آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۱۱ مطلب با موضوع «کاروفناوری هشتم :: پودمان شهروند الکترونیکی 1» ثبت شده است

کارکلاسی بارش فکری صفحه 6 کاروفناوری هشتم مزایا و معایب پست الکترونیکى

بارش فکری صفحه 6

پودمان شهروند الکترونیکی 1

کاروفناوری هشتم

سوال:

درباره مزایا و معایب استفاده از پست الکترونیکى صحبت کنید و نتىجه را در جدول بنوىسید.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 6 کاروفناوری هشتم مزایا و معایب پست الکترونیکى

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۱ مرداد ۰۱ - ساعت ۱۵
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی بارش فکری صفحه 7 کاروفناوری هشتم ویژگی های سرویس دهندهٔ پست الکترونیک

بارش فکری صفحه 7

پودمان شهروند الکترونیکی 1

کاروفناوری هشتم

سوال:

با هم گروهی های خود در مورد ویژگی های سرویس دهندهٔ پست الکترونیک قابل اعتماد گفت و گو کنید و نتایج را در جدول زیر بنوىسید.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 7 کاروفناوری هشتم ویژگی های سرویس دهندهٔ پست الکترونیک

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۸ تیر ۰۱ - ساعت ۱۲
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی پرسش صفحه 9 کاروفناوری هشتم تفاوت میان وبگاه ها

پرسش صفحه 9

کتاب کاروفناوری پایه هشتم

پودمان شهروند الکترونیکی 1 هشتم

سوال : تفاوت میان وبگاه هایی که با  //: https شروع می شوند با سایر وبگاه ها در چیست؟ این موضوع را از دبیر خود سؤال کنید.

کارکلاسی پرسش صفحه 9 کاروفناوری هشتم تفاوت میان وبگاه ها

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۴ تیر ۰۱ - ساعت ۲۰
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 10 کاروفناوری هشتم هرزنامه چیست ؟

کارکلاسی صفحه 10

پودمان شهروند الکترونیکی 1

کاروفناوری هشتم

سوال:

در مورد هرزنامه در اینترنت جست وجو کنید و یافته های خود را در کلاس ارائه دهید.

کارکلاسی صفحه 10 کاروفناوری هشتم هرزنامه چیست ؟

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۷ تیر ۰۱ - ساعت ۱۲
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 11 کاروفناوری هشتم کاربرد پست الکترونیکى در مشاغل

کارکلاسی صفحه 11

پودمان شهروند الکترونیکی 1

کاروفناوری هشتم

سوال:

نام چند شغل و نقش و کاربرد پست الکترونیکى در این مشاغل را بررسی کنید و در جدول بنویسید.

کارکلاسی صفحه 11 کاروفناوری هشتم کاربرد پست الکترونیکى در مشاغل

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۰ تیر ۰۱ - ساعت ۱۲
کاروفناوری کلاله