کارکلاسی صفحه 160

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان خوراک

بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی
با هم اندیشی دربارهٔ ویژگی های منطقه، عادات خود و مانند این موارد، خوراکی را که برای ناشتایی مناسب یا نامناسب می دانید در جدول زیر مشخص کنید و دلیل آن را بنویسید.

برای جواب ادامه مطلب را ببینید

کارکلاسی  صفحه 160 کاروفناوری هفتم بررسی خوراکی مناسب برای ناشتایی

جواب در ادامه مطلب

مواد خوراکی

بلی

خیر

چرا
یک لیوان آب میوه طبیعی بله به علت دارا بودن انواع ویتامین مصرف زیاد

یک لیوان

شیر گرم

بله دارا بودن ویتامین - کلسیم - مواد معدنی مصرف زیاد
پنیر بله داشتن کلسیم و چربی  مصرف کم تا متوسط
کره بله داشتن چربی و انرژی زیاد  مصرف کم
نان بله داشتن هیدرو کربن و قند و نشاسته مصرف متوسط
برنج بله داشتن نشاسته و ویتامین  مصرف کم
مغز گردو بله داشتن فسفر و مواد مغذی و چربی مصرف همراه پنیر
تخم مرغ بله داشتن مواد معدنی و مغذی و پروتئین مصرف متوسط
شیر کاکائو خیر کاکائوی موجود در شیر جذب کلسیم را کاهش می دهد.
عدسی بله داشتن مواد مغذی و آهن مصرف متوسط
کله پاچه بله  مصرف کم چون انرژی و کلسترول زیادی دارد
حلیم بله سرشار از مواد غذایی
دوغ خیر باعث خمودگی می شود

مطالب مرتبط