آموزش پایتون

مثال شماره 11

ترسیم شکل گرافیکی در پایتون

با کتابخانه ترتل در پایتون شکل گرافیکی زیر را ترسیم کنید.

برای نمایش تصویر با سایز بزرگتر، روی آن کلیک کنید.

ترسیم شکل گرافیکی با کتابخانه ترتل در پایتون مثال شماره یازده turtle python drawing

کد ترسیم در ادامه مطلب

کد ترسیم :


 

import turtle as t
t.bgcolor('black')
t.pensize(2)
t.speed("fastest")
screen = t.Screen()
screen.title("suherfe.blog.ir")
t.setup(1000, 700)
for j in range(6):
    for color in('violet','white','blue','green','orange','red'):
        t.color(color)
        t.circle(160)
        t.left(10)
    t.hideturtle()


توجهروش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


در لینک زیر می توانید فایل پایتون این شکل را با فرمت Py. دانلود کنید.مطالب مرتبط