کارکلاسی صفحه 30

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها 

با دوستان گروه خود در مورد موتورهای جست و جو و ویژگی های آنها صحبت کنید.

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری هفتم موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها

جواب در ادامه مطلب

موتورهای جستجو، برنامه هایی هستند که صفحات وب را بررسی و تمام یا قسمتی از متن را در یک بانک اطلاعاتی یا فهرستی که شما امکان دستیابی به آن را داشته باشید قرار می دهند. بنابراین هرگاه اطلاعات جدیدی توسط یک پایگاه در اینترنت منتشر می شود، موتورهای جست وجو، آنها را پیدا کرده و هنگامی که کاربری موضوع مورد نظر را جست وجو می کند، آدرس صفحه مورد نظر را در اختیار وی قرار می دهد.

مشهورترین پایگاه جست وجوی اینترنتی، سایت گوگل با آدرس www.google.com است. برای پیدا کردن اطلاعات مورد نظر در اینترنت، کافی است سرفصل های موضوعی جست وجوی خود را در قالب عبارت های جست وجو مشخص کنید و آنگاه جست وجوی خود را آغاز کنید. تمامی پایگاه های جست وجوی اینترنتی کادری را در اختیار کاربر قرار می دهند که می تواند عبارت جست وجو را وارد کرده و نتیجه را در قالب لیستی از اطلاعات مرتبط دریافت کند.

در جدول زیر مهمترین موتورهای جستجوگر لیست شده اند.

کارکلاسی صفحه 30 کاروفناوری هفتم موتورهای جستجو و ویژگی های آن ها


فیلم مرتبط

محبوبیت موتورهای جستجوگر

در سالهای 2019 - 1994


مطالب مرتبط