کارکلاسی صفحه 76

کاروفناوری پایه هفتم

پودمان کسب وکار

کار کلاسی : خرید اینترنتی

مزایا و معایب خرید اینترنتی را در گروه خود مشخص کنید.

کارکلاسی صفحه 76 کاروفناوری هفتم مزایا و معایب خرید اینترنتی

جواب در ادامه مطلب

مزایا و معایب

خرید اینترنتی

مزایا

معایب

عدم بررسی کالا

پیش از خرید

 

*

در وقت صرفه جویی

می شود

*

 

تنوع محصولات

زیاد است

*

 

مشتریان برای واریز پول اعتماد ندارند

 

*

در انرژی صرفه جویی می شود

*

 

امکان نبودن مشتری هنگام تحویل کالا

 

*