آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۷۳ مطلب با موضوع «کاروفناوری هفتم :: کارکلاسی کاروفناوری هفتم» ثبت شده است

کارکلاسی صفحه 171 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالم

کارکلاسی صفحه 171

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کار کلاسی :

سوال :

با هم اندیشی در گروه خود میان وعده های سالم و ناسالم و دلیل گزینش خود را بنویسید.

کارکلاسی صفحه 170 کاروفناوری هفتم میان وعده های سالم و ناسالم

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۵ دی ۰۰ - ساعت ۲۱
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 174 کاروفناوری هفتم روش نگه داری محصولات کشاورزی

کارکلاسی صفحه 174

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

کارکلاسی : نام برخی محصصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها ارزان است را در جدول زیر نوشته و برای جلوگیری از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در دیگر فصل ها روشی پیشنهاد کنید.

کارکلاسی صفحه 174 کاروفناوری هفتم روش نگه داری محصولات کشاورزی

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۱ دی ۰۰ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 177 کاروفناوری هفتم برخی مشاغل در حوزه خوراک

کارکلاسی صفحه 177

کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

در جدول زیر برخی از مشاغل رایج در منطقۀ خود را که در حوزۀ مواد خوراکی می شناسید، بنویسید.

کارکلاسی صفحه 177 کاروفناوری هفتم برخی مشاغل در حوزه خوراک

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۱ آذر ۰۰ - ساعت ۱۸
کاروفناوری کلاله