جزوه تمرین و ترسیم سه نما

پودمان نقشه کشی

کاروفناوری هفتم

در این جزوه که به صورت pdf و 4 صفحه است مثال هایی از 40 تصویر سه بعدی درج شده است که شما باید سه نمای آنها را پیدا کرده و در جدول مربوطه درج  نمایید این جزوه جهت تدریس پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم می تواند بسیار مفید باشد. در پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم نیز مثال هایی مانند این جزوه وجود دارد

دانلود جزوه تمرین و ترسیم سه نما

فرمت pdf

حجم 1 مگابایت