روند نما و فلوچارت برجسته کاری روی فلز مس

کاروفناوری نهم

دانش آموزان گرامی در صفحه 124 کتاب کاروفناوری نهم شما باید روند نمای مراحل برجسته کاری روی فلز مس را ترسیم نمایید در تصویر زیر یک نمونه فلوچارت برای شما آماده شده که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.

از لینک زیر می توانید فایل اصلی این روندنما که توسط برنامه Edraw.msx ترسیم شده را دانلود کنید.

بدیهی است که شما هم برای باز کردن این فایل باید این نرم افزار را روی سیستم خود نصب کنید.

دانلود فلوچارت اصلی بافرمت eddx


روند نما و فلوچارت برجسته کاری روی فلز مس کاروفناوری نهم

دانلود فایل ترسیم شده روند نما و فلوچارت برجسته کاری روی فلز مس کاروفناوری نهم