فیلم آموزشی کاروفناوری ششم

درس نهم تهیه غذا سالاد سبز

کاروفناوری هفتم

پودمان خوراک

تهیه سالاد سبز

در این پست 2 فیلم آموزش تهیه سالاد سبز گنجانده شده است که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

عناوین این فیلم ها عبارتد از:

آشنایی با انواع برش در آشپزی

مرحله نهایی و تزئین سالاد

فیلم آموزش تهیه سالاد سبز

دانلود و نمایش آنلاین در ادامه مطلب


فیلم اول

آشنایی با انواع برش در آشپزی

پخش آنلاین


فیلم دوم

مرحله نهایی و تزئین سالاد

پخش آنلاین