تحقیق کاروفناوری

کاروفناوری هشتم

پودمان کار با فلز

آشنایی با سوزن خط کش

سوزن خط کش

برای بریدن صحیح قطعات و ورق های فلزی، لازم است به وسیلهٔ یک ابزار نوک تیز، به نام سوزن خط کش، مسیر حرکت ابزار برنده مانند اره یا قیچی مشخص شود. این عمل با تعیین اندازه و خط کشی به وسىلهٔ خط کش فلزی یا گونیا امکان پذیر است. وسیله ای که از آن برای ترسیم خطوط روی قطعات کار فلزی استفاده می شود را سوزن خط کش گویند .در ادامه مطلب با این ابزار بیشتر آشنا می شوید.

سوزن خط کش چیست ؟

متن کامل در ادامه مطلب

جنس

از آنجا که سوزن خط کش برای خط کشی روی سطوح خشن و سخت استفاده می شود از فولاد آب داده انتخاب می شود. گفتنی است، برای خط کشی سطوح پرداخت شده و نرم می توان از سوزن خط کش برنجی استفاده کرد. ولی در آلومینیم کاری برای خط کشی محل هایی که باید خم شوند از مداد استفاده می شود.

شکل و ساختمان

سوزن خط کش از دو قسمت، سر نوک تیز و دستگیره که برای گرفتن آن است تشکیل می شود. سر آن با زاویة 10 تا 15 درجه تیز شده و قسمت بدنة آن ممکن است صاف یا آج دار باشد .

سوزن خط کش پایه دار

برای ترسیم خطوط موازی با خط یا سطح مبنا از سوزن خط کش پایه دار استفاده می شود. این سوزن خط کش ممکن است ساده و یا مدرج باشد. در نوع مدرج مقدار فاصله مستقیماً روی سوزن خط کش پایه دار تنظیم می شود و نیاز به وسیلة اندازه گیری نیست.

تحقیق کاروفناوری سوزن خط کش چیست ؟

در عمل خط کشی لازم است خط کش به وسیله دست چپ و مطابق شکل روی سطح کار فشار داده شود نوک سوزن خط کش در روی سطح قطعه کار و چسبیده به لبه خط کش قرار گیرد محور سوزن خط کش نسبت به خط قائم و لبه خط کش حدود 15 درجه زاویه داشته باشد تا در هنگام کار بر روی سطح مورد خط کشی به لبه خط کش گیر نکند. و همچنین مسیر حرکت سوزن خط کش از بالا به پایین باشد.

در خط کشی با سوزن خط کش باید توجه کرد که:

فشار وارده توسط سوزن خط کش باید متناسب با جنس قطعه کار باشد.

برای قطعات نرم فشار کمتر وارد شود.

عمق خراش کم باشد.

تحقیق کاروفناوری سوزن خط کش چیست ؟


مطالب مرتبط