کارکلاسی صفحه 156

کاروفناوری هفتم

پودمان پوشاک

بررسی پوشاک اقوام ایرانی

بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟

کارکلاسی صفحه 156 کاروفناوری هفتم بررسی پوشاک اقوام ایرانی

جواب در ادامه مطلب

کارکلاسی صفحه 156 کاروفناوری هفتم بررسی پوشاک اقوام ایرانی

جواب مفصل این کار کلاسی در 31 صفحه به صورت کتابچه تهیه شده که می توانید این جزوه که حاوی تصاویر کامل و با کیفیت اقوام ایرانی است را از ادامه مطلب دانلود نمایید.

فرمت pdf

حجم 3 مگابایت

تعداد صفحه 31