آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۲ مطلب با موضوع «کاروفناوری هفتم :: پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات» ثبت شده است

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری هفتم موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها

کارکلاسی صفحه 30

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها 

با دوستان گروه خود در مورد موتورهای جست و جو و ویژگی های آنها صحبت کنید.

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری هفتم موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۳ خرداد ۰۱ - ساعت ۱۳
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 31 کاروفناوری هفتم آشنایی با ویژگی های مرورگرها

کارکلاسی صفحه 31

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

کاروفناوری هفتم

مرورگرهای وب و ویژگی های آن ها

در گروه خود، مرورگرهای صفحات وب رایج و ویژگی های آنها را بررسی کنید.

کارکلاسی صفحه 31 کاروفناوری هفتم آشنایی با ویژگی های مرورگرها

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۰ خرداد ۰۱ - ساعت ۰۳
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم جمع آوری اطلاعات مشاهیر خراسان رضوی

کارکلاسی صفحه 34

کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی در گروه برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خراسان رضوی چند واژه کلیدی را بررسی کنید.

کارکلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم جمع آوری اطلاعات مشاهیر خراسان رضوی

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۷ خرداد ۰۱ - ساعت ۰۹
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان

کارکلاسی صفحه 34

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خود چند کلید واژه را بررسی کنید.

کارکلاسی صفحه 34 کاروفناوری هفتم جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۳ خرداد ۰۱ - ساعت ۰۹
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 35 کاروفناوری هفتم آثارباستانی استان فارس به جز تخت جمشید

کارکلاسی صفحه 35

کاروفناوری هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات درمورد آثارباستانی دراستان فارس به جز تخت جمشید کلیدواژه زیر را بررسی کنید.

"آثارباستانی استان فارس"- تخت - جمشید

کارکلاسی صفحه 35 کاروفناوری هفتم آثارباستانی استان فارس به جز تخت جمشید

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۲ خرداد ۰۱ - ساعت ۱۶
کاروفناوری کلاله