کارکلاسی صفحه 4 

کاروفناوری هفتم 

پودمان نوآوری وفناوری

بررسی چند اختراع و نوآوری

به کمک دوستان خود، یک گروه تشکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول زیر به همراه هدف از اختراع آنها، بنویسید.

کارکلاسی صفحه 4 کاروفناوری هفتم بررسی چند اختراع و نوآوری

جواب در ادامه مطلب

نام اختراع هدف از اختراع و نوآوری
چرخ خیاطی سرعت، دقت و تنوع دوخت
کولر گازی تولید سرما در مناطق مرطوب
چرخ گوشت خردکردن سریع گوشت
فندک ایجاد جرقه  یا شعله کم خطر
آسانسور جابجایی افراد در ساختمان
خودرو جابجا کردن بار و مسافر
لپ تاپ کارکردن با رایانه در همه جا
خودکار نوشتن روان و راحت با جوهر
ماشین حساب انجام سریع عملیات ریاضی
تراکتور آسان کردن مراحل کشاورزی
تلوزیون نمایش فیلم ،صدا و تصویر
رادیو پخش صدا به صورت زنده
توپ ورزشی فعالیت ورزشی و سرگرمی
تلفن همراه مکالمه،ارسال پیام و ........

مطالب مرتبط