کارکلاسی صفحه 20

کاروفناوری هفتم

پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاثیرات فناوری اطلاعات وارتباطات

جاهای خالی را با هم اندیشی در گروه پرکنید.

کارکلاسی صفحه 20 کاروفناوری هفتم تاثیرات فناوری اطلاعات وارتباطات

جواب در ادامه مطلب

1- کاربرد در آموزش و مدرسه هوشمند

۲ - کاربرد در پزشکی

۳ - کاربرد در مسافرت و تهیه و رزرو بلیط

۴ - کاربرد در چت و گفتگو

۵ - اینترنت

و کاربرد در گفتگو و چت کردن - کاربرد در فرستادن نامه ایمیل - نوبت گیری - رزرو بلیط - کاربرد در تجارت الکترونیکی - جهت یابی - پیش بینی هوا - رزرو هتل - ثبت نام - بانکداری الکترونیکی - بورس - بازی آنلاین - ویدئو کنفرانس - دستگاه عابر بانک - رادیو - بیسیم - رادار - پخش زنده تلوزیون و ......

کارکلاسی صفحه 20 کاروفناوری هفتم تاثیرات فناوری اطلاعات وارتباطات


فیلم مرتبط

انیمیشن تأثیرات تکنولوژی در دنیا


مطالب مرتبط