فیلم آموزشی

کاروفناوری ششم

درس تایپ در رایانه

آشنایی با صفحه کلید رایانه و کار با پایگاه

در این پست 4 فیلم آموزش کار با صفحه کلید رایانه گنجانده شده است که امیدواریم مورد استفاده شما قرار بگیرد.

عناوین این فیلم ها عبارتد از:

آشنایی با صفحه کلید و کار با پایگاه

آموزش کار با ردیف میانی و پایینی

آموزش کار با سه ردیف حروف کیبورد

آموزش تایپ حروف و اعداد با کیبورد

فیلم های آشنایی با کیبورد و آموزش کار با صفحه کلید رایانه

دانلود و نمایش آنلاین در ادامه مطلب


فیلم اول

آشنایی با صفحه کلید و کار با پایگاه

پخش آنلاین


فیلم دوم

آموزش کار با ردیف میانی و پایینی

پخش آنلاین

فیلم سوم

آموزش کار با سه ردیف حروف کیبورد

پخش آنلاین

فیلم چهارم

آموزش تایپ حروف و اعداد با کیبورد

پخش آنلاین