توضیح کارکرد دکمه Format Painter در Word

Format Painter

این دکمه یا کلید را می توانید در زبانه ی Home نرم افزار Word ببینید اما کارآن .....

suherfe.blogfa.com

اگر شما ۲ متن با دو گونه فرمت یا استایل داشته باشید و بخواهید که فرمت یکی از این کلمات یا متن ها روی متن دیگر نیز اعمال شود باید ابتدا روی یکی از این کلمات که می خواهید مدل فونت و رنگ و سایز آن روی متن دیگر اعمال شود کلیک کنید سپس از زبانه Home گزینه  Format Painter  را انتخاب کرده و روی قسمتی که می خواهید تغییرات روی آن اعمال شود درگ کنید خواهید دید کلیه ی تغییرات روی متن یا کلمه مورد نظر اعمال می شود.

suherfe.blogfa.com

به عنوان مثال ما می خواهیم تمام مشخصات کلمه -(به نام خدا) - در بالای تصویر مانند رنگ - سایز - و فونت را به کلمه - (به نام خدا)- در پایین اعمال کنیم برای این کار ابتدا بر روی کلمه - (به نام خدا) - در بالا کلیک می کنیم سپس گزینه  Format Painter  را انتخاب و روی  کلمه به نام خدا در پایین درگ می نماییم .

 مشاهده می شود که تمام مشخصات این کلمه نیز مانند کلمه بالا تغییر کرد