فیلم آموزشی کاروفناوری

پودمان پایش رشد و تکامل کودک

کاروفناوری نهم

فیلم مراحل رشد کودک تا یک سالگی

در پودمان پایش رشد و تکامل کودک کاروفناوری نهم مطالبی در مورد مراحل رشد کودک آمده است که شما دوستان در ادامه مطلب می توانید فیلمی را در مورد این بحث دانلود نمایید.

فیلم آشنایی با مراحل رشد کودک تا یک سالگی پودمان پایش رشد و تکامل کودک

حجم 9 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

کودک در 4 ماهگی شروع به گرفتن اشیا می کند و به آنها چنگ می اندازد، دست ها و اشیا را به دهان می برد، و اشیا را با دست می گیرد. در پنج ماهگی سرخود را کاملاً نگه می دارد. در شش ماهگی احتمالا صاحب اولین دندان می شود و خزیدن را شروع می کند. در 6 تا 8 ماهگی می تواند تعادل خود در حالت نشسته حفظ کند، می تواند شیشه شیر خود را نگه دارد و اشیایی مانند قاشق را با دست بگیرد. در هشت ماهگی بدون کمک بلند می شود و خود را بالا می کشد تا بایستد. در نه ماهگی چهاردست و پا راه می رود. و در دوازده ماهگی اولین قدم ها را بر می دارد.


پخش آنلاین فیلم