فیلم های آموزش پایتون

در ادامه مطلب این پست می توانید لینک چندین فیلم آموزش پایتون به زبان فارسی را مشاهده نمایید. شما با کلیک روی لینک ها می توانید این فیلم ها را به صورت آنلاین تماشا یا آنها را دانلود نمایید.

فیلم های آموزش پایتون به زبان فارسی

لیست فیلم ها در ادامه مطلب

برای دیدن فیلم ها روی لینک ها کلیک کنید.

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت اول

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت دوم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت سوم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت چهارم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت پنجم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت ششم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت هفتم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت هشتم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت نهم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت دهم

آموزش برنامه نویسی با پایتون قسمت یازدهم

آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون

نحوه نصب و اجرای پایتون و ide های آن

نحوه دریافت ورودی در پایتون با دستور input

آشنایی با عملگرها در پایتون Operators

آشنایی با متغیر در پایتون Variable

فراخوانی کتابخانه ترتل و آشنایی با کدهای آن

ساخت یک بازی ساده با کتابخانه ترتل در پایتون

آشنایی با تابع و به کارگیری آن در پایتون

آشنایی با دیکشنری و نحوه دسترسی به آن

آشنایی با لیست و رسم اشکال رنگی با آن

ترسیم مثلث و محاسبه محیط و مساحت آن

حلقه های تو در تو و رسم اشکال منتظم با آنها

فرمان حلقوی for و رسم چندضلعی منتظم با آن

ایجاد کارت شناسایی با کتابخانه ترتل Turtle 

بررسی احتمال ساخت یک مثلث با سه پاره خط

استفاده از شرط در پایتون با دستور if

استفاده از شرط در پایتون با دستور if-else

استفاده از شرط در پایتون با دستور if-elif-else

آشنایی با حلقه while و دستورات break و continue


مطالب مرتبط


دانلود نرم افزار پایتون

جزوه آموزش پایتون

آموزش پایدروید

مثال های کار با پایتون

مثال های ترسیم با ترتل