آموزش منوهای برنامه PowerPoint

پودمان اشتراک گذاری اطلاعات

کاروفناوری هفتم

برنامه پاورپوینت هم مانند سایر برنامه های آفیس دارای منو هایی است که می توان از طریق آنها کارساخت و تغییر اسلاید ها را انجام داد ممکن است این منوها با کمی تغییر در دیگر برنامه های آفیس نیز وجود داشته باشند که در ادامه توضیح منوها به اختصار بیان می شود

1- منوی فایل

در این منو گزینه های باز کردن، ذخیره و چاپ سند - تنظیمات برنامه - رمز گذاری سند و ...............

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

2- منوی Home

در این زبانه گزینه های ویرایش متن - گزینه Format Painter و .......... وجود دارد.

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

3 - منو ی Insert

برای افزودن جدول - عکس - Shape - Chart - Text box- header - footer - فرمول ریاضی - سیمبل - نمودار - لینک - فیلم و موزیک و........ از این منو می توان استفاده کرد.

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

4 - منو ی Design

منویی برای تنطیمات کاغذ و صفحه - و گزینه هایی پشت زمینه اسلاید - رنگ بندی  و ...........

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

5 - منوی Transitions

ایجاد افکت تعویض اسلاید - ایجاد صدا - تنطیمات تعویض اسلاید - زمان بندی تعویض اسلاید و....... از ویژگی های این منو می باشد.

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

6 - منوی Animations

از گزینه های این منو می توان برای ایجاد افکت و انیمیشن روی محتویات اسلاید ها استفاده کرد.

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

7 - منوی Slide show

از گزینه های این منو می توان برای تنطیم نحوه نمایش اسلایدها - مخفی کردن اسلاید - تنطیم کلی نمایش و ................ استفاده کرد.

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

8 - منوی Review

منویی است  برای کامنت گذاری - تنطیمات زبان - درج دیکشنری - ترجمه و..........................

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

9 - منوی view

تغییر طریقه های مختلف نمایش اسلاید - نمایش خط کش - خطوط مشبک - هماهنگی همه ی اسلایدها طبق یک الگو و ............ می توان از این منو استفاده کرد.

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

10 - منوی Format و Layout و Design

اگر بر روی محتویات داخل اسلاید مانند تصویر - متن - فیلم - جدول - چارت یا ...  کلیک نمایید منوهای جدیدی ظاهر می شوند که می توان به وسیله این منوی جدید محتوای انتخاب شده را ویرایش کرد مانند منوی Format و Layout و Design

منوی Format برای متن

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

منوی Format برای تصویر

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

منوی Layout برای جدول

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint

منوی Design برای چارت

آشنایی با منوهای برنامه PowerPoint