کارکلاسی و بارش فکری 

صفحه 46 پودمان الکترونیک

کاروفناوری هشتم

به کمک یک دیود نوردهندهٔ 3 ولتی، جای باتری، دو عدد پیلِ قلمی یک و نیم ولتی، یک چراغ قوه کوچکِ دست ساز، درست کنید.هنگامِ اتصالِ قطب های مثبت ومنفىِ باتری به دیود نوردهنده، باید اتصال صحیح پایه هاى دیود رعایت شود.

کارکلاسی صفحه 48 کاروفناوری هشتم ساخت چراغ قوه

بارش فکری:

اگر از یک باترى کتابی 9 ولتى استفاده کنید، دیود نوردهنده می سوزد، چرا؟

جواب در ادامه مطلب

جواب : زیرا شدت جریانی که یک باتری 9 ولتی به علت اختلاف پتانسیل بالا ایجاد می کند زیاد است و لامپ دیود را می سوزاند برای اینکه لامپ نسوزد باید از مقاومت الکتریکی استفاده کرد تا شدت جریان را کم کند و لامپ نسوزد.

در تصاویر متحرک این دو حالت را مشاهده می نمایید.

کارکلاسی صفحه 48 کاروفناوری هشتم ساخت چراغ قوه

کارکلاسی صفحه 48 کاروفناوری هشتم ساخت چراغ قوه


فیلم مرتبط

کارخانه ساخت چراغ قوه


مطالب مرتبط