقه بندی اجزاء ماشین


مطالب کمک درسی و آموزشی جهت تدریس پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

 تعریف ماشین

به سیستم های صنعتی که انرژی را به انرژی دیگر تبدیل می کند ماشین می گویند. به عنوان مثال موتور الکتریکی، ماشینی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند، درصورتی که یک ژنراتور الکتریکی،انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

مثلاً در یک دستگاه ماشین تراش تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی، باعث دوران سه نظام می شود و کار مورد نظر انجام می گیرد

ماشین ها برای برطرف ساختن نیاز انسان ها طراحی و ساخته می شوند و هر ماشین، خود از ترکیب چند مکانیزم تشکیل می شود. مکانیزم، به تنهایی یک ماشین محسوب نمی شود. برای مثال یک موتور یا دستگاه ماشین تراش، ماشین است، درصورتی که ساختار چرخ زنجیر یک مکانیزم است.

http://suherfe.blogfa.com 

تعریف اجزاء ماشین

ماشین ها هر اندازه که از نظر عملکردی با هم تفاوت داشته باشند، از نظر ساختمان نقاط مشترک زیادی دارند. همه آنها از اجزاء مختلفی تشکیل یافته اند که اجزاء ماشین نام گذاری شده اند. پس اجزاء ماشین می تواند از قطعات بسیار ساده ای مثل پیچ و فنر یا از چند قطعه مثل بلبرینگ، کوپلینگ و کلاچ به وجود آید.

بنابراین اجزاء تشکیل دهنده یک ماشین را اجزاء ماشین می گویند

http://suherfe.blogfa.com

 

طبقه بندی اجزاء ماشین

چنانچه گفته شد اساس ماشین ها از ترکیب اجزاء مختلفی، از جمله وسایل اتصال، اجزاء ارتباطی، حمل کننده بار و نمونه این ها تشکیل شده است. در حالت کلی اجزاء ماشین به هفت طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:

اجزاء اتصال: دو یا چند قطعه را به همدیگر اتصال می دهد، مانند جوش،لحیم، چسب، پرچ ها، پیچ ها، پین ها، خارها و غیره.

اجزاء ذخیره کننده انرژی مکانیکی: این اجزاء یک انرژی مشخص را با تغییر شکل خود، ذخیره می کنند و در مواقع لزوم پس می دهند، مانند فنرها.

اجزاء حمل کننده: اجزایی هستند که قطعاتی مانند چرخ دنده، چرخ تسمه،چرخ زنجیر و نمونه این ها را روی خود حمل می کنند، مانند محورها و اکسل ها.

اجزاء تکیه گاهی: معمولاً تمامی اجزایی را که حرکت دورانی دارند،را حمایت می کنند، مانند یاتاقان های لغزشی و غلتشی و سطوح راهنما.

اجزاء ارتباط: معمولاً میان دو جزء رابطه محوری برقرار می کنند، مانندکوپلینگ ها و کلاچ ها.

اجزاء انتقال قدرت و حرکت: این اجزاء قطعات اساسی ماشین را تشکیل می دهند و انرژی ماشین را برای انجام کار انتقال می دهند، مانند مکانیزم چرخ های دندانه دار، مکانیزم چرخ و تسه، مکانیزم چرخ و زنجیر و مکانیزم چرخ های اصطکاکی

http://suherfe.blogfa.com

۳۰ تیر ۹۷ ، ۱۶:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

واژه نامه پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

واژه نامه پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم


A

Adjusting plate صفحه تنظیم
Acme دنده
Actuating cam بادامک
Actuating force نیروی عمل کننده
tuator اهرم ترمز دستی
Adapter هماهن گکننده
Addendum سردنده
Addendum پای دنده
Adjusting cap کلاهک تنظیم
Adjusting disk دیسک تنظیم
Adjusting nut مهره تنظیم
Adjusting Screw پیچ تنظیم کلاچ اصطکاکی پنوماتیکی
Air Actuated Friction Clutch
Alignment هم راستایی
Angle of action زاویه عمل
Approach حمله
Articulated mechanism مکانیزم مفصلی
Asbestos مقوای نسوز

B

Ball ساچمه
Ball bushing بوش ساچمه ای
Ball Spring over load release clutch کاچ اطمینان ساچمه ای  فنری
Band brake ترمز نواری
Bearing یاتاقان
Bearing life عمر یاتاقان
Bearing Types انواع یاتاقان
Belleville springs فنر بشقابی
Belt تسمه
Bevel gears چرخ دند ههای مخروطی
Block Brake ترمز کفشکی
Block Spring فنر لاستیکی فنر بلوکی
Bolt مهر هخور
Boot صندوق عقب
Boundary موزی
Brake ترمز
Brake band لنت ترمز
Brake block کفشک ترمز
Brake drum کاسه نمد - کاسه ترمز
Brake Fluid روغن ترمز
Brake Key کلید قطع و وصل
Brake lining لنت ترمز  لایه ترمز
Brake plate طبق ترمز
Brake pull cable سیم ترمز  کابل ترمز
Brake shoe کفشک ترمز
Brake sliding لغزش ترمز
Braking Disk صفحه ترمز

C

Caliper انبرک
Cam بادامک
Cam follower پیرو بادامک
Cam mechanism مکانیزم بادامکی
Cap screw پیچ درپوش
Cast Iron چدن
Centrifugal clutch کلاچ گریز از مرکز
Chain زنجیر
Clearance لقی
Clearance circle دایره لقی
Clutch کلاچ
Cold forming سردکاری
Cold rolling نورد سرد
Compression Coupling کوپلینگ فشاری
Compression springs فنر فشاری
Cone brake ترمز مخروطی
Conical spring فنر مخروطی
Connecting rod میله رابط  میله اتصال
Contact seal آب بند کاسه نمد تماسی
Control System سیستم کنترل  دستگاه فرمان
Core مغزی
Crank لنگ
Crank shaper صفحه تراش
Cylindrical cams بادامک های استوانه ی

D

Groover seal آ ببندی شیاری
Helical مارپیچ
Helical gears چرخ دنده مارپیچ
Helical spring فنر مارپیچی
Helical springs فنر مارپیچ
Herring bone چرخ دنده جناغی
Hobbing دنده زنی با فرز حلزونی
Holding power توان نگهداری
Housing محفظه  پوسته  بدنه دستگاه
Hub توپی  قسمت میانی چرخ
Hypoid gear چر خدنده هیپوئید

I

Inner داخلی
Inner Bearing یاتاقان داخلی
Internal Shoe ترمز کفشکی داخلی

J

Jack بالابر
Joyce جک پیچی حلزون

K

Key خار

L

Labyrinth seal کاسه نمد آب بندی مارپیچی
Lamella چند صفح های
Lang Lay تاب بلند
Lead screw پیچ راهنما
Leading surface سطوح راهنما
Lever اهرم  اهرمی
Line of action خط عمل
Link بازو عضو اتصال
Linkages میله های ارتباطی
type seal  Lip آب بند کاسه نمد لبه دار
Load بار
Lubrication روغنکاری

M

Material جنس
Mechanism مکانیزم
Milling فرزکاری
Module مدول
Motive Force نیروی محرک
Mounting Bolt پیچ نصب

O

Oil feeder روغن رسان
Oldham coupling کوپلینگ اولدهام
Outer Bearing یاتاقان بیرونی
Output link عضو محرک

P

Pawel detent ضامن، گیره
Performance عوامل کارکرد
Permanent coupling کوپلینگ ثابت
Pillow block بالشتک دو نیمه
Pin پین
Piston پیستون
Pitch circle دایره گام
Pitch diameter قطر گام
Pitch point نقطه گام
Pitch radius شعاع گام
Planar Mechanism مکانیزم صفح های
Press fit انطباق محکم
fit seal Press آب بندی کاسه نمد پرسی
Pressure plate صفحه فشاردهنده
Pressure spring فنر فشاری
Primary shear برش اولیه

R

Radial cam بادامک شعاعی صفحه ای
rake link مفصل ترمز
Rectilinear sliding pair جفت کشویی خطی
Regular Lay تاب منظم
Release Bearing بلبرینگ کف گرد
Resistance force نیروی مقاومت
Retainer حایل
Retaining ring خار فنری
Rigid coupling کوپلینگ سخت
Rise رشد
Rocker اسبک
Roller غلتکی
Rubber  block compression  فنر لاستیکی از نوع فشاری
Rubber  block torsion spring فنر لاستیکی از نوع پیچشی

S

Safety clutch کلاچ اطمینان
Seal کاسه نمد نشت بند
Seal نشت بند
Sealing آب بندی
Sealing ring حلقه و رینگ آب بندی
Seam Welding جوش نواری
Secondary shear برش ثانویه
Section of rope مقطع طناب
Locking  Self خود قف لکن
acting clutch Self کلاچ اتومات کی
Self energizing خود انرژی زا
Self locking خود قفلک‌نی
Shaping صفحه تراش
Shear Joints اتصال برشی
shear pin پین برشی
shoe and lining کفشک و لنت
disk clutch  Single کلاچ کی صفح های
runner keyway Sled جاخار سورتم های
Slide کشویی  لغزشی
crank mechanism  Slider مکانیزم لنگ  لغزنده
Snap ring خار حلقه ای
tight Snug راحت سفت شدن
Solid film فیلم جامد لایه جامد
Solid lubricant روانک‌ننده جامد
Spacial mechanism مکانیزم فضایی
Spheric pair جفت کروی
Spindle محور
Spiral berel gears چرخ دند ههای مخروطی مارپیچ
Splash shield پوشش شتک
Split muff coupling کوپلینگ پوسته ای دوتکه ای
Spot Welding نقطه جوش
Spring فنر
Spring Materials جنس فنر195
Spur gears چرخ دنده ساده
Stability پایداری
Steel فولاد
Steering Knuckle مفصل راهنما
Stiffness سفتی
Stud Wheel پیچ چرخ
Suin تشدید

T

Temperature دما
Thrust کف گرد
Toggle زانویی
Top land سطح سردنده
Torgue coefficient گشتاور پیچشی
Transition انتقال
Translation cams بادام کهای انتقالی
Turboflex coupling کوپلینگ توربو فلکس
Turning pair hine لولا
Type of Gears انواع چرخ دنده

V

Volute spring فنر پیچکی

W

Wear سایش
Welding symbols سمبول جوشکاری
Wheel چرخ
White Metal فلز سفید
Whole depth ارتفاع دنده
Wire سیم
Wire Rope طناب سیمی
woodruff key خار ناخنی
Worm Gear چرخ حلزون
asbestos  Woven پنبه نسوز

۲۸ تیر ۹۷ ، ۲۲:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کنید صفحه 33 کاروفناوری نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

تحقیق کنید صفحه 33 کاروفناوری نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال : دلیل استفاده از ساز و کار حرکتی چرخ و تسمه را در پروژهٔ ساخت جرثقیل مورد بررسی قرار دهید. روش های دیگری برای این کار پیدا کنید و آن ها را در کلاس ارائه دهید.

 http://suherfe.blogfa.com

جواب : به دلایل زیر از از ساز و کار حرکتی چرخ و تسمه در این جرثقیل استفاده شده است.

1- سادگی و کم هزینه بودن چرخ و تسمه و ساخت آن با وسایل ساده و دور ریختنی

2- بی صدا بودن و روانی حرکت

3- دلیل اصلی - به علت سرعت بالا و زیاد موتور الکتریکی لازم است این سرعت به نسبت زیادی کم شود تا بتوان از این سرعت کم در جرثقیل استفاده کرد به همین دلیل با بستن یک پولی کوچک به سر موتور الکتریکی و انتقال حرکت تند پولی با تسمه به یک پولی خیلی بزرگ می توان سرعت کم و مناسبی را با کم ترین هزینه به دست آورد

4- قابل انعطاف بودن و سهولت تنظیم مکانیزم

اما برای این کار می توان از روش های دیگری نیز استفاده کرد مانند:

استفاده از گیربکس چرخ دنده و سازوکار چرخ و زنجیر

استفاده از روش های ذکر شده سرعت کم به همراه قدرت خیلی زیادی ایجاد خواهد کرد.

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

۲۸ تیر ۹۷ ، ۱۷:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

آشنایی با محاسبات اشکال و احجام هندسی

مطالب کمک درسی جهت پودمان های:

نقشه کشی - کاربافلز - ماکت سازی - ترسیم با رایانه - سازوکارهای حرکتی و ساخت و تولید

آشنایی با محاسبات اشکال و احجام هندسی

کاربران محترم یکی از مهارت هایی که هر تکنسین یا مهندس فنی و کارا در رابطه با ساخت و تولید و طراحی باید داشته باشد آشنایی با هندسه اشکال و احجام هندسی است زیرا در بسیاری از طراحی ها و ساخت و سازها این محاسبات لازم می شود.

حال محاسبات هندسی شکل ها و حجم های هندسی در جداول زیر به صورت مختصر و مفید گردآوری شده است امیدواریم که این مطالب مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

۲۷ تیر ۹۷ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

جواب پرسش صفحه 28 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

 

جواب پرسش صفحه 28 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال: هرگز به اجزای در حال حرکتِ ساز و کارهای حرکتی نباید دست زد. چرا؟

suherfe.blogfa.com

جواب : در هر مکانیزم سازوکار حرکتی بر اساس قانون اهرم ها قدرت و گشتاور زیاد و بسیار زیادی تولید و خارج می شود که می تواند توان بسیاری داشته باشد حتی سازو کارهای حرکتی کوچک.

حال اگر فردی دستان یا هر یک از اجزای بدن خود را درگیر این مکانیزم ها کند چون با نیروی زیادی مواجه می شود آسیب بسیاری ممکن است به دستان یا سایر اعضای بدن او وارد شود و حتی در مواردی باعث قطع عضو یا مرگ شود پس به هیچ عنوان نباید به سازوکارهای حرکتی از هرنوع که باشند دست زد.

۲۷ تیر ۹۷ ، ۱۹:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با سازوکار هیدرولیک

مطالب کمک آموزشی تدریس پودمان سازوکارها

آشنایی با سازوکار هیدرولیک

تعریف هیدرولیک

هیدرولیک علم ارسال نیرو و یا حرکت از طریق یک سیّال مایع محبوس شده می باشد. در یک مکانیزم هیدرولیکی، ارسال قدرت همیشه با هل دادن و یا فشارآوردن بر یک مایع محبوس صورت می پذیرد.بطور کلی می توان گفت که در سیستمهای هیدرولیکی، با اعمال فشار بریک مایع محبوس نیرو تولید میگردد و این ارسال نیرو یا انتقال قدرت است که توسط خود مایع محبوس در سیستم انجام می شود.

شکل زیر طریق انتقال انرژی با تحت فشار قرارگرفتن مقدار معینی مایع محبوس دریک مکانیزم هیدرولیکی ساده را به روشنی نمایش میدهد.

 

مبانی فشار:

هرچند که کلمه هیدرولیک ریشه یونانی داشته و به مفهوم آب است، لیکن نباید تصّورشود که علم هیدرولیک درخصوص وسایل و دستگاههائی صحبت می کند که با آب کار می کنند. نظیر یک چرخ آبی و یا یک توربین آبی.

پس هیدرولیک وسایل و دستگاه هایی که از اعمال نیرو به یک مایع محبوس یعنی فشار بهره مند می شوند و به فعالیت درمی آیند، و بنابر تعریف دارای مکانیزم هیدرواستاتیکی هستند. گفته می شود در ضمن فشارهم همان نیروی اعمال و منتشر شده ای است که به کلیه سطوح دربرگیرنده مایع محبوس وارد می آید و بر حسب نیرو بر واحد سطح مثلاً نیوتون برمترمربع N/m بیان می شود.

فشار چگونه تولید می شود:

فشار زمانی تولید می شود که یا مانعی در مسیر جریان مایع ظاهر شود و یا مقاومتی در مقابل نیرویی که می خواهد سیال مایع را به حرکت درآورد پدیدار گردد.

ایجاد تمایل در مایع، برای به حرکت درآمدن، ممکن است توسط یک پمپ مکانیکی و یا ممکن است، بسیار ساده، توسط وزن خود مایع، فراهم شود.

بدیهی است که فشار در هر نقطه از یک توده ی مایع مثلاً آب، متناسب است با عمق آن نقطه، و در عمق های مساوی، فشار ثابت است و تنها بستگی به وزن مایع در بالای آن عمق دارد.

 

همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است، یک ستون آب شیرین 10 متری فشار ارتفاعی که تولید می کند معادل 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و یک ستون آب 5 متری، فشار نیم کیلوگرم بر سانتی متر مربع است، لیکن پر واضح است که با تغییر نوع سیال مایع، مقادیر فشار نیز تغییر خواهند نمود.

 

فشار ارتفاع نتیجه وزن خود مایع است

فشار در ستونی از مایع:

وزن حجم معینی از روغن، تا حدودی تابع درجه لزجت یا ویسکوزیته آن روغن است. به هر حال برای کاربردهای معمولی، وزن روغن های هیدرولیک چیزی بین 880 تا 930 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. یکی از علل بررسی وزن روغن هیدرولیک، تاثیری است که وزن روغن بر روی قسمت ورودی پمپ ها دارد. و وزن روغن موجب تولید فشار می گردد

و البته به ازای هر متر افزایش ارتفاع، مقدار فشار در پائین ستون بمیزان 9000 پاسکال افزایش می یابد. بطور کلی در یک ستون مایع، مقدار فشار را در هر نقطه دلخواه می توان از رابطه زیر تعیین نمود:

 که :

مقدار فشار بر حسب نیوتن بر متر مربع = p

وزن مخصوص مایع بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب =ρ
 

شتاب ثقل محیط برحسب متر بر مجذور ثانیه = g
 

عمق نقطه دلخواه تا سطح آزاد مایع برحسب متر =h

در یک سیستم هیدرولیک، آن عاملی که اساساً موجب به گردش درآمدن و یا به حرکت درآمدن عضو تحریک کننده می گردد، جریان روغن است و نه حضور خود روغن به تنهائی بعبارت دیگر، درست است که نیرو تنها با فشار، انتقال می یابد لیکن برای ایجاد حرکت در عضو تحریک کننده، وجود جریان روغن ضروری است ولذا حضور روغن آنهم به شکل ساکن به تنهائی کفایت نمی کند. در یک سیستم هیدرولیک جریان روغن توسط پمپ تولید می شود.

در ساخت یک سیستم هیدرولیک، فشار کل هیدرولیک  از مجموع سه فشار زیر به دست می آید.

1( فشاری که برای بحرکت درآوردن جرم روغن در شبکه )بخصوص لوله های عمودی( لازم است.

2( فشاری که برای فائق آمدن بر اصطکاک داخل لوله ها و تجهیزات شبکه لازم است.

3( فشاری که برای تولید نیرو و یا تولید گشتاور توسط تحریک کننده جهت به حرکت در آوردن یا وارد آوردن بربارلازم است.

http://s8.picofile.com/file/8275393734/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A96.png

۲۲ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

جواب پرسش صفحه 34 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی


جواب پرسش صفحه 34 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال: آیا می دانید جرثقیل ها امروزه چه کاربردهایی دارند؟

فهرستی از کاربردهای جرثقیل ها به همراه تصاویر آن ها را در نرم افزار word تهیه کنید و فایل آن را برای دبیر خود از طریق رایانامه ارسال نمایید.

جواب :

جرثقیل یا گرانبر وسیله‌ای است که بار را در راستای قائم با ترکیب شش جهت حرکتی کنترل و جابه‌جا می‌کند.

یا ماشینی که فعالیت اصلی آن باربرداری و جابه جایی بار به صورت معلق در هوا می باشد که این فعالیت در آن،به وسیله قلاب یا سایر تجهیزات مشابه صورت می پذیرد،را جرثقیل می گویند.

جرثقیل (crane) ماشینی بسیار کارآمد و مفیدی در صنعت است که با سازوکارهای مختلفی که دارد با استفاده و الهام از قانون اهرم ها در فیزیک می تواند بارهای سنگین را جابجا کند و کارها را ساده تر کند .

جرثقیل بر اساس نوع کاری که انجام می دهد به 2 نوع عمده تقسیم می شود.

الف - جرثقیل صنعتی 

از جرثقیل صنعتی در کلیه اعمال صنعتی در بنادر - کارخانه ها - شهرها و ..... استفاده می شود

ب - جرثقیل ساختمانی tower cranes

کار این جرثقیل ها عبارت است از:

بتن ریزی بالاخص سازه های بلند مرتبه

استفاده به عنوان بالابر

تخلیه و بارگیری مصالح و لوازم

کمک به اجرای اسکلت بتنی

برپا نمودن اسکات فلزی

انواع مختلف جرثقیل را می توان در گروه‌های زیر نیز دسته‌بندی کرد.

جرثقیل برجی (تاور کرین):

این نوع جرثقیل معمولاً در ساختمان‌های مرتفع مورد استفاده قرار می‌گیرد و به سه صورت بر روی زمین نصب می‌شود.

جرثقیل‌های موبایل (ماشینی):

بروی زمین به دو صورت:ثابت نصب جک (کفی یا بدون کفی ، خودرو بر و... . و کارگاهی (متحرک با بار) عمل می‌کند.

جرثقیل‌های سقفی:

در سالن‌های صنعتی و تولیدی یا سایر خطوط (انبار، تعمیر و …) در ارتفاع بر روی خطوط باربر کناری قبل نصب هستند. عموماً به دو شکل جرثقیل سقفی تک پل و جفت پل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جرثقیل دروازه‌ای:

این نوع جرثقیل‌ها به دو صورت دروازه‌ای و نیم دروازه‌ای قابل استفاده هستند.

جرثقیل بازویی:

جرثقیل‌های بازویی به دو صورت بازویی (دیواری) یا ستونی بازویی قابل استفاده در صنایع هستند.

جرثقیل‌های آویز:

این جرثقیل‌ها درسالن‌ها و مکانهای با محدودیت ارتفاع و خطوط مونتاژ سری (خودروسازی و…) در ظرفیت تا ۵ تن قابل استفاده‌اند.

جرثقیل‌های خاص:

این گروه جرثقیل‌ها با ترکیبی از گروه‌های قبلی استفاده می‌شوند که در موارد استفاده خاص مانند پشته کردن و غیره کاربرد دارند.

در تصاویر زیر می توانید انواع جرثقیل را مشاهده نمایید.

http://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.comhttp://suherfe.blogfa.com

۲۱ خرداد ۹۷ ، ۱۶:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

طریقه ساخت کلید رفت و برگشت جرثقیل پودمان سازوکارهای حرکتی

پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

 

طریقه ساخت کلید رفت و برگشت پروژه جرثقیل پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

در ساخت جرثقیل پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم شما باید یک کلید طراحی کنید تا با فشردن آن به طرفین قلاب جرثقیل به پایین و بالا رود. حال روش ساخت و اتصال این کلید را در متن های زیر خواهید آموخت.

برای ساخت کلید مراحل زیر را دنبال کنید.

1- دوسیم را به موتور الکتریکی متصل نمایید و سر دیگر دوسیم را مانند تصویر زیر به دو ورق فلزی که به چوب بالایی کلید متصل هستند وصل نمایید.

2- در زیر کلید 4 قطعه فلزی مانند شکل قرار دهید تا با پایین بردن بردن قسمت بالای کلید اتصال برقرار شود.

3- قطعات فلزی را به صورت ضربدری با سیم به هم متصل نمایید.

4- دو سیم از جاباتری گرفته و به دو قطعه فلزی یک طرف کلید متصل نمایید.

5- قسمت بالای کلید را روی پایین کلید قرار داده و سعی در برقراری اتصال نمایید.

حال کلید شما آماده است با فشردن به طرفین اگر اتصال برقرار شود جهت موتور الکتریکی تغییر می کند و به طبع آن قلاب جرثقیل نیز بالا و پایین می رود.

کاربران محترم می توانید از طریق لینک زیر فیلم ساخت این جرثقیل را دانلود نمایید

دانلود فیلم ساخت پروژه جرثقیل

۱۶ خرداد ۹۷ ، ۱۰:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

جواب کارکلاسی صفحه 29 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

جواب کارکلاسی صفحه 29 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال: در گروه خود، ساز و کار حرکتی گیرهٔ رومیزی یا گیرهٔ دستی کارگاه را بررسی و اجزای آن ها را فهرست کنید و مشخص کنید که جزء کدام دسته از ساز و کارهای حرکتی می باشد.

در شکل زیر تصاویری از چند نمونه گیره آورده شده است.

جواب : در این نوع گیره ها با دوران یک دسته پیچ استوانه ای در داخل مهره چرخیده و فک ها به جلو و عقب می رود. پس نوع سازوکار در این گیره ها از نوع پیچ حرکتی است در تصویر زیر می توانید اجزای مختلف یک گیره کارگاهی را ببینید

http://suherfe.blogfa.com


 

۱۵ خرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

مطالب پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم در یک نگاه

 برای دیدن مطالب پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم روی تیتر مطالب کلیک نمایید.

ادامه مطلب...
۰۱ خرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

جواب کارکلاسی صفحه 30 کتاب کاروفناوری پایه نهم کاربرد سازوکارهای حرکتی

کارکلاسی صفحه 30 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال : در گروه خود، با توجه به کارهای کلاسی انجام شده جدول  زیر را تکمیل کنید.

جواب در جدول زیر درج شده است

۱۵ اسفند ۹۶ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تحقیق کاروفناوری آشنایی با اجزای سیستم مکانیکی انتقال قدرت آشنایی با گیربکس جعبه دنده

مطالب آموزشی و مرتبط با پودمان های سازوکارهای حرکتی و خودرو کاروفناوری نهم

آشنایی با سیستم های مکانیکی انتقال قدرت

سیستم های مکانیکی شامل مکانیزم های متعددی است که هر کدام بسته به نوع مکانیزم دارای تعاریف و مأموریت مشخصی هستند وظیفه ی عمومی مکانیزم های مکانیکی تبدیل یا انتقال انرژی و حرکت از شکلی به شکل دیگر یا از نقطه ای به نقطه ی دیگر است که معمولاَ با ضریبی از افزایش یا کاهش نیز همراه است.

در مطالب زیر گیربکس یا جعبه دنده مورد بررسی قرار می گیرد.

جعبه دنده ( گیربکس )

گیربکس ها از مهم ترین و مشهورترین مکانیزم های مکانیکی هستند که در اغلب ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و خودرو مورد استفاده قرار می گیرند.

جعبه دنده ها دارای وظایفی به شرح زیر هستند.

1- انتقال حرکت دورانی از یک موقعیت به موقعیت دیگر.

2- افزایش یا کاهش سرعت حرکت دورانی.

3- تغییر جهت در محور حرکت دورانی

4- ترکیبی از وظایف بالا

گیربکس ها انواع متفاوتی از ساده و پیچیده دارند که می توانند قدرت ها و سرعت های مختلفی ایجاد نمایند. در گیربکس های ساده نسبت نیروی وارد شده به نیروی گرفته شده برابر یک است. و این گیربکس نه افزاینده و نه کاهنده است.

اما گیربکس های پیچیده با مکانیزم های مختلفی که دارند می توانند در زمینه کاهش یا افزایش نیرو و سرعت و قدرت فوق العاده عمل کنند.

چگونگی تشخیص و یا طراحی یک گیربکس کاهنده و افزاینده و ساده به شرح زیر است.

ارتباط قطرهای چرخ دنده ی متحرک و چرخ دنده ی محرک

در شکل فوق اگر قطر چرخ دنده را D نام گذاری کنیم و قطر چرخ دنده ی محرک (اولیه) را با D1 و قطر چرخ دنده ی متحرک (ثانویه) را با D2 نشان دهیم پس می توان گفت :

به عبارت دیگر اگر سرعت دورانی ورودی گیربکس با N1 و سرعت دورانی خروجی را با N2 نمایش دهیم در این صورت فرمول های زیر جاری است.

پس:

1- اگر دور محور ورودی یک گیربکس با دور خروجی آن یکسان باشد گیربکس را ساده می گویند.

2- اگر دور محور ورودی یک گیربکس  بزرگ تر از دور خروجی آن باشد گیربکس را کاهنده می گویند.

3- اگر دور محور ورودی یک گیربکس کوچک تر از دور خروجی آن باشد گیربکس را افزاینده می گویند.

تصویر زیر نمای برش خورده یک گیربکس پیچیده را نشان می دهد.

نگه داری گیربکس

در یک گیربکس وجود روغن یکی از اولین و ضروری ترین نیازمندی ها جهت کارکرد مناسب است که در صورت نبودن آن ایجاد سروصدا و اصطکاک و تخریب و گرما صورت می گیرد. پس با روغن کاری به وقت و با روغن مناسب می توان گیربکسی کارا و با مدت عمر بیشتری داشته باشیم.

۱۰ اسفند ۹۶ ، ۱۵:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

جواب پرسش صفحه 35 کتاب کاروفناوری پایه نهم ساز و کار حرکتی استفاده شده در ساخت حلزون

جواب پرسش صفحه 35 کتاب کاروفناوری پایه نهم پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال:

ساز و کار حرکتی استفاده شده در ساخت حلزون چیست؟

چند مثال از کاربردهای آن نام ببرید.

جواب :

ساز و کار حرکتی استفاده شده در پروژهٔ ساخت حلزون عبارت است از سازو کار حرکت چرخ لنگ

Crank mechanism

با این سازو کار می توان حرکت رفت و برگشتی ایجاد نمود

این سازو کار در وسایل زیر نیز به کار می رود .

چرخ خیاطی - حرکت سوپاپ های خودرو - اسباب بازی و ..............................

http://suherfe.blogfa.com

http://suherfe.blogfa.com

۰۷ اسفند ۹۶ ، ۰۵:۳۶ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

تصاویر و کلیپ آموزش نحوه ساخت پروژه کرم صدپا یا کاترپیلار پودمان سازوکار حرکتی کاروفناوری نهم


تصویر پروژه ساخت کرم یا مار متحرک

پودمان سازوکار حرکتی کاروفناوری نهم

در تصاویر زیر می توانید عکس پروژه  یک سازوکار متحرک به نام کاترپیلار را ببینید. این سازوکار با حرکت بادامک متحرک کار می کند در لینک زیر نیز می توانید کلیپ نحوه ساخت این کرم صدپا را دانلود نمایید.

دانلود کلیپ نحوه ساخت

سازوکار این این کرم متحرک از نوع بادامک متحرک می باشد.

http://s8.picofile.com/file/8273384334/Worm_mechanism_suherfe_blogfa_com.gif

۰۶ اسفند ۹۶ ، ۲۳:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود فیلم کاروفناوری کارخانه ساخت سازوکار بلبرینگ و رول برینگ Ball Bearing

دانلود فیلم کاروفناوری - دانلود فیلم فنی وصنعتی

فیلم کارخانه ساخت انواع بلبرینگ و رول برینگ

Ball Bearing

دانلود فیلم کاروفناوری کارخانه ساخت سازوکار بلبرینگ و رول برینگ Ball Bearing

حجم 46 مگابایت

فرمت Avi

ادامه مطلب...
۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود کلیپ های انواع سازوکارهای حرکتی اسباب بازی پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

کلیپ های انواع سازوکارهای حرکتی

پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

دوستان گرامی در این پست تعداد 30 کلیپ کوتاه از انواع سازوکارهای حرکتی برای شما آماده شده است که در آنها انواع سازوکارهای حرکتی به کار رفته در اسباب بازی ها نمایش داده می شود.

امید است از دیدن این کلیپ ها لذت برده و بتوانید نمونه هایی بهتر از این موارد را بسازید.

حجم 36 مگابایت

فرمت flv

ادامه مطلب...
۳۰ بهمن ۹۶ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم کاروفناوری ساخت و تولید با ماشین های اتوماتیک و خودکار در کارخانه Automated Machine

دانلود فیلم کاروفناوری - دانلود فیلم فنی وصنعتی

فیلم نمایش کارکرد ماشین های اتوماتیک و خودکار در کارخانجات مختلف جهت ساخت و تولید

فیلم شماره دو

Automated Machine

حجم 58 مگابایت

فرمت Avi

زمان 5 دقیقه

ادامه مطلب...
۲۹ بهمن ۹۶ ، ۱۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

فیلم کاروفناوری ساخت و تولید با ماشین های اتوماتیک و خودکار در کارخانه Automated Machine

دانلود فیلم کاروفناوری - دانلود فیلم فنی وصنعتی

فیلم نمایش کارکرد ماشین های اتوماتیک و خودکار در کارخانجات مختلف جهت ساخت و تولید

فیلم شماره یک

Automated Machine

حجم 63 مگابایت

فرمت Avi

زمان 5 دقیقه

ادامه مطلب...
۲۸ بهمن ۹۶ ، ۰۵:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود فیلم کاروفناوری صنایع ساخت و تولید کارخانه ساخت انواع چرخ دنده Gear

دانلود فیلم کاروفناوری

فیلم کارخانه ساخت انواع چرخ دنده

Gear

فرمت Mp4

حجم 63 مگابایت

ادامه مطلب...
۲۶ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی

دانلود نقشه پروژه ساخت جرثقیل پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

دانلود نقشه پروژه ساخت جرثقیل

پودمان سازوکارهای حرکتی کاروفناوری نهم

دانش آموزان و همکاران محترم در ادامه مطلب می توانید نقشه پروژه جرثقیل را در 9 صفحه و با فرمت pdf دانلود نمایید.

حجم 1 مگابایت

تعداد صفحه 9

فرمت Pdf

ادامه مطلب...
۲۴ بهمن ۹۶ ، ۱۸:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نویسنده : سیدسلطان شیخی