توضیح کارکرد دکمه

Format Painter در Word

Format Painter

این دکمه یا کلید را می توانید در زبانه ی Home نرم افزار Word ببینید اما کارآن .....

اگر شما ۲ متن با دو گونه فرمت یا استایل داشته باشید و بخواهید که فرمت یکی از این کلمات یا متن ها روی متن دیگر نیز اعمال شود باید ابتدا روی یکی از این کلمات که می خواهید مدل فونت و رنگ و سایز آن روی متن دیگر اعمال شود کلیک کنید سپس از زبانه Home گزینه  Format Painter  را انتخاب کرده و روی کلماتی که می خواهید تغییرات روی آن اعمال شود درگ کنید خواهید دید کلیه ی تغییرات روی متن یا کلمه مورد نظر اعمال می شود.
به عنوان مثال ما می خواهیم فونت، رنگ و سایز کلمات - (به نام خدا) - را به کلمات - (کاروفناوری کلاله) در پایین اعمال کنیم برای این کار ابتدا بر روی کلمه - (به نام خدا) - در بالا کلیک می کنیم سپس گزینه  Format Painter  را انتخاب و روی  کلمه کاروفناوری کلاله در پایین درگ می نماییم .

 مشاهده می شود که تمام مشخصات کلمات به نام خدا به کلمات کاروفناوری کلاله منتقل می شود

توضیح کارکرد دکمه Format Painter در Word