روند نما و فلوچارت

برجسته کاری روی مس

کاروفناوری نهم

دانش آموزان گرامی در صفحه 142 کتاب کاروفناوری نهم شما باید روند نمای مراحل برجسته کاری روی فلز مس را ترسیم نمایید از ادامه مطلب می توانید فایل اصلی این روندنما که توسط برنامه Edraw.max ترسیم شده را دانلود کنید. بدیهی است که شما هم برای باز کردن این فایل باید این نرم افزار را روی سیستم خود نصب کنید.

دانلود فایل ترسیم شده روند نما و فلوچارت برجسته کاری روی فلز مس

دانلود فایل ترسیم شده روند نما و فلوچارت برجسته کاری روی فلز مس


مطالب مرتبط