پرسش صفحه 72

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان کسب وکار 

سوال :

آیا تاکنون به دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت های خود در زمینۀ کار آیندۀ خود اندیشیده اید؟

کارکلاسی صفحه 72 کاروفناوری هفتم شناخت دلبستگی ها، توانایی ها و مهارت ها

جواب در ادامه مطلب

هرکسی باید ابتدا استعدادها و توانایی های خود را پیدا کند و آینده نگری داشته باشد سپس ببیند به چه چیزهای مثبتی علاقمند است بعد راه و مسیر و هدف خود را ترسیم کند و انتخابی آگاهانه داشته باشد و برای رسیدن به آن تلاش کند و از اساتید و صاحب نظران کمک بگیرد.

من هم باید با شناخت استعداد ها،توانایی ها،علاقمندی و مهارت های خود برای آینده خود هدف یا هدف هایی در نظر بگیرم و از همین الان برای رسیدن به آنها تلاش کنم تا برای جامعه و کشور مفید واقع شوم و بتوانم سهمی در پیشرفت کشور داشته و مشکلی از مشکلات جامعه را حل کنم.

پس هرچه خودم را بهتر بشناسم در جریان زندگی و آینده موفق ترم.


مطالب مرتبط