بارش فکری صفحه 7

پودمان شهروند الکترونیکی 1

کاروفناوری هشتم

سوال:

با هم گروهی های خود در مورد ویژگی های سرویس دهندهٔ پست الکترونیک قابل اعتماد گفت و گو کنید و نتایج را در جدول زیر بنوىسید.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 7 کاروفناوری هشتم ویژگی های سرویس دهندهٔ پست الکترونیک

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی بارش فکری صفحه 7 کاروفناوری هشتم ویژگی های سرویس دهندهٔ پست الکترونیک


مطالب تکمیلی


استفاده از رایانامه یا ایمیل یکی از کاربردهای متداول رایانه برای تبادل پیام و اطلاعات است. سرورهای گوناگونی با رقابت بر سر امکانات پستی و امنیتی عرضه شده اند.

یاهو میل Yahoo Mail، جیمیل G Mail، اینباکس Inbox، هات میل Hot Mail، ایم Aim، آول AoL، مای وی My Way، هات پاپ Hot Pop ازجمله سرویس دهندگان رایانامه خارجی هستند.

و همچنین زیگور، چاپار، میل دیتا، وطن میل، میهن میل، میل فا، صبا میل نیز ازجمله سرویس دهندگان رایانامه ایرانی می باشند.

از آنجایی که سرور سرویس دهندگان رایانامه های خارجی، در خارج از کشور مستقر است و به محتویات صندوق پستی کلیه کاربران خود دسترسی دارند؛ پس به نوعی قابل اعتماد نیستند بنابراین برای حفظ امنیت در نهادهای دولتی و حتی شخصی می توان از سرویس دهنده های رایانامه ایرانی استفاده کرد.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 7 کاروفناوری هشتم ویژگی های سرویس دهندهٔ پست الکترونیک


فیلم مرتبط

نمودار محبوبیت سرویس دهندگان پست الکترونیکی در دنیا


مطالب مرتبط