تحقیق کاروفناوری هشتم

پودمان کار با فلز

آشنایی با سنبه نشان

سنبه نشان چیست ؟

برای جلوگیری از سُر خوردن نوک مته از روی قطعهٔ کار، در شروع سوراخ کاری، به وسیلهٔ ابزارى به نام سنبه نشان یک فرورفتگی کوچک روی قطعه ایجاد مى کنند، تا نوک مته در آن قرار گیرد سنبه نشان وسیله ای است که از آن برای نشانه زدن مرکز سوراخ ها، محل استقرار نوک پرگار به عنوان مرکز دایره، نشانه گذاری و تثبیت خطوطی که ممکن است در حین کار محو شوند استفاده می شود.

در ادامه مطلب با این ابزار بیشتر آشنا می شوید.

تحقیق کاروفناوری سنبه نشان چیست ؟

متن کامل در ادامه مطلب

سنبه نشان ها را از جنس فولاد ابزارسازی و آب کاری شده انتخاب می کنند که البته لازم است جنس آن از قطعه کار سخت تر باشد. زاویة سرسنبه نشان ها برحسب نوع کار مشخص می شود. سنبه نشان هایی که برای تثبیت خطوط مورد استفاده قرار می گیرند معمولاً با زاویة 30 درجه و سنبه نشان هایی که برای مراکز دایره ها و سوراخ ها به کار می روند 60 درجه در نظر گرفته می شوند. برای تثبیت خطوط و به منظور مساوی بودن فاصله بین نشانه ها بهتر است از سنبه نشان دوقلو استفاده کرد.

تحقیق کاروفناوری سنبه نشان چیست ؟

نوع دیگری از سنبه نشان که برای تعیین مرکز قطعات دایره ای کاربرد دارد سنبه نشان مرکزیاب است . این سنبه نشان مجهز به کلاهک مخروطی و گلویی راهنمای سنبه نشان است.

تحقیق کاروفناوری سنبه نشان چیست ؟

سنبه نشان کاری

برای سنبه زدن ابتدا باید سنبه نشان مناسب انتخاب کرده، نوک آن را در محل مربوطه نشانده و آن را به طور عمودی گرفته و با استفاده از ضربه چکش اثر لازم را ایجاد کنید.