کارکلاسی صفحه 82

کتاب کاروفناوری هفتم

پودمان کسب وکار

کار کلاسی: طرح کسب وکار 2

نمونه یک طرح کسب وکار

نام طرح : تهیه ترشی،خیارشور،مربا

کارکلاسی صفحه 82 کاروفناوری هفتم نمونه طرح کسب وکار شماره 2

جواب در ادامه مطلب

نام طرح : تهیه ترشی،خیارشور،مربا

هدف از ایجاد کسب وکار: ایجاد کار و به دست آوردن درآمد حلال از راه تولید ترشی،شور،مربا و فروش آن

مزیت های رقابتی: با تولید فراورده های متنوع و بهداشتی می توانم از رقبا پیشی بگیرم

وضعیت بازار: خوشبختانه با توجه به فرهنگ استفاده از ترشی جات و مخلفات با غذا در ایران هرچه تولید ما بیشتر باشد تقاضا نیز زیاد است و وضعیت بازار عالی است

میزان اشتغال زایی طرح: 5 نفر

مشتریان: همه ی افراد و خانواده ها

ظرفیت تولید: تولید فراورده های مختلف در ماه

مدت زمان پیش بینی شده برای را ه اندازی کار: 10 روز

مواد و ابزار لازمسبزیجات - انواع میوه - نمک - شکر - اجاق گاز و .......


مطالب مرتبط