کدنویسی در پایتون

مثال های سری ششم

برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.

1- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد را از کاربر بگیرد و سپس مضرب های  عدد دلخواه کمتر از عدد اولیه را نمایش دهد.

2- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 9 را در پایتون طراحی و نمایش دهد.

3- برنامه ای بنویسید که با گرفتن طول سه ضلع مثلث، مساحت آن را محاسبه کند. (فرمول هرون)

کدنویسی در پایتون  مثال های سری ششم  برنامه های زیر را در پایتون بنویسید.  1- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد را از کاربر بگیرد و سپس مضرب های  عدد دلخواه کمتر از عدد اولیه را نمایش دهد.  2- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 9 را در پایتون طراحی و نمایش دهد.  3- برنامه ای بنویسید که با گرفتن طول سه ضلع مثلث، مساحت آن را محاسبه کند. (فرمول هرون)

نمایش کدها در ادامه مطلب


1- برنامه ای بنویسید که پایتون یک عدد را از کاربر بگیرد و سپس مضرب های  عدد دلخواه کمتر از عدد اولیه را نمایش دهد.

کد برنامه

r=int(input("number = "))
p=int(input("mazrab = "))
for i in range(0,r+1):
    if i%p==0:
        print(i,end ="-")


2- برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 1 تا 9 را در پایتون طراحی و نمایش دهد.

کد برنامه

print("============")
for i in range(1,10):
   for j in range(1,10):
     print( i*j,end =" " )
   print()
print("============")
print("Suherfe.blog.ir")


3- برنامه ای بنویسید که با گرفتن طول سه ضلع مثلث، مساحت آن را محاسبه کند. (فرمول هرون)

کد برنامه

a=float(input("side 1= "))
b=float(input("side 2= "))
c=float(input("side 3= "))
p=(a+b+c)/2
s=(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))**.5
if a+b<c or a+c<b or c+b<a:
    print("No triangle")
else:
    print("S = ",s)


توجه : روش استفاده از این کد

ابتدا نرم افزار پایتون را در رایانه نصب کنید.بعد از منوی استارت و پوشه python برنامه IDLE Python را اجرا کنید از منوی File گزینه New File را انتخاب کرده و کد را داخل آن کپی کنید.حال از منوی Run گزینه Run Module را انتخاب کنید. پنجره ای باز شده و از شما می خواهد برنامه را Save کنید که شما با کلیک روی Ok آن را ذخیره کنید. بعد از ذخیره خروجی برنامه نمایش داده می شود.


مطالب مرتبط