کارکلاسی صفحه 29

کاروفناوری پایه نهم

پودمان سازوکارهای حرکتی

سوال: در گروه خود، ساز و کار حرکتی گیرهٔ رومیزی یا گیرهٔ دستی کارگاه را بررسی و اجزای آن ها را فهرست کنید و مشخص کنید که جزء کدام دسته از ساز و کارهای حرکتی می باشد.

در شکل زیر تصاویری از چند نمونه گیره آورده شده است.

کارکلاسی صفحه 29 کاروفناوری نهم

جواب در ادامه مطلب

جواب : در این نوع گیره ها با دوران یک دسته پیچ استوانه ای در داخل مهره چرخیده و باعث می شود که فک ها به جلو و عقب بروند. پس نوع سازوکار در این گیره ها از نوع پیچ حرکتی است در تصویر زیر می توانید اجزای مختلف یک گیره کارگاهی را ببینید.

کارکلاسی صفحه 29 کاروفناوری نهم ساز و کار حرکتی گیرهٔ رومیزی


 کارکلاسی صفحه 29 کاروفناوری نهم ساز و کار حرکتی گیرهٔ رومیزی


انیمیشن ساختار گیره کارگاهی


مطالب مرتبط