پرسش صفحه 75

کاروفناوری پایه هشتم

پودمان کار با فلز

سوال :

چه وسایلی را مى شناسید که در آن ها پیچ چپ گرد به کار رفته باشد؟

کارکلاسی پرسش صفحه 77 کاروفناوری هشتم فرق پیچ های چپ گرد و راست گرد

جواب در ادامه مطلب

پیچ اگر در جهت عقربۀ ساعت بچرخد و در مهره پیشروی نماید، راست گرد نامیده می شود و اگر در جهت خلاف عقربۀ ساعت در مهره پیشروی کند به آن چپ گرد گویند. پیچ راست گرد با RH و چپ گرد با LH مشخص می شود. ییچ هاى چپ گرد بر خلاف پیچ هاى راست گرد و معمولى، باز و بسته مى شوند یعنی به طرف چپ یا خلاف عقربه هاى ساعت بسته و درجهت عقربه هاى ساعت باز مى شوند.

یکی از خواص مهم پیچ های چپ گرد را می توان امنیت اتصال دانست، چون اغلب پیچ ها به سمت چپ باز می شوند، بنابراین در جاهای ارتعاشی و چرخشی در اثر لرزش پیچ می خواهد به سمت چپ باز شود ولی چون چپ گرد است، بیشتر بسته شده و محکم تر می شود.

از این پیچ ها در وسایلی که حرکت دورانی و چرخشی به سمت راست دارند استفاده می شود تا در اثر چرخش پیچ های گردنده وسیله باز نشوند و باعث لقی و افت کار وسیله نشود و می تواند در وسایل زیر استفاده شود.

پیچ های : سر دریل - پنکه - قطعات چرخشی دینام و الکتروموتور - ماشین لباس شویی - قطعات چرخشی خودرو - سنگ فرز - پروانه هواپیما و ........

کارکلاسی پرسش صفحه 77 کاروفناوری هشتم فرق پیچ های چپ گرد و راست گرد


فیلم مرتبط

مراحل ساخت پیچ و مهره


مطالب مرتبط