بسته طرح درس

ملی و روزانه کاروفناوری هفتم

کاری از سایت کاروفناوری کلاله

این بسته طرح درس شامل تعداد 21 طرح درس ملی و روزانه از تمام پودمان های کتاب کاروفناوری هفتم می باشد که طبق آخرین تغییرات کتاب کاروفناوری هفتم در سال تحصیلی 1402-1401 ویرایش شده و هر طرح درس در 3 صفحه و با فرمت قابل ویرایش Word نوشته شده است. جهت خرید و دریافت این بسته به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

بسته طرح درس ملی و روزانه کاروفناوری هفتم

فرمت word

قیمت کل 150,000 تومان


طرح درس پودمان

نوآوری و فناوری

تعداد طرح درس 2

قیمت 20,000 تومان


طرح درس پودمان

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد طرح درس 1

قیمت 10,000 تومان


طرح درس پودمان

جستجوی اطلاعات و ارتباطات

تعداد طرح درس 1

قیمت 10,000 تومان


طرح درس پودمان

مستندسازی

تعداد طرح درس 1

قیمت 10,000 تومان


طرح درس پودمان

اشتراک گذاری اطلاعات

تعداد طرح درس 1

قیمت 10,000 تومان


طرح درس پودمان

برنامه نویسی

تعداد طرح درس 2

قیمت 20,000 تومان


طرح درس پودمان

کسب و کار

تعداد طرح درس 2

قیمت 20,000 تومان


طرح درس پودمان

نقشه کشی

تعداد طرح درس 2

قیمت 20,000 تومان


طرح درس پودمان

کار با چوب

تعداد طرح درس 2

قیمت 20,000 تومان


طرح درس پودمان

پرورش و نگه داری گیاهان

تعداد طرح درس 3

قیمت 30,000 تومان


طرح درس پودمان

پوشاک

تعداد طرح درس 2

قیمت 20,000 تومان


طرح درس پودمان

خوراک

تعداد طرح درس 2

قیمت 20,000 تومان


قیمت کل با تخفیف 150,000 تومان


خرید و دریافت طرح درس ها
از طریق تلگرام - ایتا - شاد - روبیکا

تلفن 09119783168
مدیر سایت        سیدسلطان شیخی

مطالب مرتبط

از طریق تلگرام - ایتا - شاد - روبیکا