فیلم آموزشیکاروفناوری

پودمان شهروند الکترونیک 1

کاروفناوری هشتم

ایجاد رایانامه، و پیوست اسناد به آن

فیلم آموزش ایجاد رایانامه،و پیوست اسناد الکترونیکی و ارسال آن در سایت رشد

حجم 31 مگابایت

دانلود در ادامه مطلب

پخش آنلاین