کارکلاسی صفحه 79

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

بررسی عوامل موثر در افزایش فروش یا ارائه خدمات

در گروه خود بررسی کنید که هر کدام از موارد زیر چگونه باعث افزایش فروش کالا یا خدمت می شود.

کارکلاسی صفحه 79 کاروفناوری هفتم بررسی عوامل موثر در فروش

جواب در ادامه مطلب

1- کیفیت مناسب : هرچه کیفیت کالا یا خدمت بالاتر باشد فروش و تقاضای بیشتری دارد.
2- معرفی کالا : تبلیغات زیاد و متنوع و همه گیر در شناخت مشتریان تاثیر دارد و فروش را بالا می برد.
3- زمان نحوه ارائه کالا و خدمات : اگر زمان فروش محصول مناسب باشد و نحوه ی ارائه کالا یا خدمت مناسب و در شاْن مشتریان باشد می تواند باعث افزایش فروش و استقبال بیش تر مشتریان شوذ.
4- قیمت مناسب : برای جذب مشتری قیمت مناسب بیشترین اثر را در فروش دارد.
5- خلاقیت در بسته بندی : بسته بندی زیبا و شکیل در جذب مشتریان خصوصاٌ کودکان موثر است.
6- تشخیصص نیاز مردم : اگر فروشنده بر اساس نیاز های مردم کالا ها یا خدمات را ارائه کند و بازاریابی مناسبی داشته باشد می تواند در فروش بیش تر محصول خود موفق شود.
7- بازاریابی : برنامه بازاریابی خوب در توسعه و موفقیت کسب و کار شما ضروری است. اطلاعات مربوط به بازار و  مشتریان خود را مشخص کرده و روش های عرضه محصولات و خدمات خود به آنها را تشریح نمایید.