آموزش برنامه نویسی پایتون Python پروژه دست سازه تحقیق کارعملی جزوه آموزشی کارکلاسی پاورپوینت طرح درس نرم افزار فیلم پرسش بارش فکری کاروفناوری ششم پودمان هفتم هشتم نهم

۲۰ مطلب با موضوع «کاروفناوری نهم :: پودمان برق» ثبت شده است

کارکلاسی صفحه 72 کاروفناوری نهم انرژی نو چیست ؟

پرسش صفحه 72

کاروفناوری نهم پودمان برق

سوال:

منظور از انرژی های نو چیست؟ چند نمونه را نام ببرید.

کارکلاسی صفحه 74 کاروفناوری نهم انرژی نو چیست ؟

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۲۰ آذر ۰۰ - ساعت ۲۰
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 73 کاروفناوری نهم نکات ایمنی برق

کارکلاسی صفحه 73

کتاب کاروفناوری نهم

پودمان برق

سوال : در جدول زیر چه نکات ایمنی رعایت نشده است؟

برای هریک توضیح مختصری بنویسید.

کارکلاسی صفحه 75 کاروفناوری نهم نکات ایمنی برق

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۳ آذر ۰۰ - ساعت ۱۹
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 74 کاروفناوری نهم مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

کار غیر کلاسی صفحه 74

کتاب کاروفناوری نهم

پودمان برق

سوال :

مقررات ملی ساختمان چند مبحث دارد؟

موضوع مبحث 13 آن چیست؟

کارکلاسی صفحه 76 کاروفناوری نهم مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

 جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۰۲ آذر ۰۰ - ساعت ۰۳
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی صفحه 78 کاروفناوری نهم سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود؟

پرسش صفحه 78

کاروفناوری پایه نهم

پودمان برق

سوال :

سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود؟

کارکلاسی صفحه 80 کاروفناوری نهم سیم ارت به چه دلیل استفاده می شود؟

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۹ آبان ۰۰ - ساعت ۲۲
کاروفناوری کلاله

کارکلاسی پرسش صفحه 80 کاروفناوری نهم جایگزین لامپ های کم مصرف

پرسش صفحه 80

کاروفناوری پایه نهم

پودمان برق

سوال :

آیا لامپ هایی که به عنوان کم مصرف شناخته می شوند، در روشنایی خانگی بهترین گزینه است؟ اگر جواب منفی است دلیل آن چیست؟ در مورد راه حل جایگزین بیندیشید.

کارکلاسی پرسش صفحه 82 کاروفناوری نهم جایگزین لامپ های کم مصرف

جواب در ادامه مطلب

ادامه مطلب
۱۵ آبان ۰۰ - ساعت ۲۳
کاروفناوری کلاله