کارکلاسی صفحه 6

پودمان شهروند الکترونیکی 1

کاروفناوری هشتم

سوال:

برای استفاده از اینترنت، به کمک تجهیزات شبکهٔ مخابرات، از وسىله اى به نام مودم استفاده مى شود. انواع مودم های رایج در بازار را برای کاربردهای خانگی و ادارى در اینترنت جست و جو و مزایا، معایب و کاربری هر کدام را بررسی کنید و آن ها را در جدول زیر بنویسید.

کارکلاسی صفحه 6 کاروفناوری هشتم مزایا و معایب مودم ها

جواب در ادامه مطلب

مودم

بخش وسیع ارتباطات رایانه ها از طریق خطوط تلفن صورت می گیرد. از آن جا که خطوط تلفن اساساً برای انتقال صوت ساخته شده اند، قابلیت ارسال و دریافت سیگنال های آنالوگ را دارند در حالیکه رایانه ها سیگنال های دیجیتال را ارسال و یا دریافت می کنند. بنابراین لازم است هنگام ارسال اطّلاعات از طریق خطوط تلفن، سیگنال دیجیتال به سیگنال آنالوگ تبدیل شود. تبدیل سیگنال آنالوگ به سیگنال دیجیتال و برعکس آن، توسط دستگاه مودم که یکی از وسایل ارتباطی است،انجام می شود.

لیست انواع مودم و مزایا و معایب آن ها را در جدول پایین مشاهده می کنید

کارکلاسی صفحه 6 کاروفناوری هشتم مزایا و معایب مودم ها


مطالب مرتبط