بارش فکری صفحه 18

کاروفناوری هفتم

پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

درباره آموزش الکترونیکی گفت وگو کنید.

کارکلاسی بارش فکری صفحه 18 کاروفناوری هفتم آموزش الکترونیکی

جواب در ادامه مطلب

آموزش الکترونیکی ( E.Learning)

آموزشی است که در آن از نرم افزارهای درسی و آموزشی - انواع رایانه و تبلت - شبکه های اینترنت آنلاین و آفلاین و تجهیزات مربوط به آن استفاده شود.

همچنین دبیر مربوطه و دانش آموزان نیز باید با نحوه استفاده از این تجهیزات آشنا باشند. برای این آموزش باید از رایانه و نرم افزار های آموزشی و یا خط اینترنت استفاده کرد. در آموزش الکترونیکی می توان از فیلم ، برنامه های آموزشی ، اسلاید ،نرم افزار و ............... نیز بهره گرفت .ازسایر تجهیزات نیز می توان در آموزش الکترونیکی استفاده کرد مانند:

تخته هوشمند - ویدئو پروژکتور - انواع رایانه دبیر و دانش آموز - نرم افزار های آموزشی و ...........

مزایا و معایب آموزش الکترونیکی

کارکلاسی بارش فکری صفحه 18 کاروفناوری هفتم آموزش الکترونیکی


فیلم مرتبط

آشنایی با آموزش الکترونیکی


مطالب مرتبط