فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان تأسیسات مکانیکی

کاروفناوری نهم

آموزش نحوه سرویس کولر آبی

این فیلم آموزشی نحوه سرویس و بازدید کولر آبی را به طور کامل توضیح می دهد و می تواند در تدریس پودمان تأسیسات مکانیکی کاروفناوری نهم مورد استفاده قرار بگیرد.

فیلم آموزشی نحوه سرویس کولر آبی پودمان تأسیسات مکانیکی

حجم 91 مگابایت

فرمت Mp4

پخش آنلاین