کار کلاسی صفحه 14

کاروفناوری نهم

پودمان ترسیم با رایانه

سوال : در گروه خود بحث کنید که آیندهٔ فناوری ترسیم و طراحی با رایانه چگونه خواهد شد؟

 سپس نتایج را در کلاس ارائه دهید.

کارکلاسی صفحه 14 کاروفناوری نهم

جواب در ادامه مطلب

در جهان پیچیده و پیشرفته امروزی بیشتر طراحی ها و ترسیمات فنی مهندسی و سایر رشته ها ناگزیر باید با رایانه ها و نرم افزار های مختلف و تحت تخصص متخصصین مربوطه انجام شود تا دقت و سرعت و ظرافت ساخت و ساز رعایت شود.

طراحی و ترسیم با رایانه به علت مزایای بسیاری که دارد در آینده زیر بنا و شالوده ساخت و ساز و تولید تمام صنایع و هنرها را شامل خواهد شد به طوری که طراحی و ترسیم بدون رایانه بی معنا و نشدنی خواهد بود. در آینده طراحی ها با ماشین ها و رایانه های هوشمند و تحت کنترل هوش مصنوعی به صورت سه بعدی و فضایی انجام خواهد شد و .............................

مزایای طراحی و ترسیم با رایانه را در نمودار زیر می بینید.

کارکلاسی صفحه 14 کاروفناوری نهم آینده ترسیم با رایانه


فیلم مرتبط با این کارکلاسی

آینده ترسیم با رایانه


مطالب مرتبط