دانلود فیلم در مورد پودمان

هدایت تحصیلی و حرفه ای

کاروفناوری نهم

گام اول شناخت خود و رغبت ها

با صحبتهای مؤلف پودمان هدایت تحصیلی و حرفه ای آقای محمد مصطفوی

دانش آموزان عزیز سال نهم -همکاران ارجمند و اولیای گرامی این فیلم می تواند در مورد مشاوره انتخاب رشته در پایان سال تحصیلی به شما کمک نماید پس دانلود آن را از دست ندهید.

فیلم پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری موضوع شناخت خود مؤلفه رغبت

حجم 40 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

پخش آنلاین